2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2010. év 4. hónap (1 ülés)

2010.04.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéséről - Aszód agglomerációban megvalósítandó csatorna projektről tájékoztató
2. Vízbázis bővítéssel kapcsolatos társulási megállapodás módosítása
4. Városi Óvoda, Aranykapu Bölcsőde, Csengey Gusztáv Általános Iskola alapító okirat módosítása
5. Tüdőgondozó Intézet vezetőjének támogatás iránti kérelme
6. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról rendelet módosítás
7. Aszód Város 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2003.(I.1) ÖR módosítása
8. Pappné Tóth Sarolta adás-vételi szerződés tervezet ügye
9. Közalkalmazottak juttatás megállapításával kapcsolatos feladatok
10. Aszód Város Önkormányzat GAMESZ géppark állományával kapcsolatos feladatok
11. Intézményi kisjavítási, felújítási feladatok
12. Civil szervezetek által beadott pályázatok elbírálása -pályázati anyag- belső ellenőr összegzése
13. Közbeszerzési Szabályzat és Aszód Város önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendjének Szabályzata, módosítása
14. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
15. Szociális bérlakás állomány névjegyzék elfogadása
16. Aszód Város tulajdonában lévő külterületi földterületekről további tájékoztató, eladásra kijelölendő ingatlanok pontosítása
17. Podmaniczky-Podmaniczky alsó útépítés ajánlattételi felhívás - kátyúzással kapcsolatos feladatok
18. Óvodai csoportbővítéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás közbeszerzési tanácsadó
19. Burkolatlan utak helyzetéről tájékoztató
20. Baptista Imaház mögötti lépcső helyreállításának ügye
21. Volt tiszti klubra vonatkozó együttműködési megállapodás
22. Volt Honvéd Presszó eladás ügye
23. Aszódi Rendőrőrs támogatás ügye
24. Asztalos Tamás nyílt levelének és az arra érkezett észrevételek megtárgyalása
25. Honestus Plus kft.. beadványa a közművelődési feladatokra kötött szolgáltatási szerződés ügyében

Jegyzőkönyvek