2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept okt nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2021. év (10 ülés)

2021.11.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztes Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozataláról
1. sz. melléklet Aszod FVS Stratégiai célok
2. sz. melléklet ASZOD FVS Megalapozó munkarész
Előterjesztés Aszód Város 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
Vagyonrendelet tervezet melléklete
1. sz. melléklet Vagyonrendelethez
2. sz. melléklet Vagyonrendelethez
3. sz. melléklet Vagyonrendelethez
4. sz. melléklet Vagyonrendelethez
Módosító indítvány vagyonrendelethez
Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24_2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
Aszód 2022 éves ellenőrzési terv
Előterjesztés 447 hrsz-ú ingatlan eladása
Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díjáról
Előterjesztés lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztés beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2021.11.10. – Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2021.10.20. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2021.09.29. – Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2021.09.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés Aszód Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2_2021. ( II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. sz. melléklet Költségvetésről szóló rendeletmódosításhoz 2021 I félév pü
2. sz. melléklet ktgvetés rendelet mód-21 06 30
Előterjesztés Aszód Város 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
1. sz. melléklet tájékoztató táblák Aszód Város 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztés az Aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2020. évi működéséről szóló beszámolójáról
1. sz. melléklet Országos Orvosi Ügyelet Kht. Aszódi beszámoló
Előterjesztés Gödöllő Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság 2020 évi működéséről szóló önkormányzati beszámolójához
1. sz. melléklet Gödöllő HTP 2020 évi önkormányzati beszámolója
Előterjesztés a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Járóbeteg Szakrendelő 2020. évi működéséről szóló beszámolójáról
1. sz. melléklet Beszámoló Aszódi Szakrendelőről
Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hatvan Nappali Melegedője és Éjjeli menedékhelye 2020. évi működéséről szóló b
1. sz. melléklet MMSZ Gondviselés Háza Hatvan Beszámoló
Előterjesztés a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői tájékoztatásáról
1. sz. melléklet Dunakeszi Tankerületi Központ beszámoló
Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 132019. (VI.21.) számú önk
Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 24_2019 (XII 12 ) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére reklámfelületek hasznosítási jogának átadása
Előterjesztés az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására
Előterjesztés Dimoni Iparművészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Előterjesztés a Felhőút Sportrepülő Egyesület részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására
Előterjesztés - civil szervezetek támogatása 2021.
Előterjesztés lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztés a 772 helyrajzi számú, természetben a 2170 Aszód Szabadság tér 2. 11. szám alatt található önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztés Az Aszód Galga Polgárőr Egyesület székhelyhasználatára vonatkozó kérelem elbírálásáról
Előterjesztés Székelykeresztúrral testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának csatlakozási nyilatkozatáról
1. sz. melléklet Bursa előterjesztés Általános Szerződési Feltételek
2. sz. melléklet Bursa előterjesztés Általános tájékoztató
3. sz. melléklet Bursa előterjesztés Csatlakozási nyilatkozat minta
4. sz. melléklet Bursa előterjesztés Ütemterv
Előterjesztés beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 70_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 74_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 75_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Z - 77_2021. (IX. 22.) határozata
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Z - 78_2021. (IX. 22.) határozata

2021.06.30. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2021.06.30. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2021.06.11. – Testületi ülés

Előterjesztések

Határozatok

2021.05.28. – Testületi ülés

Előterjesztések

Határozatok

2021.05.14. – Testületi ülés

Előterjesztések

Határozatok