Legfrissebb híreink

 

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2021. november 3-tól az Aszódi Polgármesteri Hivatal épületében a maszk viselése kötelező. Kérem Önöket, hogy a maszkot úgy viseljék, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Kérem továbbá, hogy belépés után a kihelyezett kézfertőtlenítőket használják!

Megértésüket köszönöm!

                                                                                                                  Dr. Lukács Adrienn jegyző

 

Esélyegyenlőségi pályázatok: Sikeres Anya

Aszód Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja keretében

Sikeres Anya

címmel pályázatot ír ki Aszódon élő nők számára

A pályázat célja:

A 18 év alatti gyermeket nevelő és az élet egyéb területein is helytálló nők elismerése.

A támogatás összege és formája:

A pályázat keretében két pályázó, egyenként bruttó 75.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki

 1. magyar állampolgár
 2. aszódi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ezen a címen életvitelszerűen él
 3. a pályázat benyújtásakor 18. év alatti gyermekét vagy gyermekeit saját háztartásában neveli és
 4. emellett sikereket mondhat magáénak az élet egyéb területein, legyen szó közösségi szerepvállalásról, vagy egyéni karrierről

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat kitöltött pályázati űrlapból, a pályázó szöveges bemutatkozásából, vagy egy ajánló személy által írt bemutatásából áll.

A pályázatok benyújtása

A pályázatot zárt borítékban, legkésőbb 2021. december 8-ig kell beküldeni Aszód Város Önkormányzatának címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A borítékon mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázat címét: „Sikeres Anya”.

A pályázatok elbírálása:

A formailag érvényes pályázatot benyújtók pályázatait 5 tagú bizottság bírálja el.

A bizottság tagjai:

 1. Kádárné Jeney Judit
 2. Magyar Ilona
 3. dr. Negyela Katalin
 4. Pálfi-Barlai Ágnes
 5. Szilágyi Zita

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül értesítést kapnak. A bizottság a nyertes pályázók nevét és döntése indoklását www.aszod.hu honlapon teszi közzé.

A nyertes pályázókkal készült interjúkat az Aszódi Tükör közli.

A támogatás folyósítása és a beszámolás

Aszód Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal kötött szerződés alapján biztosítja a megítélt támogatást. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.)

Támogatható tevékenységek

 1. tanfolyamok, képzések tandíjának finanszírozása
 2. színházi, múzeumi, mozi és koncertbelépők finanszírozása
 3. könyvek és hanghordozók vásárlása
 4. tanulmányi és kulturális célú utazások útiköltségéhez hozzájárulás
 5. edzőtermi bérletek díjához hozzájárulás
 6. sportrendezvények nevezési és belépődíjához hozzájárulás

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, Aszód Város Önkormányzat Hatósági és Titkársági Osztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A személyes adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A pályázati űrlapot itt találja.

Esélyegyenlőségi pályázatok: Több, mint szórakozás

Aszód Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja keretében

Több, mint szórakozás

címmel pályázatot ír ki

Aszódon élő, zenei vagy művészeti tanulmányokat folytató fiatalok számára

A pályázat célja:

Tehetséges, Aszódon élő, zenei vagy művészeti tanulmányokat folytató fiatalok támogatása.

A támogatás összege és formája:

A pályázat keretében három pályázó egyenként bruttó 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki

 1. magyar állampolgár
 2. aszódi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ezen a címen életvitelszerűen él
 3. a pályázat benyújtásakor betöltötte 10. életévét, de nem töltötte be 18. életévét
 4. nappali tagozaton folytatja általános vagy középiskolai tanulmányait
 5. rendelkezik legalább 3 éves zenei vagy művészeti iskolában létesített jogviszonnyal

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat kitöltött pályázati űrlapból, a pályázó szöveges bemutatkozásából, vagy egy ajánló személy által írt bemutatásából áll és a zenei vagy művészeti iskolában létesített jogviszony igazolásának, valamint a zenei vagy művészeti versenyeken elért eredményeket igazoló dokumentumok egyszerű másolatából áll.

A pályázatok benyújtása

A pályázatot zárt borítékban, legkésőbb 2021. december 8-ig kell beküldeni Aszód Város Önkormányzatának címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A borítékon mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázat címét: „Több, mint szórakozás”.

A pályázatok elbírálása:

A formailag érvényes pályázatot benyújtók pályázatait a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül értesítést kapnak. A bizottság a nyertes pályázók nevét és döntése indoklását www.aszod.hu honlapon teszi közzé.

A támogatás folyósítása és a beszámolás

Aszód Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal kötött szerződés alapján biztosítja a megítélt támogatást. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.)

Támogatható tevékenységek

 1. zene- vagy művészeti iskolai térítési díj finanszírozása
 2. hangszervásárlás vagy a művészeti ágnak megfelelő eszközök, anyagok vásárlása
 3. Aszódon kívüli saját fellépések, kiállítások útiköltségéhez hozzájárulás
 4. kották, szakkönyvek vásárlása
 5. zeneiskolai tanulmányokat kiegészítő hangversenyjegyek, vagy kiállítási, múzeumi belépők finanszírozása

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, Aszód Város Önkormányzat Hatósági és Titkársági Osztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A személyes adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A pályázati űrlapot itt találja.

Esélyegyenlőségi pályázatok: Több, mint mozgás

Aszód Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja keretében

Több, mint mozgás

címmel pályázatot ír ki Aszódon élő, versenyszerűen sportoló diákok számára

A pályázat célja:

Tehetséges, Aszódon élő, egyéni- vagy csapatsportágban versenyszerűen sportoló, egészséges és fogyatékkal élő diákok támogatása.

A támogatás összege és formája:

A pályázat keretében három pályázó bruttó 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki

 1. magyar állampolgár
 2. aszódi lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ezen a címen életvitelszerűen él
 3. a pályázat benyújtásakor betöltötte 10. életévét, de nem töltötte be 18. életévét
 4. nappali tagozaton folytatja tanulmányait
 5. rendelkezik legalább 1 éves sportegyesületi tagsággal és sportszerződéssel
 6. vagy fogyatékkal élők esetében sportegyesületi tagsággal rendelkezik

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat kitöltött pályázati űrlapból, a pályázó szöveges bemutatkozásából, vagy egy ajánló személy által írt bemutatásából áll és a sportegyesületi tagságot, valamint a versenyeredményeket igazoló dokumentumok egyszerű másolatából áll.

A pályázatok benyújtása

A pályázatot zárt borítékban, legkésőbb 2021. december 8-ig kell beküldeni Aszód Város Önkormányzatának címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A borítékon mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázat címét: Több, mint mozgás.

A pályázatok elbírálása:

A formailag érvényes pályázatot benyújtók pályázatait a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül értesítést kapnak. A bizottság a nyertes pályázók nevét és döntése indoklását www.aszod.hu honlapon teszi közzé.

A támogatás folyósítása és a beszámolás

Aszód Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal kötött szerződés alapján biztosítja a megítélt támogatást. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.)

Támogatható tevékenységek:

 1. sportegyesületi tagdíj finanszírozása
 2. sportruházat, sportfelszerelés vásárlása
 3. versenyek útiköltségéhez hozzájárulás
 4. versenyek nevezési díjához hozzájárulás

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, Aszód Város Önkormányzat Hatósági és Titkársági Osztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A személyes adatkezelés jogalapja az érintett/gondviselő hozzájárulása.

A pályázati űrlapot itt találja.

Társasházi sormunkaterv közzététele

A  kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2021. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Hivatkozással a BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra, a lakosság tájékoztatása érdekében a mellékelt Pest megyei társasházi sormunkaterv alapján a  társasházi sormunka elvégzésének tervezett idejét a közzéteszük.

A  sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a  szervezet lakossági honlapján:     www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.

Pest megye ütemterv

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT
KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET