Üdvözöljük Aszód városában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket városunk megújult honlapján. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy Önök egyaránt hasznos, értékes és könnyen elérhető információhoz jussanak az önkormányzat és intézményei tevékenységéről, városunk társadalmi és kulturális életéről, értékeiről, továbbá segítséget nyújtson mindennapi ügyeik intézésében.

Legfrissebb híreink

Bírósági ülnök választás

Illusztráció: www.pixabay.com

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő¬testületeivel megosztva, a Budakönyéki Járásbíróság ülnökeit pedig a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.

Az ülnökök legutóbbi általános választására 2015-ben került sor, az akkor megválasztott ülnökök megbízatása a Bjt. 217. § (1) bekezdése értelmében az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével lejár.

A Köztársasági Elnök 95/2019. (III.5.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A Bjt. 212. § (1) és 220. § (1) d) pontjában rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglakoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése alapján az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit pedig az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
A Bjt. 213. § (4) bekezdése alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Az ülnökök választásáról és a jelölés szabályairól mellékelem az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatóját, a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatót, valamint a bírósági ülnöki jelölés és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatok formanyomtatványait.

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt és képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2019. április 10-ig kell megküldeni a következő címre: 1052 Budapest, Városház u. 7. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és email címen lehet érdeklődni: dr. Takács Mária, 06-1/233-6813, takacsm@pestmegye.hu

3_melleklet_ulnokok_jogai_es_kotelezettsegei
1_melleklet_tajekoztato
4b_melleklet_jeloles_minta_-_fk_ulnok
4c_melleklet_jeloles_minta_-_kmb_ulnok
5_melleklet_jelolest_elfogado_nyilatkozat_2
4a_melleklet_jeloles_minta_-_sima_ulnok

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Illusztráció:www.pixabay.com

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://pest.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).

Tájékoztató szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban
TTB anyag kifüggesztésre

Házhoz menő rendszerű lomtalanítás

Tisztelt Aszódiak!

A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. 2019. évtől bevezeti a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. Alább közöljük a A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. erre vonatkozó tájékoztatóját.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást. A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2019-ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását.

Az igénybejelentés feltételei:

– Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött,aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.

FONTOS! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó “lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le.

Aszód esetében a lomtalanítási igények leadása : 2019. március 18. – 2019. április 30. között
a lomtalanítás várható időpontja: 2019. április 1. – május 31. között

Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.

Az igénybejelentés történhet:

• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján)

• +36-28/561-200 ügyfélszolgálati telefonszámon (azonosítás ügyfélszám alapján)

• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email címre kérjük megküldeni.

(KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)

A lomtalanítás folyamata:

1. Lomtalanítási igény benyújtása

2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját

3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink max. 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján)

5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. A megkeresés beérkezését követően erőforrásunkhoz igazított, optimális begyűjtési terv készül, majd visszajelzünk a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napon Kollégáink az ön által megjelölt címen fognak jelentkezni.

Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogosult átadni a közszolgáltató részére a lomhulladékokat.

Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt,
mozgatható állapotban

• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben

• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű

• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok

• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként max. 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját a közös képviselő a szolgáltatóval együtt határozza meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon.

Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő nyújthat be társaságunk felé.

Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges!

A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság kiszabásával jár.

A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+36 28 561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu
www.zoldhid.hu

Járművek közterületen tárolásának szabályai

Tisztelt aszódi polgárok, barátaim!

Jogos elvárás városunk polgáraitól, hogy tiszta, szép, rendezett településen élhessenek. Aszód Város mindenkori képviselő-testülete az együttélés szabályait helyi rendeletekben szabályozta és szabályozza mai is. Minden rendelet, szabályozás annyit ér, amennyit betartunk vagy betartatunk belőle.

Hiába a legjobb szándék, az akarat, ha rendeleteinket nem tartjuk be, és azt gondoljuk, attól szép a világ, ha azt teszünk benne, amit akarunk. Sajnos vagy hála istennek – ki-ki nézőpontja szerint – ez nem így van, életünket különböző szabályok foglalják keretbe.

A motorizáció robbanásszerű növekedésével egyre több gépjárművet használunk, sokszor családonként mér nem egy, hanem több autóval rendelkezünk. Ez egyrészt örvendetes, hiszen polgáraink emelkedő életszínvonalát mutatja, másrészt sokasodnak megoldásra váró gondjaink is. A város közterületén egyre több lerobbant, üzemképtelen gépjárművel találkozunk, melyek tárolását tulajdonosai a közterületen óhajtják megoldani.

Szeretném tájékoztatni az érintetteket, hogy Aszód Város Képviselő-testületének 16/2017. (XI.17. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól című rendelete szabályozza a közterületen történő gépjármű tárolás rendjét. Idézet a rendeletből:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében… foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Rendelet III. fejezet. 4. pont: Járművek közterületen tárolásának szabályai
16. §
(1) A forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező vagy üzemképtelen járműveket közterületen kizárólag az erre vonatkozó kérelemre kiadott közterület-használati engedély alapján lehet tárolni. A közterület-használati engedély legfeljebb harminc napra adható. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek esetében az engedélyes köteles a közterület-használati engedély másolatát, továbbá a díj megfizetését igazoló bizonylat másolatát a járművön jól látható helyen kifüggeszteni.
(3) Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése nem érvényes, vagy csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a Rendészet a tulajdonos költségére eltávolíthatja.

A Polgármesteri Hivatal szervezetében újonnan létrehozott Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály feladatköre többek között a rendeletben meghatározott jogalkotói akarat végrehajtása és folyamatos ellenőrzése. A város területén a közterület felügyelők feltérképezik a közterületen tárolt üzemképtelen gépjárművek tulajdonosait, őket a gépjármű elszállításáról felszólítják, ennek eredménytelensége esetén a gépjárművet elszállítjuk és annak költségeit a gépjármű tulajdonosától vagy üzembentartójától – szükség esetén jogi úton – behajtjuk. Szeretném, ha az is világos lenne, nem a büntetés a célunk.

Célunk városunk szépítése, környezetünk védelme. Ebbe nem fér bele az utcán tárolt roncs autó és az alatta éktelenkedő olajfolt látványa. Ehhez kérem szíves együttműködésüket!

Tisztelettel: Sztán István polgármester

Adószámla kivonat tájékoztatás gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók részére

Tisztelt Adózó!

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 22.§ (2) bekezdése alapján az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról NEM ÉRTESÍTI azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELEZETT, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁST küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus ELÉRHETŐSÉGÉRŐL.

Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény. 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont alapján 2018. január 1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Adószámla egyenlege a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalról (Önkormányzati Hivatali Portál) érhető el ügyfélkapus bejelentkezés után az „adóegyenleg lekérdezése” menüpontban! A Hivatali Portált Aszód Város honlapjáról is elérheti a Kezdőlap > Városháza > Ügyintézés > Elektronikus ügyintézés menüre kattintva!

Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás. Első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus bejelentkezés) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait.

Az elektronikus ügyintézésről bővebb tájékoztatást https://aszod.hu/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol oldalon talál.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben képviselőként /meghatalmazottként kívánja az adóegyenleg lekérdezés funkciót használni, ennek feltétele az adóhatósághoz írásban – a jogszabályi feltételeknek megfelelő űrlapon és adattartalommal – bejelentett teljeskörű képviseleti jogosultság! Amennyiben képviseleti jogosultsága az adóhatósági rendszerben nem rögzített, az adóegyenleg lekérdezést nem tudja használni! A meghatalmazás az önkormányzati hivatali portálon Ügyindítás >Adóügy ágazat > Általános adónyomtatványok menüpont alatt érhető el.

Köszönjük együttműködését!

Aszódi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

Illusztráció: www.pixabay.com

2019. január elsejétől ASZÓD település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. Ezzel a változással a városban a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el.

Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

A katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.

•Ezt megteheti online a honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével., itt: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

•Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-cs gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.) Normál tarifával hívható számok: 06-70/641-8532, 06-70/667-9888,

•E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfeIszolgaIat@kafved.gov.hu címre küldve.

•Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.

•Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport irodájában – 2045 Törökbálint Raktárvárosi út 1. valamint 1165 Budapest Diósy Lajos u. 28. alatt—hét főnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óráig biztosított a személyes ügyintézés lehetősége.

•A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik cl ügyfélszolgálatunkat.

Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát, itt: http://www.katasztrofavedelein.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls

Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.

Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét, (a társasházak éves sormunkaterveit itt – találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2018).

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni.

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ
Kéményseprő Ipari Igazgatóhelyettesi Szervezet
Pest Megyei Ellátási Csoport

Ideiglenes menetrend változás

A 80a Budapest – Hatvan vasútvonalon 2019. február 4-én életbelépő vágányzári menetrend és vonatpótlás kapcsán, az aszódi csatlakozások biztosítása érdekében, a Volánbusz a mellékelt tájékoztatóban foglalt ideiglenes módosításokat vezeti be a menetrendszerinti autóbuszközlekedésben.

FSZU-2019-008 Tájékoztató

A Volánbusz honlapján a kapcsolódó forgalmi hír az alábbi linken érhető el.

Volánbusz forgalmi hírek

Február 4-től Pécel és Aszód között szünetel a vonatforgalom

A Budapest-Hatvan vonalszakasz korszerűsítése projekt keretében a 2018. évben kivitelezési munkálatok zajlottak a Rákos-Pécel, az Isaszeg-Gödöllő és az Aszód-Tura vonalszakaszokon. Az építkezések miatt ezeken a vonalszakaszokon a vonatok csak egy vágányon közlekedhettek.

A 2019. február 4. és december 7. közötti időszakban Pécel és Aszód állomások között a munkálatok teljes vágányzár mellett folytatódnak.

Aszód–Galgamácsa állomások között 2019. április elsejétől várhatóan június elejéig nem közlekednek majd a vonatok, helyettük vonatpótló buszok szállítják az utasokat.

A buszpótlás megszervezése és az autóbuszok biztosítása a MÁV-START Zrt. feladata.

A MÁV-Start Zrt. illetékességébe tartozó kérdésekre, és a most következő időszakban várható forgalmi rend változásokról tájékoztatást  ad a tárgyban kiadott közlemény, melyet itt olvashatnak:

https://www.mavcsoport.hu/mavinform/februar-4-tol-pecel-es-aszod-kozott-szunetel-vonatforgalom

A május közepétől érvényes forgalmi rend változásokról pedig azt megelőzően fog a MÁV és a NIF tájékoztatást adni.

Aszód állomás átépítése kapcsán a munkák az eredeti ütemtervnek megfelelően haladnak.

Aszód állomás felvételi épületének átépítése alatt ideiglenes konténerek kerülnek elhelyezésre, melyekben többek között megtalálható lesz egy pénztárkonténer és egy utasváró konténer, továbbá egy utasforgalmi szaniter konténer külön női-férfi oldallal.

A buszvégállomás felújítását követően, a projekt végén a buszforduló új burkolattal lesz ellátva, valamint új buszmegállók létesülnek esőbeállókkal. Az Aszódon létesülő új P+R parkoló kivitelezésének várható befejezése 2020. tavasza.

Az építkezéshez szükséges nagytömegű anyagszállítás döntőrésze vasúton, míg kisebb része közúton történik. A beszállító utakat, amelyeken a közúti anyagbeszállító fuvarozás zajlik, kivitelezőnek helyre kell a projekt végén állítania.

A belterületi utak kímélése érdekében Aszód városát a távolsági vonatokat pótló járatok elkerülik, így csak az elővárosi pótlóbuszok fognak megjelenni a 3. sz. főút aszódi átkelési szakaszán.