A Magyar Víziközmű Szövetség közleménye

Budapest, 2020. 04. 14. – A Magyar Víziközmű Szövetség – mint a magyarországi víziközmű- szolgáltatók szakmai érdek képviseleti szervezete – ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot az immár egy hónapja tartó veszélyhelyzethez kapcsolódóan arról, hogy hazánkban a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható, Magyarországon még mindig ez a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.

A MaVíz a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, a kereskedelmi és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti, hogy a tagszervezeteit – a felelős víziközmű- szolgáltatókat – kiemelten képviselje minden olyan jellegű témában, amely a társadalmi megítélés során hangsúlyt kap.

A Szövetség az elmúlt egy hónap során több alkalommal is megszólalt az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás kapcsán, azonban fontosnak tartja azt, hogy Magyarország lakossága folyamatosan informálva legyen az említett témákkal kapcsolatban.

Nagy Edit a MaVíz főtitkára szeretne megnyugtatni mindenkit, hogy az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás hazánkban jó kezekben van, a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott.

A főtitkár kiemelte: „Magyarországon az ivóvízbázisok többsége védett; az ivóvízhálózatról pedig tudni kell azt, hogy egy teljesen zárt, nyomás alatt működő rendszerről van szó, amelybe kívülről semmi nem jut be és emberrel semmiképp sem kerülhet kontaktba. A víziközmű szolgáltatók – az elmondottaknak megfelelően – a jelenlegi helyzetben is folyamatosan biztosítani tudják a jó minőségű ivóvízzel való biztonságos ellátást, akárcsak a a szennyvíz szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztítását. Folyamatosan egyeztetünk a többi Európában működő szakmai szövetséggel és mindannyian meg tudják erősíteni a WHO és az ENSZ által kiadott tájékoztatást, amely kimondja, hogy az ivóvíz nem terjeszti (nem szállítja) a Covid-19 vírust. A Covid-19 vagy SARS-CoV-2 morfológiája és kémiai szerkezete nagyon hasonló más koronavírusokhoz, amelyekről kimutatták, hogy az ivóvízzel nem terjed.”

A szennyvíz elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódóan is csak megnyugtató és pozitív hírekkel tud szolgálni a MaVíz, ugyanis a legfrissebb tudományos kutatások szerint annak a kockázata igen alacsony, hogy a Covid-19 vírus egy fertőzött személy székletével történő közvetlen kapcsolat útján terjedjen. .

Ehhez kapcsolódóan a főtitkár elmondta: „Az utóbbi napokban több hír is szárnyra kapott azzal kapcsolatban, hogy holland intézetek az új Corona vírus RNS-ét kimutatták a nyers szennyvízben. Az RNS a vírus genetikai anyaga. Egyértelműen hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a vizsgálat nem azonosított semmilyen „élő” vagy „fertőző” vírust a nyers szennyvízben csupán annak egy alkotórészét találták meg. Tehát, az összes rendelkezésünkre álló információ azt mutatja és támasztja alá, hogy a szennyvízzel dolgozók is megfelelően védettek a vírussal szemben, ha teljes mértékben betartják azokat a munka-egészségügyi és biztonsági óvintézkedéseket, amelyek eddig is elő voltak írva számukra (maszk, kesztyű és védőruha eddig is szükséges volt számukra, hiszen szennyvízzel dolgozni nem veszélytelen feladat).

Nehéz napokat élünk mindannyian. Sokan munka nélkül maradtak, mindeközben nagyon sok szülő az otthoni munkavégzés közben igyekszik gyermkeinek a digitális oktatás világának útvesztőjében segíteni; nem tudjuk meddig vagyunk még bezárva, mindenkiben számtalan kérdés merül fel a jelenlegi helyzettel kapcsolatban.

Nagy Edit röviden – összefoglalva néhány dolgot szeretne Önöknek megnyugtatásképpen az imént leírtak alapján még egyszer megerősíteni:

„ hazánkban az ivóvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer;

a lakásokba érkező csapvíz a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Nem szükséges tehát műanyag palackokban felhalmozni otthon flakonos vizeket, hiszen Magyarországon közel 100%-os a települések vezetékes ivóvízzel való ellátottsága – fogyasszák azt bátran;

minden víziközmű szolgáltató felkészült a jelenlegi helyzetre, a szolgáltatás biztonsága folyamatos és ellenőrzött, azonban az Önök közreműködésére is szükség van ahhoz, hogy ez a továbbiakban is így maradjon, ezért kérjük, hogy

a wc-be csak és kizárólag az oda való és oda illő „dolgok” kerüljenek!!! A nedves törlőkendők, az egyszer használatos arcmaszkok, a konyhai papírtörlők, valamint a műanyag kesztyűk a háztartási hulladékba való dolgok, ezeket a szeméttel együtt kell gyűjteni, majd ártalmatlanítani – ezeknek nincs helyük a csatornahálózatban!

Amennyiben a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban további kérdéseik lennének, kérjük keressék fel a lakóhelyükön működő víziközmű szolgáltató honlapját, ahol még több aktuális információt találnak.

Kérjük, hogy a kialakult helyzetre tekintettel legyenek körültekintőek Önök is, figyeljenek a környezetükre és egymásra!

Bővebb információ:
Kreitner Krisztina kreitner.krisztina(@maviz.org +36 30 277 48 86