Kezdőlap

Adó- és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány Aszód város közigazgatási területére vonatkozóan tartalmazza az ingatlanok adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, valamint az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az adó-és értékbizonyítvány kiállítása elsősorban hagyatéki eljárás, gyámhivatali eljárás, bírósági végrehajtás, hitelfelvétel céljára történik.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az ügyintézés hagyatéki és gyámhivatali eljárás esetében hivatalból, végrehajtás esetében más szerv megkeresése alapján indul.

Egyéb esetekben az ügyfél az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezheti az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható papír alapon. A nyomtatvány az adócsoportnál szerezhető be, illetve letölthető innen a honlapról.

Az ügyintézés díja vagy illetéke

Hagyatéki, gyámhivatali eljárás, bírósági végrehajtás esetében az adó- és értékbizonyítvány kiadása ingyenes, egyéb esetben ingatlanonként 4.000,-Ft illetékköteles.

A kérelemhez csatolni kell a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, valamint az ügyre vonatkozó szerződést, illetve az államigazgatási eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolatát is. A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, egyéb céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000.- Ft. illetéket kell fizetni.

Az illetékről szóló (továbbiakban: Itv.) 1990. évi XCIII. Tv. 101. §-a által szabályozott adó- és értékbizonyítvány kiállításához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettséget az Itv. 73. §-ának (3) bekezdése alapján az adóhatóság illetékbeszedési számlájára kell befizetni. Az adó-és értékbizonyítvány kiadása ugyanis a jegyző – figyelemmel az (ún. ”hatásköri”) 1991. évi XX. törvény 140.§-a (2) bekezdésének d.) pontjára – adóügyi feladatai és hatáskörébe tartozik.

Az illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg Aszód Város Önkormányzat 12001008-00113698-00100009 számú Illetékbeszedési számlájára kell megfizetni.

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00

Letölthető dokumentumok