Üdvözöljük Aszód városában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket városunk megújult honlapján. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy Önök egyaránt hasznos, értékes és könnyen elérhető információhoz jussanak az önkormányzat és intézményei tevékenységéről, városunk társadalmi és kulturális életéről, értékeiről, továbbá segítséget nyújtson mindennapi ügyeik intézésében.

Legfrissebb híreink

Meghívó

Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Baráti Egyesülete

ünnepi közgyűlést és majálist rendez

a Baráti Egyesület alapításának 30. évfordulója alkalmából

2019. május 18-án, szombaton 10 órától az iskola területén

                                              Program:

9-10 óra között gyülekezés, regisztrálás

10-11 óra: Köszöntők, beszédek, volt diák előadóművészek ünnepi műsora

11.15-12.15 óra: közgyűlés

12.30 órától vendéglátás

Szeretettel várjuk osztályközösségek jelentkezését is, akik erre a napra tervezik az osztálytalálkozójukat.

Rendezvényünkre szeretettel hívunk minden volt diákot

Vezér Anna elnök

Kérjük, jelezze részvételi szándékát!

Elérhetőség: psgoregdiakaszod@gmail.com iskolatitkar@petofi-aszod.hu 06-28-400-006

PS-Egy30_megh_print

Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben felajánlotta az arra jogosultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják. A megvásárlásra a bérlőknek egyösszegben vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is, hogy továbbra is bérlőként laknak az ingatlanban változatlan feltételek mellett.

Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át és olvassák el figyelmesen. A levél a döntési lehetőségek szerint háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz:

• Nyilatkozat egyösszegű kedvezményes visszavásárlásról,
• Nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról,
• Nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek melletti fenntartásáról

Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilatkozatot, és kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől számított 60 napon belül. Kérjük bérlőinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet a három lehetőség közülés nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mivel ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.

Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az állampolgárságukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája hátoldalán található 11 tagból álló számsor) is.

A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak az alábbi táblázatban megadott ügyfélszolgálati irodáinkban.

Fővárosi és megyei ügyfélszolgálati irodáink:

Területi iroda Területi iroda címe Területi iroda telefonszáma
Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. 06 30 165 4963
Debrecen 4026 Debrecen, Darabos utca 9-11. 06 30 165 4964
Eger 3300 Eger, Deák Ferenc út 51. 06 30 165 4966
Győr 9021 Győr, Király utca 6. 06 30 165 4967
Kaposvár 7400 Kaposvár, Dózsa György utca 16. 06 30 165 4969
Kecskemét 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. II. emelet 06 30 165 4968
Miskolc 3530 Miskolc, Rákóczi út 12. 06 30 165 4981
Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. 06 30 165 4982
Pécs 7621 Pécs, Ferencesek u. 9-11. 06 30 165 4984
Szeged 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. I. em. 112. 06 30 165 4986
Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Várkörút 6. 06 30 165 4991
Szekszárd 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 06 30 165 4990
Szolnok 5000 Szolnok, Baross út 20. 06 30 165 4970
Szombathely 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2/B. 06 30 165 4962
Tatabánya 2800 Tatabánya, Győri utca 13. 06 30 165 4989
Veszprém 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. 06 30 165 4977
Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 19. 06 30 165 4983
Budapest 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14. 06 1 795 5100

Felhívjuk figyelmüket, hogy az irodákban csak a visszavásárlással kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség!

További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-795-5100-as telefonszámon, vagy írjon az info@netzrt.hu e-mail címre, illetve látogassa meg honlapunkat a www.netzrt.hu. címen.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási hátralékok begyűjtése érdekében

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasználók részére 2018. december 5. nappal kiküldte a fizetési felszólítókat.

Amennyiben a fizetési felszólítással, valamint az abban szereplő díjhátralékkal kapcsolatban kifogással kívánnak élni, abban az esetben az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén áll módjukban észrevételt, panaszt tenni.

Posta cím: 1300 Budapest, Pf. 333
E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
Telefon: +36 (1) 999 6464
Weboldal: www.nhkv.hu
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 103.

Lakossagi-tajekoztato-a-kamatmentes-reszletfizetessel-kapcsolatosan

Részletfizetési-kedvezmény-biztosítása-iránti-kérelem

A-hulladékgazdálkodási-közszolgáltatási-díj-megfizetésével-kapcsolatban-alkalmazott-részletfizetési-kedvezmény-biztosításának-feltételeiről-és-eljárásrendjéről

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Illusztráció:www.pixabay.com

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://pest.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).

Tájékoztató szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban
TTB anyag kifüggesztésre

Házhoz menő rendszerű lomtalanítás

Tisztelt Aszódiak!

A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. 2019. évtől bevezeti a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. Alább közöljük a A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. erre vonatkozó tájékoztatóját.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást. A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2019-ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását.

Az igénybejelentés feltételei:

– Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött,aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.

FONTOS! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó “lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le.

Aszód esetében a lomtalanítási igények leadása : 2019. március 18. – 2019. április 30. között
a lomtalanítás várható időpontja: 2019. április 1. – május 31. között

Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.

Az igénybejelentés történhet:

• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján)

• +36-28/561-200 ügyfélszolgálati telefonszámon (azonosítás ügyfélszám alapján)

• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email címre kérjük megküldeni.

(KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)

A lomtalanítás folyamata:

1. Lomtalanítási igény benyújtása

2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját

3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink max. 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján)

5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. A megkeresés beérkezését követően erőforrásunkhoz igazított, optimális begyűjtési terv készül, majd visszajelzünk a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napon Kollégáink az ön által megjelölt címen fognak jelentkezni.

Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogosult átadni a közszolgáltató részére a lomhulladékokat.

Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt,
mozgatható állapotban

• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben

• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű

• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok

• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként max. 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját a közös képviselő a szolgáltatóval együtt határozza meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon.

Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő nyújthat be társaságunk felé.

Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges!

A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság kiszabásával jár.

A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+36 28 561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu
www.zoldhid.hu

Járművek közterületen tárolásának szabályai

Tisztelt aszódi polgárok, barátaim!

Jogos elvárás városunk polgáraitól, hogy tiszta, szép, rendezett településen élhessenek. Aszód Város mindenkori képviselő-testülete az együttélés szabályait helyi rendeletekben szabályozta és szabályozza mai is. Minden rendelet, szabályozás annyit ér, amennyit betartunk vagy betartatunk belőle.

Hiába a legjobb szándék, az akarat, ha rendeleteinket nem tartjuk be, és azt gondoljuk, attól szép a világ, ha azt teszünk benne, amit akarunk. Sajnos vagy hála istennek – ki-ki nézőpontja szerint – ez nem így van, életünket különböző szabályok foglalják keretbe.

A motorizáció robbanásszerű növekedésével egyre több gépjárművet használunk, sokszor családonként mér nem egy, hanem több autóval rendelkezünk. Ez egyrészt örvendetes, hiszen polgáraink emelkedő életszínvonalát mutatja, másrészt sokasodnak megoldásra váró gondjaink is. A város közterületén egyre több lerobbant, üzemképtelen gépjárművel találkozunk, melyek tárolását tulajdonosai a közterületen óhajtják megoldani.

Szeretném tájékoztatni az érintetteket, hogy Aszód Város Képviselő-testületének 16/2017. (XI.17. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól című rendelete szabályozza a közterületen történő gépjármű tárolás rendjét. Idézet a rendeletből:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében… foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Rendelet III. fejezet. 4. pont: Járművek közterületen tárolásának szabályai
16. §
(1) A forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező vagy üzemképtelen járműveket közterületen kizárólag az erre vonatkozó kérelemre kiadott közterület-használati engedély alapján lehet tárolni. A közterület-használati engedély legfeljebb harminc napra adható. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek esetében az engedélyes köteles a közterület-használati engedély másolatát, továbbá a díj megfizetését igazoló bizonylat másolatát a járművön jól látható helyen kifüggeszteni.
(3) Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése nem érvényes, vagy csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a Rendészet a tulajdonos költségére eltávolíthatja.

A Polgármesteri Hivatal szervezetében újonnan létrehozott Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály feladatköre többek között a rendeletben meghatározott jogalkotói akarat végrehajtása és folyamatos ellenőrzése. A város területén a közterület felügyelők feltérképezik a közterületen tárolt üzemképtelen gépjárművek tulajdonosait, őket a gépjármű elszállításáról felszólítják, ennek eredménytelensége esetén a gépjárművet elszállítjuk és annak költségeit a gépjármű tulajdonosától vagy üzembentartójától – szükség esetén jogi úton – behajtjuk. Szeretném, ha az is világos lenne, nem a büntetés a célunk.

Célunk városunk szépítése, környezetünk védelme. Ebbe nem fér bele az utcán tárolt roncs autó és az alatta éktelenkedő olajfolt látványa. Ehhez kérem szíves együttműködésüket!

Tisztelettel: Sztán István polgármester

Ideiglenes menetrend változás

A 80a Budapest – Hatvan vasútvonalon 2019. február 4-én életbelépő vágányzári menetrend és vonatpótlás kapcsán, az aszódi csatlakozások biztosítása érdekében, a Volánbusz a mellékelt tájékoztatóban foglalt ideiglenes módosításokat vezeti be a menetrendszerinti autóbuszközlekedésben.

FSZU-2019-008 Tájékoztató

A Volánbusz honlapján a kapcsolódó forgalmi hír az alábbi linken érhető el.

Volánbusz forgalmi hírek

Február 4-től Pécel és Aszód között szünetel a vonatforgalom

A Budapest-Hatvan vonalszakasz korszerűsítése projekt keretében a 2018. évben kivitelezési munkálatok zajlottak a Rákos-Pécel, az Isaszeg-Gödöllő és az Aszód-Tura vonalszakaszokon. Az építkezések miatt ezeken a vonalszakaszokon a vonatok csak egy vágányon közlekedhettek.

A 2019. február 4. és december 7. közötti időszakban Pécel és Aszód állomások között a munkálatok teljes vágányzár mellett folytatódnak.

Aszód–Galgamácsa állomások között 2019. április elsejétől várhatóan június elejéig nem közlekednek majd a vonatok, helyettük vonatpótló buszok szállítják az utasokat.

A buszpótlás megszervezése és az autóbuszok biztosítása a MÁV-START Zrt. feladata.

A MÁV-Start Zrt. illetékességébe tartozó kérdésekre, és a most következő időszakban várható forgalmi rend változásokról tájékoztatást  ad a tárgyban kiadott közlemény, melyet itt olvashatnak:

https://www.mavcsoport.hu/mavinform/februar-4-tol-pecel-es-aszod-kozott-szunetel-vonatforgalom

A május közepétől érvényes forgalmi rend változásokról pedig azt megelőzően fog a MÁV és a NIF tájékoztatást adni.

Aszód állomás átépítése kapcsán a munkák az eredeti ütemtervnek megfelelően haladnak.

Aszód állomás felvételi épületének átépítése alatt ideiglenes konténerek kerülnek elhelyezésre, melyekben többek között megtalálható lesz egy pénztárkonténer és egy utasváró konténer, továbbá egy utasforgalmi szaniter konténer külön női-férfi oldallal.

A buszvégállomás felújítását követően, a projekt végén a buszforduló új burkolattal lesz ellátva, valamint új buszmegállók létesülnek esőbeállókkal. Az Aszódon létesülő új P+R parkoló kivitelezésének várható befejezése 2020. tavasza.

Az építkezéshez szükséges nagytömegű anyagszállítás döntőrésze vasúton, míg kisebb része közúton történik. A beszállító utakat, amelyeken a közúti anyagbeszállító fuvarozás zajlik, kivitelezőnek helyre kell a projekt végén állítania.

A belterületi utak kímélése érdekében Aszód városát a távolsági vonatokat pótló járatok elkerülik, így csak az elővárosi pótlóbuszok fognak megjelenni a 3. sz. főút aszódi átkelési szakaszán.