2019 jan feb már ápr máj jún júl aug
sze
okt
nov
dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2019. év (10 ülés)

2019.08.14. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.07.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.06.20. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend-Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról
2.napirend-A Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi önkormányzati beszámolója
3-napirend-et--a-koezoessegi-egyuetteles-alapveto-szabalyairol-valamint-ezek-elmulasztasanak-jogkoevetkezmenyeirol-szolo-rendelet-megalkotasara
4.napirend-Et. a helyi piac működéséről és üzemeltetéséről
5.napirend-Et. a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
6.napirend-Et. az ADAMEK FAGYI Kft. közterület-használati díjcsökkentésre irányuló kérelméről
7.napirend-Et. és az Aszód Kossuth L. u. 11. szám alatti önkormányzati bérlemény bérlőjének kérelméről
8.napirend-Et. a Széchenyi utca 644 hrsz. területén kialakított sportpark helyszínével kapcsolatban
9.napirend-Et. Pauler T. és Kómár Gy. utca vízelvez. rendsz. kiép. a Tél utcai árok felújításával projekt közbeszerző kiv., bíráló biz. kij.
10.napirend -Et, Pauler Tivadar és Kómár Gyula utca vízelvez. rend. kiép. a Tél utcai árok felújításával projekt műszaki ellenőri felhívásáról
11.napirend -Et. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kampányának megjelenítéséről az Aszódi Tükörben
12.napirend-Et. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervére
13.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.05.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról
2 napirend-Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésekről
3 napirend-Et. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012 (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.napirend- Et. a 2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
5.napirend-Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól
6.napirend-Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
7. napirend -Et. VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat (Richly Emil Fitnessz Park) megvalósításáról
8.napirend-Et. VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat -Falujárók útja 30. játszótér- megvalósításáról
9. napirend-Et. az 1473-3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
10.napirend-Et. a Mély út mentén kialakított telkeken talált gázvezeték kiváltásáról
11-napirend-et--aszodi-polgarmesteri-hivatal-aszod-varos-oenkormanyzata-valamint-az-oenkormanyzat-intezmenyei-szamara-a-gdpr bevezetes
12.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrő

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.05.07. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.04.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend -Et. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012.-XI.13.- ör.mód.
2.napirend-2. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelet
3.napirend-Et. Rácz Jánosné szociális lakás bérlőjének elhelyezésére
4.n apirend-Beszámoló a Magyar Protestáns Segélyszervezet 2018. évi munkájáról
5. napirend-Előterjesztés a Településrendezési eszközök eseti módosítására, a Rákos-Hatvan vasútvonalra vonatkozóan
6.napirend -Előterjesztés a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról
7.napirend-Előterjesztés a 2019. évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
8.napirend-Előterjesztés a 116 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
9.napirend-Előterjesztés a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vagyoni helyzetéről
10.napirend-Előterjesztés az Aszód belterület 1357-46-A-10 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítése tárgyban
11.napirend-Előterjesztés a 739-4 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában
12.nbapirend-Előterjesztés a 812 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése tárgyában
13.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.04.25. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2019.04.03. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.03.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend-Et. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7-2014. (V.30. ) önkormányzati rendelet módosítására
2.napirend-Et. szándéknyilatkozat kiadása a házi gyermekorvosi praxis megvételét követő..... megbízásra tárgyában
3.napirend-Et. partnerségi egyeztetés lezárására Aszód Város településrendezési eszközeinek eseti módosításához
3 napirend-melléklet-kezdeményezés_NIF regi hesz 2019
4.napirend-Et. a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámolója (Városi Könyvtár)
6.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámoló (Városi Könyvtár-megyei)
7.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi munkaterve (Városi Könyvtár-megyei)
8.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. munkaterve (Városi Könyvtár)
9.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámolója (Petőfi Múzeális Gyűjtemény)
10.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi munkaterv (Petőfi Múzeális Gyűjtemény)
11.napirend-Et. a 2019-2020-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12. napirend-Et. a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
13.napirend-Et. a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
14.napirend-Et. civil szervezetek támogatásának 2019. évre vonatkozó pályázati kiírására
15.napirend-Et. az É-K Pest és Nógrád Megy. Reg. Hull.gazd. és Körny.Önk. Társ. társ. ülésen való képv. történő delegálásra
16.napiren-Et. Aszód 812. helyrajzi számú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
17.napirend-Et. Aszód 744-1 hrsz.-ú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
18.napirend-Et. önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes és kedvezményes használatba adásáról
19.napirend- Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
sürgősségi indítvány- Szontágh lépcső 2. sz. Petőfi Közérdekű Múzeális Gyűjtemény épülete előtto útbeszakadás helyreállításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.02.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend -Et. Aszód Város Önkormányzat 2-2018-II.23. önk. rendelet módosításáról
2.napirend -Et. Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
3. napirend-Et. Aszód Város 2019. évi költségvetéséről
4.napirend-Et. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10-2015.-II.20.- önkormányzati rendelet módosítására
5.napirend- Et. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012 -XI.13.- önkormányzati rendelet módosításáról
6.napirend-Et.telekalakítási eljárások megkezdéséről-Szentkereszt utca, Falujárók útja-
7.napirend-Et. Aszód, Falujárók útja 5-19 előtti közterületen parkoló kialakításáról
8.napirend-Et. az Alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről
9.napirend-Et. a 24-64 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan nem pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10.napirend-Et. az Aszód belterület 116 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11.napirend-Et. Aszód Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről
12napirend-.Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításának műszaki ellenőrzésére kiírt ajánlati felhívásról12
13.napirend-Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításának közbeszerző kiválasztására kiírt felhívásról
14.napirend-Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításához kapcsolódó közbeszerzés elindításáról
15.napirend-Et. útépítési közbeszerzési bíráló bizottság kijelöléséről
16.napirend-Et. Aszód, Béke kert, Miskolczi köz, Pauler T. u, Kómár Gy. u. útépítési munkáinak tervezésére beérkezett ajánlatok kiértékeléséről
17.napirend-Et. a Mély út mentén kialakított telkeken gázvezeték kiváltásáról
18.napirend-Et. a Széchenyi utca 18. számú ingatlan mögötti támfal vis maior támogatásból történő helyreállításáról
19.napirend-Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére
20.napirend-Et. a településkép védelméről szóló 3-2018.-II.23.- számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
21.napirend-Et. a Magyar Protestáns Segélyszervezettel ellátási szerződés megkötésére
22.napirend-Et. az orvosi ügyelet további ellátásáról
23.napirend-Et. Aszód Domony lakosságának vegyes fogorvosi alapellátás együttműködési megállapodása jóváhagyására
24.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok