Kezdőlap

Álattartással kapcsolatos eljárás

A szabálytalan ebtartás, ebsétáltatás, harapás tekintetében szabálysértési eljárás lefolytatása lehet indokolt. Az eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatalánál lehet kezdeményezni. (2170 Aszód, Szabadság tér 9. )

Panaszbejelentést követően a hatóság indokolt esetben hivatalból indít eljárást. A hatóság az ügyben helyszíni szemlét tarthat az állattartás körülményeinek vizsgálatára és szükség esetén tanúkat is meghallgathat.

Bejelentésnek minimálisan tartalmaznia kell

 • bejelentő nevét, értesítési címét,
 • az állattartó (beazonosítását elősegítő) nevét, címét
 • a sérelmezett szabálytalan állattartás részletes leírását,
 • az állattartás helyének (beazonosítását elősegítő) pontos meghatározását
 • esetlegesen állat beazonosítását elősegítő adat(ot), pl.: eb esetén fajtája, neme, születési ideje, színe, hívóneve stb.

Állattartással kapcsolatos bejelentést írásos formában postai levél útján, elektronikus levél formájában, vagy személyesen megjelenés útján a Polgármesteri Hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.

Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről
 • 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
 • 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
 • 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
 • 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről
 • 1/2014.(I.31.) ÖR sz. rendelet az állatok tartásáról

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9., I. em. 33.ajtó

Ügyintézők elérhetősége

Névdr. Molnár Mária
Telefon+36 28 500-666/118
Emailmaria.molnar@aszod.hu
Névdr. Demeter-Bankó Nikoletta
Telefon+36 28 500-666/118
Emailnikolett.demeter-banko@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00

Letölthető dokumentumok