Legfrissebb híreink

H I R D E T M É N Y

Magyarország Kormánya 2020. november 3-án  a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  A  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet 90 napra megosszabbította.

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, mint Aszód Város Önkormányzat Polgármestere az alábbiak szerint rendelkezem:

Elrendelem,  hogy 

 AZ ASZÓDI VÁROSI PIACON  és

 AZ ASZÓDI TEMETŐBEN

a járványveszély enyhítésének érdekében – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével – MINDENKI KÖTELES MASZKOT  VISELNI  OLYAN MÓDON, HOGY AZ AZ ORROT ÉS A SZÁJAT FOLYAMATOSAN ELFEDJE.

Jelen rendelkezés 2020. november 11-én lép hatályba és további intézkedésig hatályos.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

Aszód Város Polgármestere

Módosul az ügyfélfogadási rend

A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a központi intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében 2020. november 11-től határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban.

A hivatali dolgozók a megszokott hivatali időben – telefonon és e-mailben – rendelkezésére állnak az ügyfeleknek, a személyes ügyintézést csak akkor vegyék igénybe, ha elkerülhetetlen!

Kérelmek beadására továbbra is van lehetőség postai úton vagy elektronikus kapcsolattartási rendszeren keresztül, (ügyfélkapu regisztrációval rendelkező lakosok részére) illetve a földszinten elhelyezett gyűjtő ládában.

Az alábbi elérhetőségeken kereshet meg minket a személyes ügyfélfogadás mellőzésével:

Postai cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Telefonszám: +26 28/500-666

E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu

Az ügyintézők elérhetőségéről itt tajékozódhatnak: https://aszod.hu/ugyintezes

Amit az e-papír szolgáltatásról tudni kell: https://aszod.hu/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol/

Amit az Önkormányzati Hivatali portálról tudni kell: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas  (ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők számára)

Az intézkedések célja a lakosság védelme és a járvány terjedésének akadályozása.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Aszód, 2020. november 11.

dr. Ballagó Katalin

                                                                  jegyző

TÁJÉKOZTATÁS A FRISSEN ÉLETBE LÉPETT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL

Ma hajnalban megpróbáltam kigyűjteni azokat a szabályokat, melyek az önkormányzatot és városunk lakosságát, illetve annak nagyobb csoportjait érintik. Kigyűjtöttem továbbá azokat a dokumentumokat és jogszabályi helyeket is, amik az igazolásban vagy a szabályok értelmezésében segítenek. A 484/2020. (XI. 10.) számú kormányrendelet teljes szövege az alábbi linken olvasható:

https://magyarkozlony.hu/…/e35363d964683da1d1a8…/megtekintes
A kormányrendelet ránk vonatkozó legfontosabb szabályai tehát a következők:

KIJÁRÁSI TILALOM:

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. Ez alól kivételt jelent
a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
b) munkavégzés céljából, (Munkáltatói igazolással igazolandó! A Miniszterelnöki Kabinetiroda által kiadott dokumentumminta itt található:
https://kormany.hu/…/munkaltatoi-igazolas-word-for…/download)

https://kormany.hu/…/munkaltatoi-igazolas-word-for…/download)
d.) kutyasétáltatás céljából a lakó- vagy tartózkodási hely 500 méteres körzetében.

GYÜLEKEZÉS:

Minden gyülekezés és csoportosulás tilos. (A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 2. §-a szerint gyűlés a legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel.)

RENDEZVÉNYEK ÉS CSALÁDI ESEMÉNYEK:

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. Kivételt jelentenek:

a) A magán és családi rendezvények 10 főig.

b) A temetések 50 főig. (Tolmácsi Miklós temetése 50 fő részvételével lesz megtartva, így oda sajnos csak azok jöhetnek, akik a család által összeírt listán szerepelnek. Megértésüket köszönöm!)

c) Az esküvők, melyeken csak az anyakönyvvezető, a házasulók, a tanúk, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei vehetnek részt. Lakodalom nem tartható.

d) Mivel a szabadidős létesítmények használata tilos, a múzeum és könyvtár épületei zárva tartanak a nagyközönség előtt.

EGYHÁZAK:

A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.
A római katolikusok szigorú szabályok mellett nyitva tartják a templomokat: https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye-62799764
A reformátusok viszont újra az online térbe költöznek: https://www.reformatus.hu/…/koronavirus-ismet-online-terbe…/
Az evangélikus és a baptista egyház a frissen kiadott kormányrendelettel kapcsolatos állásfoglalását egyelőre nem találtam meg.

SPORT:

A csapatsportok gyakorlása nem engedélyezett.

ÜZLETEK:

 A gyógyszertárak és a benzinkutak a kijárási tilalom idején is nyitva tarthatnak.

VENDÉGLÁTÁS:

Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak. (Gyermekétkeztetési Intézményünk tehát továbbra is üzemel.)

NEVELÉSI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK:

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.
Nevelési, oktatási intézménybe belépni csak testhőmérséklet mérés után lehetséges.
A gyermeket kísérő nagykorú személy maszkban, csak a testhőmérséklet-mérési pontig kísérheti a gyermeket.

MASZKVISELÉS:

A 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken kötelező a maszkviselés! (Hatvanban, Gödöllőn, Budapesten és a nagyobb városokban érdemes erre odafigyelni!)

A szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke és kötelessége!

Tisztelettel:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

 

Lakossági tájékoztató az intézményi szűrőpont áthelyezéséről

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. november 06-tól csak a mentőbejárat felőli Bástya úti portánál léphetnek be betegeink és dolgozóink az intézmény területére. A mentőbejáratnál lévő szűrőpont áthelyezésre kerül a porta épülete mellett elhelyezett fűtött konténerbe.

Ezen intézkedések következő elemeként – az átmenő forgalom lehetséges minimalizálásának érdekében – 2020.11.06-tól lezárásra került a Balassi Bálint úti porta mind a gyalogos-, mind a gépjárműforgalom tekintetében.

Az intézményünkbe érkezők a Bástya utcai portát, valamint az ott kialakított parkolót használhatják, mely az új szabályozás értelmében díjmentesen áll a kórházba érkező betegek és hozzátartozók rendelkezésére.

 Ez alól az OMSZ és betegszállítás munkatársai, a mozgásukban korlátozott személyek, a behajtási engedéllyel rendelkező kórházi dolgozók, illetve szállítóink képeznek kivételt, akik fenti dátumtól kezdődően – átmeneti időre – használhatják a Bástya utcai portát a gépjárművel történő behajtás céljából.

A részletes tájékoztatót a https://askhatvan.hu/lakossagi-tajekoztato-az-intezmenyi-szuropont-athelyezeserol/ webhelyen található.

 

Társasházak napja

Az előző évekhez hasonlóan 2020. november hónapban a katasztrófavédelmi kirendeltségek konzultációs napokat tartanak „Társasházak napja” címen. A rendezvénysorozat célkitűzése, hogy a társasházak, lakóközösségek számára széleskörű tájékoztatást adjon a követendő tűzmegelőzési szabályokról, ezzel is növelve a lakóépületek biztonságát.

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. november 11-13-18-25. napokon 8:00 órától 16:00 óráig konzultációs lehetőséget biztosít a társasházak tűzvédelmi-tűzmegelőzési előírásaival, használati szabályaival kapcsolatban. A személyes részvételi szándék előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a godollo.hatosag@katved.gov.hu e-mail címen tehetnek meg. Személyes részvétel esetén kötelező a kéz fertőtlenítése és maszk viselése. Telefonon történő szóbeli tájékoztatás a 0628/528-700 telefonszámon lehetséges.

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

GÖDÖLLŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

2021. január 01-ét követően tilos lesz az avarégetés az egész országban

Illusztráció: https://pixabay.com

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja ad lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fenti törvényi rendelkezés 2021. január 01-ét követően hatályát veszti, így abban az esetben is szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltétlekhez kötött az ezirányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
GÖDÖLLŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Képviselői fogadóóra

Vécsey László, a Fidesz-KDNP országgyűlési  képviselője a járványra való tekintettel online fogadóórákat tart.

A Covid helyzet sajnos korlátozza a személyes kapcsolattartás lehetőségeit is. De semmiképpen sem szeretném, ha emiatt elmaradnának a fogadóóráim. Ragaszkodom hozzájuk, hiszen az elmúlt 10 évben rendszeresen megtartottam ezeket. Önök közül százakkal sikerült beszélnem személyes és közérdekű közösségi ügyekről, amelyekkel megkerestek.

Sok jó javaslatot kaptam, és szerencsére sokaknak tudtam segíteni is. Ezért úgy döntöttem, hogy ebben a rendkívüli időszakban fogadóóráimat online tartom meg minden szerdán, délelőtt 10-12 óráig.

Ha kérdése, kérése, javaslata van, kérem tegye fel e-mailben a vecseylaszlo@fldesz.hu email címen, vagy a facebook.com/vecsey.laszlo oldalon privát üzenetben, vagy hívja a +3620-323-95-27-es telefonszámot.

Munkatársam fogadja megkeresését, és időpont egyeztetés után az Önnek megfelelő időpontban személyesen visszahívom.

Tudom, nem olyan, mint a személyes találkozás, de a ránk köszöntő őszi-téli hónapokban így tudunk a leghatékonyabban vigyázni egymásra!

Általános tudnivalók a járványügyi helyzetről és intézkedésekről

 • Szeptember 21-től kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is.
 • Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet.
 • Szeptember 21-től a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva.
 • 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható.
 • Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a gyakori és alapos kézmosásra, és ha valaki a koronavírus-fertőzés tüneteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát!
 • A vírus külföldről  történő behurcolásának veszélye miatt július 15-én bizonyos országokat érintően beutazási korlátozások léptek életbe, majd szeptember 1-jei hatályba lépéssel tovább szigorította a Magyarországra történő  beutazást. Főszabály szerint külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig hatósági házi karanténba kell vonulniuk, amelyet csak önköltségükre elvégzett 2 db negatív PCR-laboreredmény esetén lehet feloldani. A PCR-tesztek árát a kormány hatósági árassá tette.
 • Egyéni felelősség – Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne menjen közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja fel. Ha a háziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről.
 • Iskolák, óvodák – Kiemelten fontos a szülők és a tanárok felelőssége. A tanévet normál menetrend szerint tervezi a kormány, az iskolák protokollt kaptak a járvány elleni védekezést segítő teendőkről. Továbbra is alapfontosságú, hogy beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek a szülők közösségbe. Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető az iskolákat érintő korlátozások bevezetése. Októbertől az iskolákba és az óvodákba csak testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, a lázas gyermeket el kell különíteni és a szülőt, gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell.
 • Beutazási korlátozások szeptember 1-jétől. Lásd: 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról, (Magyar Közlöny 195. szám, 2020. augusztus 30)2020. szeptember 1-től a teljes belső határon ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést szeptember elsejétől a kormány. A külföldről érkező magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot, hatósági házi karanténba kerülnek. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat.
 • Amit a külföldről hazatérőknek tudni kell – karantén, teszt, felmentés a karantén alól. Szeptember 1-jétől ismét szigorodtak a beutazás feltételei. Erre azért van szükség, mert egész Európában érzékelhető a járvány második hulláma. A magyar emberek egészségére és munkahelyére  az egyik legfőbb veszélyt most a vírus behurcolása jelenti.  A külföldről hazatérő magyar állampolgárok fő szabály szerint hatósági házi karanténra számíthatnak, az alól csak 2 db beutazást követően Magyarországon készült negatív PCR-teszt esetén kaphatnak felmentést. Íme a részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/amit-kulfoldrol-hazateroknek-tudni-kell-karanten-teszt-felmentes-karanten-alol
 • A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban. A közlönyben megjelent belügyminiszteri rendelet szerint az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra.
 • Kontaktkutatásos fertőzés gyanúja esetén az első vizsgálatot attól a naptól számított negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a kontaktszemély a fertőzöttel érintkezett.
 • A külföldiek tranzitáthaladása belépéskor egészségügyi vizsgálatot követően engedélyezett, ha fertőzés gyanúja nem merül fel, a belépő rendelkezik a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, igazolja utazásának célját, célországát, és a célországhoz utazás útvonalán fekvő szomszédos államba a belépése biztosított. A tranzitforgalom csak meghatározott útvonalon lehetséges, csak bizonyos pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig.
 • Hol  lehet csináltatni hivatalos PCR-tesztet? Lista: https://www.nnk.gov.hu/index.php/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek
 • A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt. Az élelmiszerüzletek, patikák, drogériák a megszokott rendben fogadhatják a vásárlókat. Ugyanakkor továbbra is fontos az idősek védelme. Kérjük az időseket, hogy fokozottan figyeljenek magukra, és hordjanak maszkot!
 • Látogatási és intézményelhagyási tilalom van érvényben az ország minden szociális intézményében, valamint teljes körű látogatási tilalom a kórházakban, illetve az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményében. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/intezmeny-elhagyasi-es-latogatasi-tilalom-szocialis-intezmenyekbenhttps://koronavirus.gov.hu/cikkek/teljes-koru-latogatasi-tilalmat-rendelt-el-korhazakban-az-orszagos-tisztifoorvos
 • A kormány célja, hogy a munkahelyeket és a családok életszínvonalát a járvány ideje alatt is megvédje. Több a magyar családokat és a gazdaság talpra állását segítő intézkedés született, és a Gazdaságvédelmi operatív törzs is folyamatosan dolgozik. A kormány szeptember 19-én jelentette be, hogy a  háztartásoknak nyújtott hitelmoratóriumot – bizonyos társadalmi csoportok esetében – 2021. január 1-jétől további hat hónapig meghosszabbítja.
 • A járványügyi készültség alatt is működik az Operatív Törzs, és szükség esetén járványügyi bevetési egységet rendel ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét.
 • Ha valaki külföldre utazik, akkor javasoljuk, hogy tájékozódjon a  konzuliszolgalat.kormany.hu  honlapon a célországban aktuális járványügyi helyzetről és utazási korlátozásokról.

Forrás: https://koronavirus.gov.hu