Legfrissebb híreink

Ajánlati felhívás sportpark felújítására

Aszódon a Csengey Gusztáv Általános Iskola mellett található sportpálya erősen elhasználódott az évek folyamán, ezért felújításra szorul.

Szükségessé vált a kézilabdapálya aszfalt burkolatának felújítása, a kapuk cseréje és a fixen rögzített labdafogó hálók telepítése, a pályavonalazás. A kosárlabdapálya aszfalt burkolatának javítása, a palánkok cseréje és a pályavonalazás is időszerű, valamint a korszerű, kényelmesebb és biztonságosabb sportolást biztosító – salakos helyett – rekortán borítású futópálya kialakítása.

Fentiekre tekintettel Aszód Város Önkormányzata ajánlati felhívást tesz közzé sportpark felújítására.

Az ajánlati felhívást itt tekintheti meg.

Ajánlati formanyomtatvány_Aszód Sportpálya felújításra innen letölthető

Itt van az ősz és az iskolakezdés is itt van újra!

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azok az alapfokú oktatásban (általános iskolában) részt vevő gyermekek, akiknek a családja az iskolakezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni, amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.

Az eljárás, a törvényes képviselő kérelme alapján indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán – az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani. A kérelem benyújtási határideje 2021. szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatásról részletes tájékoztatást az érdeklődő a honlapon, az ügyintézés menüponton belül olvashat, valamint személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán is készséggel állunk rendelkezésre!

Aszódi Polgármesteri Hivatal

Hatósági és Titkársági Osztály

 

Meghívó közmeghallgatásra

 

 

 

 

Ne égess!

 

A parlament által még nyáron elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől kezdődően országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék égetése. A döntéssel azt a rendelkezést törölték el, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatták az avarégetést. Ennek célja az indoklás szerint a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen. December 2-án azonban megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlönyben, ami teljesen felülírja a fél éve elfogadott módosítást. A veszélyhelyzet végéig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”. Aszód Város Önkormányzata nem élt a szabályok megállapításával, ennek megfelelően a veszélyhelyzet ideje alatt is TILOS az avar és kerti hulladék égetése.

Dr. Lukács Adrienn

jegyző

 

 

Figyelemfelhívás árkok tisztán tartása

Tisztelt Aszódi Lakosok!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége nevében Pintér Mihály tü. alezredes levélben hívta fel a figyelmet a települési felszíni csapadékvíz elvezető rendszerekkel kapcsolatos tavaszi teendőkre. Levelében nagy hangsúlyt fektetett a vízelveztő árkok, átereszek tisztításának, karbantartásának fontosságára.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanról a közútra vagy az árokba hordalék és csapadékvíz ne kerülhessen. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról részletesebb szabályokat a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet tartalmaz. A rendelet hatályos szövege elérhető a https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2017/02/egys-koztiszt-rendelet-.pdf oldalon.

A tavaszi esőzések problémákat okozhatnak és annak érdekében, hogy a nagyobb vízkárok megelőzhetőek legyenek különös gondot kell fordítani a vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására és karbantartására. A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz gondok elkerülése érdekében fontos a vízelvezetők tisztántartása, ami az ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók feladata az ingatlan előtt. A jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak belvizes elöntések, így fontos, hogy a szabad vízelfolyás az árkokban biztosított legyen és a tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető rendszerbe történő kivezetéséről. Az árokrendszerek csak akkor képesek hatékonyan a vizet elvezetni, ha karbantartásuk és tisztításuk folyamatos.

A hatékony vízelvezetés mindannyiunk érdeke, így kérem, hogy különös figyelmet fordítsanak az árkok tisztán tartására.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Aszód, 2021. március 26.

                                                                                 

Dr. Lukács Adrienn

                                                                                                          jegyző