Legfrissebb híreink

Zengő udvar rendezvénysorozat Aszódon

30,2 MILLIÓ FT-BÓL ÚJULHAT MEG A CSENGEY SPORTPÁLYÁJA

Aszód Város Önkormányzata 19.662.997 Ft támogatást nyert a Csengey Gusztáv Általános Iskolához tartozó sportpálya felújítására. Az elnyert összeget önkormányzatunk 10.587.768 Ft önerővel egészíti ki, így az összességében 30.250.765 Ft-os keretből valósulhat meg

✅ a kézilabdapálya aszfaltburkolatának felújítása, a kapuk cseréje és a fixen rögzített labdafogó hálók telepítése és a pályavonalazás,

✅ a kosárlabdapálya aszfaltburkolatának javítása, a palánkok cseréje és a pályavonalazás,

✅ a salakos helyett rekortán borítású (helyszínen öntött szintetikus gumiburkolatú) futópálya kialakítása.

A megújult sportpálya napközben az iskolásokat, tanítási időn kívül, ideértve a hétvégéket is, a város lakosságát fogja szolgálni.

A kivitelezési munkák előkészítését a hivatalos értesítés kézhezvételét követően azonnal megkezdjük.

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

polgármester

 

 

 

Aszódi forgatag

Ne égess!

 

A parlament által még nyáron elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől kezdődően országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék égetése. A döntéssel azt a rendelkezést törölték el, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatták az avarégetést. Ennek célja az indoklás szerint a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen. December 2-án azonban megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlönyben, ami teljesen felülírja a fél éve elfogadott módosítást. A veszélyhelyzet végéig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”. Aszód Város Önkormányzata nem élt a szabályok megállapításával, ennek megfelelően a veszélyhelyzet ideje alatt is TILOS az avar és kerti hulladék égetése.

Dr. Lukács Adrienn

jegyző

 

 

Házi gyermekorvosi tájékoztatás

Aszód város Polgármesterének a házi gyermekorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló 34/2021. (IV.27.) határozata alapján 2021. május 1-jétől Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi házi gyermekorvos rendelési ideje a jogszabályban meghatározott kötelező rendelési időn belül – figyelemmel a helyben kialakult gyakorlatra és szokásokra is – az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 7:30 – 11:30

Kedd: 12:00 – 15:00

Szerda: 12:00 – 15:00

Csütörtök: 7:30 – 10:30

Péntek: 7:30 – 10:30

Prevenciós rendelés / Csecsemő – tanácsadás: Aszód, Kossuth Lajos utca 84. alatt, szerdánkét 8 és 12 óra között.

Megértésüket köszönjük!

Figyelemfelhívás árkok tisztán tartása

Tisztelt Aszódi Lakosok!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége nevében Pintér Mihály tü. alezredes levélben hívta fel a figyelmet a települési felszíni csapadékvíz elvezető rendszerekkel kapcsolatos tavaszi teendőkre. Levelében nagy hangsúlyt fektetett a vízelveztő árkok, átereszek tisztításának, karbantartásának fontosságára.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanról a közútra vagy az árokba hordalék és csapadékvíz ne kerülhessen. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról részletesebb szabályokat a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet tartalmaz. A rendelet hatályos szövege elérhető a https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2017/02/egys-koztiszt-rendelet-.pdf oldalon.

A tavaszi esőzések problémákat okozhatnak és annak érdekében, hogy a nagyobb vízkárok megelőzhetőek legyenek különös gondot kell fordítani a vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására és karbantartására. A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz gondok elkerülése érdekében fontos a vízelvezetők tisztántartása, ami az ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók feladata az ingatlan előtt. A jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak belvizes elöntések, így fontos, hogy a szabad vízelfolyás az árkokban biztosított legyen és a tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető rendszerbe történő kivezetéséről. Az árokrendszerek csak akkor képesek hatékonyan a vizet elvezetni, ha karbantartásuk és tisztításuk folyamatos.

A hatékony vízelvezetés mindannyiunk érdeke, így kérem, hogy különös figyelmet fordítsanak az árkok tisztán tartására.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Aszód, 2021. március 26.

                                                                                 

Dr. Lukács Adrienn

                                                                                                          jegyző