AJÁNLATI FELHÍVÁS

Az aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületegyüttes infrastrukturális fejlesztésének, felújításának műszaki ellenőrzésére

Előzmények

A Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA) Örökségvédelmi Kollégiuma „Petőfihez és a 19. század kiemelkedő alkotóihoz köthető kultuszhelyek infrastrukturális fejlesztése, felújítása” pályázati céllal pályázatot hirdetett.

A pályázatra meghívást kapott Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye – a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületegyüttesének fejlesztésére és felújítására, melyre bruttó 500.000.000 Ft támogatást nyert.

A feladat tárgya

Aszód 191 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. szám alatt található országos műemléki védelem alatt álló ingatlanon lévő épületegyüttes infrastrukturális fejlesztése, felújítása során a műszaki ellenőri munka elvégzése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások szerint. A terület a 25726 azonosító számú, Aszód, Papi földek megnevezésű és a 25727 azonosító számú, Aszód Belterület megnevezésű régészeti lelőhely része.

A kivitelezési munkák ismertetése az egyes épületeken:

 1. Múzeum

A pince, földszint és egy emelet magas, hagyományos szerkezetű, 296,7 m2 összes nettó szintterületű egykori iskolaépület. Az épület teljes felújítása, műemléki helyreállítása utólagos vízszigeteléssel, a födémek és a tetőszerkezet cseréjével.

 1. Galéria

97 m2 nettó alapterületű földszintes, hagyományos szerkezetű épület. Az épület tartószerkezeti megerősítése, és a hozzátartozó szakipari javítások.

 1. Alumneum

Alapozás megerősítése, az alapsík mélyítése az új épületszárny környezetében.

 1. Új épületrész megépítése

107,8 m2 nettó alapterületű, egy szint magas, a földpartnak támaszkodó új építésű, vasbeton szerkezetű, zöldtetővel fedett épületszárny, a Múzeum és Galéria épületét kapcsolja össze. Tartalmazza a korszerű múzeum működéséhez szükséges, most még hiányzó funkciókat, helyiségeket.

A kivitelezés várható bekerülési költsége nettó 380.000.000 Ft.

A kivitelezés várható kezdésének időpontja: 2023.11.01.

A kivitelezés várható időtartama: 13 hónap

Benyújtandó dokumentumok

 • Kitöltött és aláírt felolvasó lap;
 • Ajánlattevő tárgy szerinti műszaki ellenőri munkákhoz kapcsolódó ME-É-M jogosultságának kamarai nyilvántartási száma;
 • A tárgy szerinti munkákhoz hasonló műszaki ellenőrzésről 3 db referencia megnevezése;
 • Ajánlattevő büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arról, hogy:
  • végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
  • egy évet meghaladó központi vagy helyi adó-, illetékhátralékkal nem rendelkezik;
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Helyszíni bejárás

 1. október 12-én (csütörtökön) 10:00-kor helyszíni szemlét tartunk. Találkozás a kivitelezés helyszínén 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2-nél. A felmerülő kérdéseket a helyszíni szemlén feltehetik, amelyekre egységesen írásban mindenkinek választ adunk.

Az ajánlat benyújtási határideje: 2023. október 27. (péntek) 10:00 óra

Az ajánlatokat elektronikusan a kultura@aszod.hu email címre kérjük megküldeni. Határidőn túl érkezett ajánlatot nem tudunk figyelembe venni.

Az üzenetben az alábbiakat kérjük megadni:

 • az ajánlattevő megnevezését;
 • A tárgynak kérjük megadni: „ajánlat aszódi múzeum műszaki ellenőr kiválasztásához”

Bontás időpontja: 2023. október 27. (péntek) 10:15 óra

A pályázat kiértékelésének szempontjai

A pályázat nyertese a legalacsonyabb bruttó vállalási árat tartalmazó ajánlat.

Fizetési feltételek

A kivitelezéssel összhangban a műszaki ellenőri feladatokkal megbízottnak 4 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetősége. A részszámlák benyújtására a kivitelezés 15%-os, 40%-os, 65%-os és 80%-os készültségi fokánál van lehetőség a teljes megbízási díj 15-25-25-15%-ának megfelelő összegben. A részteljesítésekről, valamint a munka elvégzését követően, Megbízott teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő felé. Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján Megbízott kiállítja a számlát. A számla kiegyenlítésének határideje a kiállítását követően 15 nap.

Egyéb kitétel

Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Felolvasólap letölthető innen

Aszód, 2023. október 6.

Ajánlatadói kérdések és ajánlatkérői válaszok 1. rész

Ajánlatadói kérdések és ajánlatkérői válaszok 2. rész

Az ajánlatok bontására, kiértékelésére a Művelődési ház épületében (Aszód, Kossuth Lajos utca 72.) kerül sor

Hajdú Zsófia Csenge

Intézményvezető