Kezdőlap

Adóigazolás

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) 24. § (1) szerint az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

  1. a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását vagy annak hiányát
  2. b) a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,
  3. c) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette,
  4. d) a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.

(2) A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

(4) A köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás tartalmazza az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az Art. 260. § a)–g) pontjában előírt feltételeknek való megfelelést. A kiadott igazolás adóigazolásnak minősül.

(9) Az adóhatóság az adó- és a jövedelemigazolást magyar, az illetőségigazolást magyar és angol nyelven állítja ki.

A Vhr. 1. § (4) értelmében adóügyekben az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított hat napon belül kell teljesíteni.

Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiadása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. cím 4. pontja szerint 2016. január 1-jétől illetékmenetesek.

Kapcsolódó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Amennyiben a kérelem kitöltése során további segítségre van szüksége az Adóiroda munkatársai, ügyfélfogadási időben készséggel állnak a rendelkezésére.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Adóigazolás

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ágazat: adóügy

Ügytípus: általános adónyomtatványok

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítása iránt – ASP-ADO-AAI (kitöltési útmutató)

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00