2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2011. év 10. hónap (1 ülés)

2011.10.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. GAMESZ gépjárművásárlás ügye
2. Szociális bérlakásokban gázkazánok cseréje
3. Aszód város területén lomtalanításra pénzügyi fedezet biztosítása
4. Aszódi Kistérség önkormányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata, módosítása
5. Aszód Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve dokumentum szakértő általi  felülvizsgálatáról
6.Csengey Gusztáv Általános Iskola vizesblokk felújítására kivitelező kiválasztása
7. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2011(III.1.) önkormányzati rendeletéről a Helyi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
8. ÖNHIKI pályázat beadása
9. Pénzügyi irodára nyomtató beszerzése
10. Csatlakozás a belső ellenőri feladatok ellátására az aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásához
11. Szabadság tér 2. önkormányzati épület felújítás ügye
12. KMOP-4.6.1-11 azonosítószámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázatra pályázatírói ajánlattételi felhívás
13. KMOP-4.6.1-11 azonosítószámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázatra tervezési ajánlattételi felhívás
14. Aszód FC –vel kötött megállapodás módosítása
15. Vasúti nyomvonal átépítésének terve
16. Vasút melletti parkoló kialakítás ügye
17. Kossuth L.u.24. szám alatti önkormányzat bérlemény hasznosítás ügye
18. 2011. évi közmeghallgatás előkészítése
19. Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának az „Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)” tárgyú K
20. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2011(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Jegyzőkönyvek