2024 jan febr márc ápr
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2023 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept okt nov dec
2022 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept okt nov dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2024. év (5 ülés)

2024.04.15. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2024.03.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend Előterjesztés a Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona 2023. évi szakmai beszámolójáról
2. napirend Előterjesztés az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye könyvtári, közművelődési és muzeális terültre vonatkozó 2023. évi beszámolóinak és 2024. év
3. napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4-2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. napirend Előterjesztés a 2024-2025-ös nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
5. napirend Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda és Szivárvány Tagóvodája, mint köznevelési intézmény körzethatárának felülvizsgálatáról szóló 2024. évi jelentéshez
6. napirend Előterjesztés a Csengey Gusztáv Általános Iskola és a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről
7. napirend Előterjesztés Bag polgármesterének kérése bölcsődei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről
8. napirend Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2024. évre vonatkozó pályázati kiírására
9. napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről
10. napirend Előterjesztés 2024. évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
11. napirend Előterjesztés az Aszód, Béke körút, 370 hrsz-ú, a Városréti utca, 19 hrsz-ú és a Petőfi Sándor utca, 227 hrsz-ú ingatlanok átmenősítéséről
12. napirend Előterjesztés beszámoló lejárt határidejű határozatokról - 2024. március 27
Sürgősségi indítvány - aszódi civil közösségek által benyújtott nyilatkozatról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

43-2024. (III.27.) a Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona 2023. évi szakmai beszámolójáról
44-2024. (III.27.) az AIKI könyvtári területére vonatkozó 2023. évi beszámolójának jóváhagyásáról
45-2024. (III.27.) az AIKI könyvtári területére vonatkozó 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról
46-2024. (III.27.) az AIKI közművelődési területére vonatkozó 2023. évi beszámolójának jóvágyásáról
47-2024. (III.27.) az AIKI közművelődési területére vonatkozó 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról
48-2024. (III.27.) az AIKI közművelődési területére vonatkozó 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról
49-2024. (III.27.) az AIKI muzeális területére vonatkozó 2023. évi beszámolójának jóváhagyásáról
50-2024. (III.27.) az AIKI muzeális területére vonatkozó 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról
51-2024. (III.27.) a 2024-2025-ös nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
52-2024. (III.27.) az Aszódi Napsugár Óvoda és Szivárvány Tagóvodája, mint köznevelési intézmény körzethatárának felülvizsgálatáról szóló 2024. évi jelentéshez
53-2024. (III.27.) a Csengey Gusztáv Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről
54-2024. (III.27.) a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről
55-2024. (III.27.) Bag polgármesterének kérése bölcsődei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről
56-2024. (III.27.) civil szervezetek támogatásának 2024. évre vonatkozó pályázati kiírására
57-2024. (III.27.) Aszód Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről
58-2024. (III.27.) 2024. évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
59-2024. (III.27.) az Aszód, Béke körút, 370 hrsz-ú, a Városréti utca, 19 hrsz-ú és a Petőfi Sándor utca, 227 hrsz-ú ingatlanok átminősítéséről
60-2024. (III.27.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
61-2024. (III.27.) az aszódi civil közösségek által benyújtott nyilatkozatról
62-2024. (III.27.) az aszódi napsugár óvoda igazgatójának béréről
63-2024. (III.27.) az Aszódi Aranykapu Bölcsőde intézményvezetőjének béréről
64-2024. (III.27.) az Aszódi Gyermekétkeztetési Intézmény intézményvezetőjének béréről
65-2024. (III.28.) az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye intézményvezetőjének béréről

2024.02.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend Előterjesztés Aszód Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3-2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
3. napirend Előterjesztés civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 10/2022. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.előterjesztés a 2023 évben támogatást kapott civil szervezetek elszámolásáról
5. napirend Előterjesztés az Aszód FC Utánpótlásért szervezet pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról
6. napirend Előterjesztés az Aszód FC Utánpótlásért szervezet kérelméről
7. napirend Előterjesztés az Aszód, 0100/23 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
8. Előterjesztés az Aszód, Béke kert 1., 365 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
9. napirend Előterjesztés az Aszód, 470 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrész átadásáról
10. napirend Előterjesztés ingatlan felajánlásának elfogadásáról
11. napirend Előterjesztés a Wass Albert Baráti Társaság Trianoni -emlékmű felállításával kapcsolatos kérelméről
12. napirend Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről
13. napirend Előterjesztés- beszámoló lejárt határidejű határozatokról - 2024. február 28.
Sürgősségi indítvány - Előterjesztés Aszód 1284, 1352/3, 1353/13, 1357/7, 1357/47, 1357/69, 1357/77, 1357/95, 1357/97, 1405 helyrajzi számú ingatlanok megosztásáról
Sürgősségi, önálló képviselői indítvány Erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadása a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben

Jegyzőkönyvek

Határozatok

13/2024. (II.28.) az Alapítvány az Aszódi Kollégium Támogatására Szirmay Tamás alapításával civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
14/2023. (II.28.) az Alapítvány az Aszódi Óvodásokért civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
15/2024. (II.28.) az ALMA MATER-ért Alapítvány civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
16/2024. (II. 28.) az Aszód Ifjúságért Alapítvány civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
17/2024. (II.28.) az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
18/2024. (II.28.) az Aszódi Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
19/2024. (II.28.) az Aszódi Szabadidősport Egyesület civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
20/2024. (II.28.) az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
21/2024. (II.28.) a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
22/2024. (II.28.) a Galgamenti Darts Club Sportegyesület civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
23/2024. (II.28.) a Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
24/2024. (II.28.) a Legyen az Ön szívügye is Alapítvány civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
25/2024. (II.28.) a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 6. számú területi szervezete civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
26/2024. (II.28.) a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Aszódi Alapszervezete civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
27/2024. II.28.) a Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
28/2024. (II.28.) a Podmaniczky Júlia Nőegylet civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
29/2024. (II.28.) az Egyek Legyenek Ökumenikus Alapítvány civil szervezet 2023. évben kapott támogatásának elszámolásáról
30/2024. (II.28.) az Aszód FC Utánpótlásért szervezet pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról
31/2024. (II.28.) az Aszód FC Utánpótlásért szervezet részére tulajdonosi döntés megadásáról
32/2024. (II.28.) az Aszód FC Utánpótlásért szervezet kérelméről
33/2024. (II.28.) az Aszód FC Utánpótlásért szervezet kérelméről
34/2024. (II.28.) az Aszód, 0100/23 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
35/2024. (II.28.) az Aszód, Béke kert 1. 365 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
36/2024. (II.28.) az Aszód, 470 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrész átadása
37/2024. (II.28.) ingatlan felajánlásának elfogadásáról
38/2024. (II.28.) a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervéről
39/2024. (II.28.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
40/2024. (II.28.) az Aszód 1284, 1352/3, 1353/13, 1357/7, 1357/47, 1357/69, 1357/77, 1357/95, 1357/97, 1405 helyrajzi számú ingatlanok megosztásáról
41/2024. (II.28.) Aszód 1284, 1352/3, 1353/13, 1357/7, 1357/47, 1357/69, 1357/77, 1357/95, 1357/97, 1405 helyrajzi számú ingatlanokból létrejövő ingatlanok minősítéséről
42/2024. (ii.28.) Erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadása a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben

2024.02.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2024.01.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Napirend Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
2. Napirend Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
3. Napirend az Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
4. Napirend Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Napirend Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Napirend Előterjesztés a 2024. évi igazgatási szünet elrendelésére
7. Napirend Előterjesztés Általános iskolai felvételi körzethatárok kijelölésének véleményezéséről
8. Napirend Előterjesztés Aszód Város településrendezési eszközeinek módosítási szándékáról
9. Napirend Előterjesztés az Aszód, Honvéd utca (1150/19, 1150/20, 1150/21, 1160/2, 1161, 1105 hrsz.) helyrajzi számainak összevonásáról
10. Napirend Előterjesztés az Egyek Legyenek Ökumenikus Alapítvány 2023. évi civil támogatásának módosításáról
11. Napirend Előterjesztés a Béke utca – Miskolczi köz támfal omlással kapcsolatban vis maior pályázat benyújtásáról ebr azonosító (620 207)
12. Napirend Előterjesztés Nyárádszereda testvérvárossal meglévő együttműködési megállapodás megerősítéséről
13. Napirend beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok