2023 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept okt nov dec
2022 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept okt nov dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2023. év (10 ülés)

2023.12.04. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Határozatok

2023.11.15. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend Előterjesztés Aszód Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3-2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól szóló 12-2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. napirend Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről
4. napirend Előterjesztés bizottsági tag lemondása miatt Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
5. napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
6. napirend Előterjesztés a 2024. évi helyiség bérleti díjak meghatározásáról
7. napirend egyes lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról
8. napirend Előterjesztés gyalogos-átkelőhelyeknél végzett hatósági ellenőrzésről
8. napirend mellékletek
9. napirend Előterjesztés Aszód Város településrendezési eszközeinek módosítási szándékáról
10. napirend Előterjesztés az Aszód, 033-3 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
11. napirend Előterjesztés Tavasz utca melletti ingatlanok fejlesztési lehetőségeiről
12. napirend Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására
13. napirend Tájékoztatás az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékairól 2023. szeptember 30-ig
15. Előterjesztés- beszámoló lejárt határidejű határozatokról - 2023. november 15

Jegyzőkönyvek

Határozatok

164_2023.(XI.15.) határozata a CENTAURIUM Kereskedelmi Betéti Társaság bérlővel fűtéskorszerűsítés tárgyában kötendő megállapodásról
163_2023.(XI.15.) határozata beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
162_2023.(XI.15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékairól 2023. szeptember 30-i szóló tájékoztatás elfogadásáról
161_2023.(XI.15.) határozata a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
160_2023..(XI.15.) határozata az Aszód, Iparos utca 033_3hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
159_2023.(XI.15.) határozata Aszód Város településrendezési eszközeinek módosítási szándékáról
158_2023.(XI.15)határozata a gyalogos- átkelőhelynél végzett hatósági ellenőrzésről
157_2023.(XI.15.) határozata lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
156_2023. (XI.15.) határozata lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
155_2023. (XI.15.) határozata a 2024. évi helyiségbérleti díjak meghatározásáról
154_2023.(XI.15.) határozata Aszód Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásásról
153_2023.(XI.15.) határozata az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2024. évre vonatkozó illetményalap és illetménykiegészítés költségvetési tervezéséről
152_2023.(XI.15.)határozata Tavasz utca melleti ingatlanok fejlesztési lehetőségeiről

2023.10.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2023.10.10. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

2023.09.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

2023.09.20. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2023.09.13. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Határozatok

2023.06.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Napirend Előterjesztés a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi működéséről szóló önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
2. Napirend az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 192021.XI.25. számú önkormányzati rendele
3. Napirend Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13-2019. VI. 21. önkormányzati rendelet módosítására
4. Napirend Előterjesztés a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásának szándékáról
Tkr 3. melléklet
5. Napirend Előterjesztés Aszód Város helyi egyedi védelemmel rendelkező építészeti örökségének jegyzékének bővítéséről
Előterjesztés kiegészítés helyi védettséggel rendelkező építészeti értékek jegyzékének bővítéséről
6. Napirend Aszód, Miskolczi köz 2. hrsz. 454 és a Kard utca hrsz. 446 határán húzódó támfal helyreállítására vis maior pályázat benyújtásáról ebr azonosító 605 620
7. Napirend Előterjesztés víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
8. Napirend Beszámoló az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
9. Napirend Az Aszódi Közterület-felügyelet és mezőőri tevékenység 2022. évi munkájáról
10. Napirend Előterjesztés Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye Alapító Okiratának módosításáról
11. Napirend Előterjesztés Csengey Gusztáv emléktáblájának újbóli felavatásáról
12. Napirend Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány kérelméről
13. Napirend Előterjesztés fogorvosi rendelőbe történő eszközbeszerzésről
14. Napirend Előterjesztés az INW-199 frsz-ú személygépjármú tulajdonjogának megváltozásáról
15. Napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervéről
16. Napirend Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány az Aszódi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

101/2023. (VI.21.)ÖKT határozat a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi működéséről szóló önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
102/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásának szándékáról
103/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Aszód Város helyi egyedi védelemmel rendelkező építészeti örökségének jegyzékének bővítéséről
104/2023. (VI.21.)ÖKT határozat Aszód, Miskolczi köz 2. (hrsz.: 454) és a Kard utca (hrsz.: 446) határán húzódó támfal helyreállítására vis maior pályázat benyújtásáról (ebr azonosító: 605 620)
105/2023.(VI.21.) ÖKT határozat víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
106/2023.(VI.21.) ÖKT határozat víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
107/2023.(VI.21.) ÖKT határozat víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
108/2023. (VI.21.) ÖKT határozat az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámolóról
109/2023. (VI.21.) ÖKT határozat az Aszódi Közterület-felügyelet és mezőőri tevékenység 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
110/2023.(VI.21.)ÖKT határozat Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye Alapító Okiratának módosításáról
111/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Csengey Gusztáv emléktáblájának újbóli felavatásáról
112/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról
113/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó kérelmének elbírásáról
114/2023. (VI.21.) ÖKT határozat fogorvosi rendelőbe történő eszközbeszerzésről
115/2023. (VI.21.) ÖKT határozat az INW-199 frsz-ú személygépjármű tulajdonjogának megváltozásáról
116/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervéről
117/2023. (VI.21.) ÖKT határozat beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
118/2023. (VI.21.) ÖKT határozat az Aszódi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
119/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a Rákóczi úti iskola megmentése ügyében
120/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a Rákóczi úti iskola megmentése ügyében
z121/2023. (VI.21) ÖKT határozat az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása
Z122/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról
Z123/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról
Z124/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról
Z125/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról
Z126/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról

2023.06.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2023.05.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2. napirend a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról
3. napirend Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására
4. napirend a 26/2020. (IX. 17) önkormányzati rendelet a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásának kiegészítő módosítása
5. napirend Előterjesztés a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
6. napirend Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
7. napirend Aszód Város helyi egyedi és területi védelemmel rendelkező építészeti örökségének jegyzékéről
8. napirend Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításáról
9. napirend egyes lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról
10. napirend a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
11. napirend Szita Károly, Kaposvár polgármesterének, az MJVSZ elnökének kezdeményezése
12. napirend 12. Főépítészi tájékoztató az Aszód Kossuth Lajos utca 77. szám alatti ingatlan helyzetéről
13. napirend Előterjesztés- beszámoló lejárt határidejű határozatokról - 2023. május 24_
Sürgősségi indítvány temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok