2018 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze
okt
nov
dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2018. év (10 ülés)

2018.07.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.07.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.06.21. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2018.06.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Előterjesztés az Önk. vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012.-XI.13.- ör módosításáról
2.napirend-Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet 2017. évi tevékenységéről
3. napirend- Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól
4 napirend- Előterjesztés az AVÖ ASP központhoz való csatlakozás” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01122 számú pályázat keretében mód. szab. elfog.
5 napirend-.Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények közötti Munkamegosztási megállapodások módosításának elfogadásáról
6 napirend-Előterjesztés Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2018.12.31-ig történő hatályban tartásáról
7 napirend-Előterjesztés Aszód Város Településfejlesztési koncepciójának elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásról
8.napirend-Előterjesztés Aszódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének tervezési munkáira kiírt ajánlati felhívás eredményéről
9.napirend-Tájékoztató Aszód, Kossuth L. u. 5-11. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalásokról
10 napirend-Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11. napirend- Előterjesztés a városi közterületek fűkaszálásáról
12.napirend-Előterjesztés az utcanév változások ingatlan nyilvántartási átvezetéséről
13.napirend -Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervére
14.napirend-Előterjesztés az APH részére inf.bizt. tám. tanácsadói szolg. igénybevétele -szerződés teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására
15. napirend-Tájékoztató az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása jóváhagyott szociális szolgáltatástervezési koncepciójáról
16.napirend-Tájékoztató Obernburg testvérvárosában tett látogatásról
sürgősségi-Aszód Déli iparterület önkrmányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről
Sürgősségi-az Önk. étkezési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő indulásról
17 napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.06.08. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.05.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.05.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend -Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról
2.napirend- Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
3.napirend -Előterjesztés a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
4.napirend- Beszámoló a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Aszódot érintő feladatairól
5. napirend-Előterjesztés a 2018-2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
6.napirend-Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
7.napirend- Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány beadványa Wass Albert emlékmű elhelyezéséről
8. napirend -Aszódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének tervezési munkáira kiírt ajánlati felhívás eredményéről
9.napirend-Előterjesztés a multifunkciós kulturális központ megvalósíthatósági tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről
10.napirend - Előterjesztés Széchenyi utca 18. mögött, 485 hrsz 481 hrsz határán partfal helyreállítás
11.napirend - Előterjesztés Petőfi Muzeális Gyűjtemény, Aszód Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz. területén
12.napirend -Előterjesztés Breda patak, 059, 070 hrsz. árvíz-védelemi munkái vis maior
13. napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására
14. napirend - Tájékoztató az augusztus 20-ai kitünbtetések adományozásáról
sürgősségi indítvány Aszód Város településrendezési eszközeinek bp.rákos-hatvan vasúti vonalszakasz korszerűsítésével összefüggő mód.
15. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.04.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.04.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.03.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Beszámoló Aszód településközbiztonságának helyzetérőla közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
2. napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5-2015.(II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
3. napirend-Előterjesztés a szem. gond. nyújtó szoc. ell. térítési díjáról szóló 7-2014. (V.30. ) ör módosítására
4.napirend-Előterjesztés a bölcsődei térítési díjakról szóló 8-2012.(III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
5. napirend-Előterjesztés a 2018-2019-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
6.napirend-Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására
7.napirend-Megállapodások civil szervezetekkel a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átadásáról
8.napirend-Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2018. évre vonatkozó pályázati kiírására
9.napirend-Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes és kedvezményes használatba adásáról
10. napirend-Előterjesztés 883 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10 napirend-csereanyag- Előterjesztés a 883-hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11. napirend-Előterjesztés az Aszód 1640 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan földhivatali megnevezésének módosításáról
12 napirend -Előterjesztés az Aszód Szabadság tér 9.. alatti önkormányzati tulajdonú épület energetikai felújításához beérkezett ajánlatokról
13. napirend-Előterjesztés az Aszód, Falujárók úti Szivárvány Tagóvoda és a Kossuth L. utcai Ház. Rend. ép.gépészeti és ép.elektromos felújít. terv.
14 napirend- Előterjesztés Aszód város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
15. napirend-Tájékoztató Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 2018 évi pályázat előkészítéséről
15 napirend-csereanyag- Előterjesztés PM-ONKORMUT 2018. pályázaton való indulás előkészítéséről
16.napirend-Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
17 napirend- Előterjesztés többfunkciós kultúrális központ léptesítésének előkészítő lépéseiről
18. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok