Legfrissebb híreink

Ne égess!

 

A parlament által még nyáron elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől kezdődően országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék égetése. A döntéssel azt a rendelkezést törölték el, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatták az avarégetést. Ennek célja az indoklás szerint a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen. December 2-án azonban megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlönyben, ami teljesen felülírja a fél éve elfogadott módosítást. A veszélyhelyzet végéig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”. Aszód Város Önkormányzata nem élt a szabályok megállapításával, ennek megfelelően a veszélyhelyzet ideje alatt is TILOS az avar és kerti hulladék égetése.

Dr. Lukács Adrienn

jegyző

 

 

Tájékoztatás a COVID-19 vírus elleni védőoltás beadásáról

Kedves Betegeink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID 19  vírus elleni védőoltások egyre nagyobb számban érkeznek Magyarországra, így egyre több lehetőségünk van a vakcinák beadására.

Az oltások zavartalan lebonyolításának érdekében, a rendelési idő utolsó 1,5 órájában csak az oltások beadásával foglalkozunk. Ezen időszak alatt a telefonok felvételére sajnos nincs lehetőségünk.

Megértésüket köszönjük!

Dr. Lóska Izabella

Háziorvos

Házi gyermekorvosi tájékoztatás

Aszód város Polgármesterének a házi gyermekorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló 34/2021. (IV.27.) határozata alapján 2021. május 1-jétől Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi házi gyermekorvos rendelési ideje a jogszabályban meghatározott kötelező rendelési időn belül – figyelemmel a helyben kialakult gyakorlatra és szokásokra is – az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 7:30 – 11:30

Kedd: 12:00 – 15:00

Szerda: 12:00 – 15:00

Csütörtök: 7:30 – 10:30

Péntek: 7:30 – 10:30

Prevenciós rendelés / Csecsemő – tanácsadás: Aszód, Kossuth Lajos utca 84. alatt, szerdánkét 8 és 12 óra között.

Megértésüket köszönjük!

Richard Fritz Kft. névváltoztatásáról szóló tájékoztatás

Figyelemfelhívás árkok tisztán tartása

Tisztelt Aszódi Lakosok!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége nevében Pintér Mihály tü. alezredes levélben hívta fel a figyelmet a települési felszíni csapadékvíz elvezető rendszerekkel kapcsolatos tavaszi teendőkre. Levelében nagy hangsúlyt fektetett a vízelveztő árkok, átereszek tisztításának, karbantartásának fontosságára.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanról a közútra vagy az árokba hordalék és csapadékvíz ne kerülhessen. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról részletesebb szabályokat a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet tartalmaz. A rendelet hatályos szövege elérhető a https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2017/02/egys-koztiszt-rendelet-.pdf oldalon.

A tavaszi esőzések problémákat okozhatnak és annak érdekében, hogy a nagyobb vízkárok megelőzhetőek legyenek különös gondot kell fordítani a vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására és karbantartására. A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz gondok elkerülése érdekében fontos a vízelvezetők tisztántartása, ami az ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók feladata az ingatlan előtt. A jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak belvizes elöntések, így fontos, hogy a szabad vízelfolyás az árkokban biztosított legyen és a tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető rendszerbe történő kivezetéséről. Az árokrendszerek csak akkor képesek hatékonyan a vizet elvezetni, ha karbantartásuk és tisztításuk folyamatos.

A hatékony vízelvezetés mindannyiunk érdeke, így kérem, hogy különös figyelmet fordítsanak az árkok tisztán tartására.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Aszód, 2021. március 26.

                                                                                 

Dr. Lukács Adrienn

                                                                                                          jegyző

 

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: a civil szervezetek 2021. évi támogatása.

Pályázhatnak: Aszód Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:
a. egészségmegőrzés,
b. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése),
c. kulturális tevékenység,
d. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
e. ismeretterjesztés
f. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
g. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
h. gyermek- és ifjúságvédelem,
i. közrend, közbiztonság védelme,
j. sport, tömegsport

Támogatás formája:
a. a civilszervezetek működési támogatása,
b. a civilszervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
c. a civilszervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása

Támogatás általános feltételei:
a. a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
b. a pályázónak nincs lejárt köztartozása, erről igazolás beadása szükséges
c. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
d. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
e. a pályázó rendezvényein Aszód Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.
f. tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás

g. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 14. § alapján a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá, valamint nyilatkozata tartalmazza a 14. §-ban foglaltakat,

h. civil szervezet alapdokumentumai

i. a maximálisan pályázható összeg 300 000 Ft.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Aszód Város Polgármesteréhez – Aszód, Szabadság tér 9. – kell benyújtani írásban, kettő példányban e felhívás mellékletét képező pályázati adatlap és annak mellékletei szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 20. 16 óráig

Hiánypótlásra nyitva álló idő: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 munkanap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

Aszód Város Önkormányzat

A pályázat benyújtáshoz szükséges dokumentumok innen letölthetők.

Pályázati adatlap 2021.

Közzétételi kérelem 2021.

Költségvetési tervezet 2021.

Nyilatkozat 2021.

Tájékoztatás étkezési díj befizetésről

Tisztelt Szülők!

2021. június havi étkezési díj befizetéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel  a készpénzes étkezési díjbefizetés a további hónapokra visszavonásig elmarad!

2021. június havi étkezési díj befizetés átutalással lehetséges!

Számlaszám: 12001008-01337902-00100000

Kérjük, a gyermek nevét és osztályát feltüntetni szíveskedjenek!

Amennyiben nincs módjukban utalással kiegyenlíteni az étkezési díjat, kérjük, jelezzék az étkezési irodán.

Kivételes esetekben tudunk csekket adni.

2021. júniusában az intézményekben 10 tanítási nappal számolunk.

Iskola térítési díja:

1x-i étkezés 340.-Ft/nap / utalandó: 3.400.-Ft     (50% kedvezménnyel: 1.700.-Ft)

3x-i étkezés 515.-Ft/nap / utalandó: 5.150.-Ft   (50% kedvezménnyel: 2.600.-Ft)

Óvoda térítési díja:

3x-i étkezés 440.-Ft/nap    

Bölcsőde térítési díja:

3x-i étkezés 420.-Ft/nap

Kérjük, hogy az étkezési díj utalásokat legkésőbb minden hónap 15-ig  indítsák el, hogy az étkezési jegyeket megigényelhessük.

FONTOS!!

Az étkezés végleges lemondása minden esetben a szülő írásos nyilatkozatával történik.

Utalással kapcsolatos tudnivalókat az aszod.hu / fontos-hasznos / gyermekétkeztetés oldalon találják meg.

Befizetéssel kapcsolatosan a 06/30-816-0453 és 28/400-056 telefonszámokon, vagy az etkezesinfo[kukac]aszod.hu   e-mail címen tudunk segíteni.

Köszönjük megértésüket!

Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézménye

Tájékoztatás az illetékfizetési kötelezettséggel összefüggő, 2021. január 1. napjától hatályos változásokról

Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 2021. január 1. napján hatályba lépett több rendelkezése módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.). Ezzel párhuzamosan az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény 2021. január 1. napjától a születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díj formájában történő fizetési kötelezettséget vezetett be.

1. Az Itv. módosítása a közigazgatási hatósági eljárások tekintetében

Az illetéktörvény 2021. január 1. napjával hatályba lépett módosításával az Itv. 1. mellékletében meghatározott – az úti okmányok, a gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításával, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos – eljárások kivételével

a közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé váltak.

Az Itv. 2. melléklete szerinti eljárásokban pedig az esetleges közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért sem kell illetéket fizetni.

A törvénymódosítás a Melléklet hatályon kívül helyezésével megszüntette az abban meghatározott, az általános tételű eljárási illetéktől (3000 Ft) eltérő összegű illetékfizetési kötelezettséget is.

Nem változott ellenben az egyes közigazgatási eljárások után járó igazgatási szolgáltatási díjak rendszere. (pl. telepengedélyezési eljárás).

2. Születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárás

Az Itv. módosítása alapján az anyakönyvi igazgatás területén korábban illetékfizetési kötelezettség alá eső anyakönyvi eljárások (például házassági névviselési forma módosítása, anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása, a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges igazolás bemutatása alóli felmentés stb.) is 2021. január 1-től illetékmentessé váltak.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2021. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezései értemében a születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltozást – 10 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell majd fizetni. A korábbi szabályozással egyező módon az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfélnek megfizetnie.

– Átutalás összege: 10.000 forint
– Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
– Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
– Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve
(kiskorú vagy gondnokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki igazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van részleges vagy teljes költségmenteséget kérelmezni.

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/izer-norbert-ingyenesse-valt-az-allami-ugyintezes