2022 jan
febr
márc
ápr
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept okt nov dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2010. év 3. hónap (2 ülés)

2010.03.10. – Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2010.03.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéséről
3. Orvosi Ügyelet 2009. évi munkájáról tájékoztató
4. 2009. évi költségvetési zárszámadás
5. 2010 I. negyedévi előirányzat átcsoportosítás
6. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2009. évben végzett belső ellenőrzéséről összegző jelentés - GAMESZ utóellenőrzéséről tájékoztató
7. Aszód FC 2009. évi szakmai beszámolója
8. Iskolai védőnői feladatok ellátásához pontosított költségvetés alapján kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása
9. Pappné Tóth Sarolta telekvásárlás ügye
11. Aszód, Kossuth L.u.24. szám alatti bérlemény bérleti szerződés felmondása "háztartási készülékek boltja"
12. Aszód, Falujárók útja 1. szám alatti ingatlan értékesítésének újbóli meghirdetése
14. PVCSV vagyonhányad felosztása
16. Legsürgősebb kisjavítási feladatok 2010. évben elvégezendő feladatainak összeállítása, rangsorolása
17. Falujárók útja vis maior vízelvezetés
18. Parkoló kialakítás a Szent Imre utcában
19. Aszód Város tulajdonában lévő külterületi földterületekről tájékoztató, további feladatok ütemezése
21. Aszód Város Önkormányzat GAMESZ géppark állapotáról tájékoztató, lánctalpas gépjármű selejtezés ügye
22. Dózsa Gy. úti támfal -tervhez viszonyított- hiányzó önrész biztosítása és ajánlattételi felhívás
23. Városréti út telkek belterületbe csatolása
24. Szelektív gyűjtősziget helyszín /Szőlő utca/ módosítására javaslat
25. Üzemeltetési szerződések módosítása, jogszabályi módosítások miatt
26. Szennyvíztisztító telep bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
27. IVS szerződéssel kapcsolatos további feladatok
28. Gyepmesteri feladatok ellátására javaslat

Jegyzőkönyvek