Kezdőlap

Adóigazolás

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 85/A. § (1) bekezdése alapján az adóhatósági igazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül az Art. 85/A. § (2) bekezdése alapján.

Az adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki az Art. 85/A. § (3) bekezdése alapján.

Az Art. 85/A. § (4) bekezdése alapján az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

  • az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát,
  • a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozást,
  • a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette,
  • a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.
    Az általános adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell teljesíteni az Art. 5/A. § (5) bekezdése alapján.

Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiadása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. cím 4. pontja szerint 2016. január 1-jétől illetékmenetesek.

Kapcsolódó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Amennyiben a kérelem kitöltése során további segítségre van szüksége az Adóiroda munkatársai, ügyfélfogadási időben készséggel állnak a rendelkezésére.

Ügyintézési határidő: 30 nap

 

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00

Letölthető dokumentumok