2020 jan feb már ápr máj
jún
júl
aug
sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2020. év (10 ülés)

2020.05.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés mezei őrszolgálat létrehozásáról
Előterjesztés önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról, valamint a Gödöllői Rendőrkapitányság Vezetőjének az Aszód település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolójáról
Előterjesztés a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Szakrendelő 2019. évi szakmai munkájának beszámolójáról
Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi aszódi működéséről szóló beszámolójáról
Tájékoztató a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői beszámolójáról
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
Előterjesztés a helyi építési szabályzat hibajavítására
Előterjesztés a helyi építési szabályzat eseti módosítására
Előterjesztés a 8/2020. (I.22.) számú határozat módosítására
Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépés szándékának elfogadására
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Határozatok

2020.05.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.05.04. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.05.02. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.04.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Határozatok

2020.03.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Határozatok

2020.03.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2020.02.26. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2020.02.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására mellékletek
2. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatására
3. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyására
Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyására Mellékletek_2020
Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyására Tájékoztató táblák_2020
4. Előterjesztés Aszód város területén történő utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet megalkotására
5. Előterjesztés a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére
6. Előterjesztés az AVKK könyvtári és muzeális terültre vonatkozó 2019. évi beszámolóinak és 2020. évi munkaterveinek jóváhagyására
7. Előterjesztés az AVKK 2020. évi éves szolgáltatási terve jóváhagyása
Előterjesztés az AVKK 2020. évi éves szolgáltatási terve jóváhagyása Szolgáltatási-terv 2020
8. Előterjesztés a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
9. Előterjesztés Aszód, Gesztenye sor, Falujárók útja (hrsz.: 1357/69 és 1284), Hegyalja u., Miskolci köz útépítési munkáinak tervezésére beérkezett ajánlatok kiértékeléséről
10. Előterjesztés Aszód, 1357/96 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének tárgyában
11. Előterjesztés Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal helyreállítás érdekében vis maior pályázat benyújtásáról (ebr azonosító: 473 124)
12. Előterjesztés Széchenyi utca 18. és Dózsa György utca határán húzódó partfal helyreállítás vis maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 401 855)
13. Előterjesztés Aszód Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz.-ú területén parkoló beszakadás helyreállítás vis maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 405 403)
14. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadság ütemezés jóváhagyására
15. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány kérelmével összefüggésben
16. Előterjesztés a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért kérelmével összefüggésben
17. Előterjesztés a munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására kötött megbízási szerződésben vállalt megbízási díj emeléséről
18. Előterjesztés dr. Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási díjának emeléséről
19. Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó új megbízási szerződés jóváhagyására
20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes és kedvezményes használatba adásáról
21. Előterjesztés az Aszód Városért Alapítvánnyal kötött Aszód, Mély út 364 hrsz. alatti ingatlant érintő, használatba adási szerződés megszűntetése tárgyában
22. Előterjesztés az Aszód 203 helyrajzi számú a természetben a Koren közben található önkormányzati területtel összefüggésben
23. Előterjesztés az Aszód 1563 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben
24. Előterjesztés az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásáról
25. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2020.01.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Napirend Előterjesztés a településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23.) számú rendelet módosítása
2. Napirend Előterjesztés a fogászati alapellátásban használt, Aszód város Önkormányzata tulajdonában álló hőlégsterilizátor meghibásodás miatti cseréjének jóváhagyására
3. Napirend Előterjesztés az Aszód, Kossuth L. u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség helyiségbérleti szerződésének módosítására
4. Napirend Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
5. napirend Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
6. Napirend Előterjesztés az Aszód Városi Kulturális Központ Alapító Okirata módosításra
7. Napirend Előterjesztés PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról és bírálóbizottság kijelöléséről
8.Napirend Előterjesztés PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztásáról
9. Napirend Előterjesztés belterületi utak tervezéséről
10. Napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről
11. Napirend Előterjesztés Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal helyreállítás érdekében vis maior pályázat benyújtásáról (ebr azonosító: 473 124)
12. Napirend Előterjesztés az építésügyi igazgatási feladatok átadásával összefüggő megállapodás jóváhagyására
13. Napirend Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
14. Napirend Sürgősségi indítvány Előterjesztés az orvosi ügyelet további működtetésére
VaMOS Bizottság 9. napirend ELŐTERJESZTÉS a Tavasz utca folytatásáról
VaMOS Bizottság 10. Napirend Előterjesztés az Aszód 1563 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben
VaMOS Bizottság 11. Napirend Előterjesztés Lőrincz József kérelmével összefüggésben
VaMOS Bizottság 12. Napirend Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány kérelmével összefüggésben

Jegyzőkönyvek

Határozatok