Kezdőlap

Adóügyek

Aszód Város Önkormányzat (adó)számlaszámai

12001008-00169993-00900000 Telekadó számla
12001008-00335521-00100008 Magánszemélyek kommunális adója számla
12001008-00273855-00100001 Iparűzési adó számla
12001008-00170037-00100001 Gépjárműadó számla
12001008-00335554-00100006 Pótlékok
12001008-00335543-00100000 Bírságok beszedési számla
12001008-00170026-00100005 Egyéb bevételek beszedési számla
12001008-00214624-00100002 Idegen bevételek számla
12001008-00113698-00100009 Illetékek számla
12001008-00108154-00100006 Talajterhelési díj számla
12001008-00335532-00100004 Termőföld számla

Helyi adó bevallás, befizetési határidők

Adónem Bevallási határidő Befizetési határidő
Telekadó Adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül Két egyenlő részletben az adóév március 15.-éig, és szeptember l5-ig. Évközben kiadott határozat esetén a jogerőre emelkedést követő 15. nap.
Magánszemélyek kommunális adó Adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül Két egyenlő részletben az adóév március 15.-éig, és szeptember l5-ig. Évközben kiadott határozat esetén a jogerőre emelkedést követő 15. nap.
Iparűzési adó:

– állandó jellegű tevékenység esetén 

Az adóról az adóévet követő év május 31-ig.

Adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév december 20. napjáig kell bevallást tenni.

Folyó évi iparűzési adóelőleget folyó év március 15-éig, szeptember 15-ig.
A társasági adóelőleg kiegészítésre kötelezett adózónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. A várható éves fizetendő adó összegére a kiegészítést december 20. napjáig.A megfizetett adóelőleg és az adó évre megállapított tényleges adó különbözetét az adó évet követő május 31-ig.
Iparűzési adó:

– ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

A tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig. Az adóbevallással egy időben történik a befizetés.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Magánszemély esetén a jövedelem megszerzését követő év március 20.

Kifizető esetében az adólevonás évét követő év február 15.

Magánszemély esetében a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig.

Kifizető esetében a kifizetést követő hónap 12. napjáig.

Gépjárműadó 2004. január 1-től az adó kivetése hatósági adatszolgáltatás alapján történik. – A gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, ill. az adóév szeptember 15-éig kell megfizetni.

– Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos részére őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg.

Talajterhelési díj Tárgyévet követő március 31. A bevallás benyújtásával egy időben, tárgyévet követő március 31.

Bővebben az egyes adónemekről

Telekadó

Magánszemélyek kommunális adója

Iparűzési adó

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Gépjárműadó

Talajterhelési díj

Adó-és értékbizonyítvány

Adóigazolás

Bejelentés a magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezés tulajdonjogáról

Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

A kérelmeket az adott nyomtatványt letöltve és azt kitöltve az e-Papír szolgáltatás keretében is benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézésről ide kattintva tájékozódhat.

Az E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

Részletes tájékoztatás az E-papír szolgáltatásról: https://epapir.gov.hu/sugo

epapir_felhasznalo_kezikonyv

A kérelmek benyújthatók az e-önkormányzat hivatali portálon keresztül az ott található űrlap kitöltésével:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Részletes tájékoztatás a hivatali portál működéséről:

https://aszod.hu/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol/

Elektronikusan benyújtható általános adó űrlapok:

A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására – ASP-ADO-KMI (kitöltési útmutató)

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben – ASP-ADO-EGY (kitöltési útmutató)

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítása iránt – ASP-ADO-AAI (kitöltési útmutató)

További információk

Számlaszámok