2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2018. év (10 ülés)

2018.12.13. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend-ET-az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012.XI.13. számú önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend-ET-az Aszód Városi Kultúrális Központ Alapító Okirat módosítására
3. napirend-ET-az önkormányzat 2018. évi költségvetésen belüli előirányzat átcsoportosításról és módosításról
4. napirend-ET-Aszód Város Önkormányzat által vállalt készfizető kezesség visszavonásáról
5.napirend-ET-Aszód Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekre
6. napirend-ET-az Aszód Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására szerződő fél kiválasztásáról
7.napirend-ET-a Ceglédi Tankerületi Központtal megállapodások megkötésére
8.napirend-ET-a Dunakeszi Tankerületi Központtal Vagyonkezelési Szerződés II. számú módosítására és megállapodás megkötésére
9.napirend-ET-PM_ CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton történő indulásról, tanácsadó kiválasztásáról
10.napirend-ET-Aszód 1640 hrsz. terület értékesítése
11.napirend-ET-az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről hozott határozat módosításáról
12.napirend-ET-(Európa a Polgárokért Program 2014-2020) Testvértelepülések találkozója című pályázat benyújtásáról
13. napirend-Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

2018.11.15. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.naprend-Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők..szóló 4-2015.-I. 23- rendelet módosítására
2.napirend-Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8-2014. -V.30.- szóló önkormányzati rendelet módosítására
3.napirend-Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10-2015.-II.20.- önkormányzati rendelet módosítására
4.napirend-Előterjesztés a közterületek használatának szabályairól szóló 16-2017. -XI.17.- önkormányzati rendelet módosítására
5.napirend-Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012.-XI.13.- számú önkormányzati rendelet módosításáról
6.napirend Előterjesztés a közterület-felügyeletről szóló rendelet megalkotására
7.napirend Előterjesztés az országos orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmérő
8.napirend-Előterjesztés háziorvosi feladatellátáshoz benyújtott támogatási kérelemről
9.napirend- Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére (Közterület-felügyelet)
10.napirend -Előterjesztés a Ceglédi tankerülettel kötött megállapodás kiegészítésére
11.napirend -Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítására
12. napirend Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú bérlemények bérleti díj fizetésről
13.napirend -Előterjesztés a lakás és nem lakás célja szolgáló helyiségek 2019. évi bérleti díjának megállapítására
14.napirend-Előterjesztés Aszód Város településrendezési eszközeinek eseti módosításának megindítására
15.napirend -Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
16-napirend-előterjesztés -Aszod-varos-2019-2023-közötti-időszakra-szóló-helyi-esélyegyenlőségi-programjának-elfogadásaára
17. napirend-Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
18.napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.I. félévi munkaprogramja
19. napirend Előterjesztés a Gazdasági Program 2019. évi módosításáról
20.napirend- Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról
21.napirend -Előterjesztés a 2019. évi városi rendezvényterv elfogadására
22.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.10.30. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.10.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.10.04. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.09.20. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.09.21. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2018.09.03. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.08.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.07.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok