2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2019. év (10 ülés)

2019.12.11. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról és Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.) önkormányzati rendelete módosításáról
2. napirend-Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3. napirend-3. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására, tekintettel a Közterület-felügyelet ügyrendjére valamint a térfigyelő kamerák adatvédelmi szabályzatának elfogadására
5 napirend -Előterjesztés a PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázat pályázatírói díjrészletéről és projektmenedzsment feladatok ellátásáról
6 napirend - Előterjesztés az Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai eszközök (Pusoxyméterek, vércukorszint mérők, vákuumos sínkészletek) illetve Gps vásárlás támogatására
7 napirend - Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat burkolatlan útjainak rangsorolásáról
8 napirend -Tájékoztató Aszód város közterületeinek síkosság-mentesítéséről
9 napirend -Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására szerződő fél kiválasztásáró
10 napirend- Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaterve megállapítására
11 napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

2019.11.20. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.12.16. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Meghívók

2019.11.13. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.10.30. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.09.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.08.14. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.07.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.06.20. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend-Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról
2.napirend-A Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi önkormányzati beszámolója
3-napirend-et--a-koezoessegi-egyuetteles-alapveto-szabalyairol-valamint-ezek-elmulasztasanak-jogkoevetkezmenyeirol-szolo-rendelet-megalkotasara
4.napirend-Et. a helyi piac működéséről és üzemeltetéséről
5.napirend-Et. a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
6.napirend-Et. az ADAMEK FAGYI Kft. közterület-használati díjcsökkentésre irányuló kérelméről
7.napirend-Et. és az Aszód Kossuth L. u. 11. szám alatti önkormányzati bérlemény bérlőjének kérelméről
8.napirend-Et. a Széchenyi utca 644 hrsz. területén kialakított sportpark helyszínével kapcsolatban
9.napirend-Et. Pauler T. és Kómár Gy. utca vízelvez. rendsz. kiép. a Tél utcai árok felújításával projekt közbeszerző kiv., bíráló biz. kij.
10.napirend -Et, Pauler Tivadar és Kómár Gyula utca vízelvez. rend. kiép. a Tél utcai árok felújításával projekt műszaki ellenőri felhívásáról
11.napirend -Et. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kampányának megjelenítéséről az Aszódi Tükörben
12.napirend-Et. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervére
13.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2019.05.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról
2 napirend-Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésekről
3 napirend-Et. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012 (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.napirend- Et. a 2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
5.napirend-Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól
6.napirend-Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
7. napirend -Et. VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat (Richly Emil Fitnessz Park) megvalósításáról
8.napirend-Et. VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat -Falujárók útja 30. játszótér- megvalósításáról
9. napirend-Et. az 1473-3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
10.napirend-Et. a Mély út mentén kialakított telkeken talált gázvezeték kiváltásáról
11-napirend-et--aszodi-polgarmesteri-hivatal-aszod-varos-oenkormanyzata-valamint-az-oenkormanyzat-intezmenyei-szamara-a-gdpr bevezetes
12.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrő

Jegyzőkönyvek

Határozatok