Legfrissebb híreink

Álláslehetőség

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  53624
Intézményi iktatószám:  APH/2908-1/2024.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

HR ügyintéző


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A köztisztviselőkkel, munkavállalókkal, a szociális és köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetőivel kapcsolatos teljes körű személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása. Végzi az önkormányzati intézmény dolgozóinak jogviszony létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos napi feladatokat. Felelős a munkaköréhez tartozó nyilvántartások vezetéséért. Egyéb a munkakörhöz kapcsolódó személyügyi feladatok ellátása vezetői utasítás alapján.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  HR és munkaügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Aszód
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Munkahelyi ismeretek, Középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó sz
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  2
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  KIRA számfejtő program ismerete
  Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office)
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA)
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga
  3-5 év szakmai tapasztalat
  Közszolgálati jogviszonyban szerzett humánpolitikai gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Kommunikációs készség (alap)
  Együttműködés (alap)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  Adatkezelési nyilatkozat
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.27. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az allaspalyazat@aszod.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a megpályázott munkakört. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.29. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.aszod.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.03.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.02.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Minden, amit a kéményseprésről tudni kell

Tekintettel arra, hogy még tart a fűtési szezon, és még mindig aktuális a tüzelő fűtő berendezések, kémények karbantartása, az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Településtől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. Az alábbi linken irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre.
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát. Az, hogy a katasztrófavédelem kéményseprője vagy egy kéményseprőcég szakembere érkezik, az attól függ, hogy melyik településről van éppen szó. (http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat itt lehet irányítószám alapján keresni, hogy melyik településen melyik szervezet kéményseprője érkezik).
 
Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét.

Az OMSZ működteti az orvosi ügyeleti alapellátást

 

tuzoltosag-1

sajtokozlemeny_a-folyamatban-levo-bertargyalasok-ellenere-ismet-ketnapos-sztrajkot-szervez-a-szolidaritas-autobusz-kozlekedesi-szakszervezet

Téli időszak veszélyei

teli-idoszak-veszelyei

Kéményseprők társasházi sormunkaterv

sormunka-terv-pest

Fejlesztés a Volánbusznál

Naponta több mint 42 ezer járat adatai követhetők valós időben

A Volánbusz napi több százezer utasának jelent segítséget az utazás megtervezésében, hogy 2024. január 4-től a helyközi autóbusz-járatok közlekedésének valós idejű adatai érhetők el és követhetők a Google Térképen is.

 

A Volánbusz helyközi járatainak menetrendje már 2017 óta elérhető a Google Térképen, a statikus információkat azonban a mai naptól valós idejű utastájékoztatási adatok váltják fel az elmúlt évek fejlesztéseinek és sikeres tesztidőszakainak köszönhetően. Mától országos szinten napi több mint 42 ezer helyközi járat adatai jelennek meg a Google Térkép felületein. A járművek valós idejű követése a helyi járatok esetében is lehetséges, de csak azon városok esetében, ahol az önkormányzat – mint a helyi autóbuszos közösségi közlekedési szolgáltatás megrendelője – biztosítja az ehhez szükséges technikai feltételeket. (Nyíregyházán például már adott ez a lehetőség.)

A Volánbusz célja, hogy járműkövető rendszereinek folyamatos fejlesztésével és tökéletesítésével egyre szélesebb körű, naprakész információkat és pontos tájékoztatást nyújtson utasainak.

A Volánbusz országos szinten gondoskodik a települések, megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal. A helyközi járatok közel 2800 vonalon több mint 3100 települést szolgálnak ki és több mint 60 településen biztosítja a társaság a helyi közlekedést.

2024. évi hulladéknaptár

 

 

hulladek

Tájékoztató a közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei ellenőrzéséről

dakov

Kedvezménnyel elszámolt földgáz igénybevétele

Tisztelt Lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

A módosítás következtében, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

Továbbá a módosítás értelmében 2023. január 10-től a hatósági bizonyítvány kiállítása során már nem kell figyelembe venni az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:

„105. § *  (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) *  A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

 

Az ügyfelek számára az eljárás megkönnyítése céljából, valamint a hatósági bizonyítvány kiállításának gyorsítása érdekében az alábbi kérelem nyomtatvány használható, illetve kérelem nyomtatvány személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos u. 59. szám alatti telephelyén is igényelhető.

 

Aszód, 2022. január 12.

 

                                                                                   Dr. Lukács Adrienn

                                                                                               jegyző

Letölthető kérelem:

Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt – földgáz