Kezdőlap > Hírek > Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai

  A partnerségi egyeztetés  itt szabályai itt találja meg

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét Aszód  Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 48/2017. (IV. 12.) határozata alapján,  hogy Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2017. (IV.12.) számú határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről, és arról, hogy a változásra kijelölt területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja önkormányzati fejlesztések megvalósítása érdekében. A gazdasági területtel kapcsolatos döntés előkészítés alatt áll.

A tervezett rendezési szándékok a településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban vannak. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján döntött arról, hogy

a) a c) pontban meghatározott területek vonatkozásában a hatályos településrendezési eszközök eseti módosítása szükséges,

b) a c) pontban meghatározott területeket változásra kijelölt területként, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;

c) Aszód Város fejlesztési céljainak elérése érdekében kiemelt fejlesztési területként határozza meg ca) a Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a Szentkereszt utca és a Kassai köz által határolt területet, ezen belül az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat gazdasági

cb) a Malom köz – Kossuth Lajos u. – 803 hrsz.-ú telek által határolt Vt területeket gazdasági

cc) a 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telket a ca) és cb) területek rendezése érdekében, a BIA érték pótlására..

A településrendezéssel érintett területek
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek:

  1. Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a Szentkereszt utca és a Kassai köz által határolt területet, ezen belül az önkormányzati tulajdonú ingatlanok.
  2. A 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek a BIA pótlás érdekében.
  3. a Malom köz – Kossuth Lajos u. – 803 hrsz.-ú telek által határolt Vt területek.
  4. A 744/3 hrsz-ú ipari gazdasági övezetbe sorolt telek.

A tervező Völgyzugoly Műhely Kft. (2083 Solymár, Bimbó utca 20.) elvégezte Aszód településrendezési eszközeinek 4 területre vonatkozó eseti módosítását.

A nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés lehetőségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján (www. aszod.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentumok Aszód településrendezési eszközeinek 4 területre vonatkozó eseti módosítása közlésre kerültek a „Hírek/Partnerségi egyeztetés” menüpont alatt.  Papír alapon ügyfélfogadási időben a Városüzemeltetési és  Műszaki osztályon is megtekinthetőek, megismerhetőek a Kossuth u. 59. szám alatt.

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2017. szeptember 1-ig írásos véleményt nyilváníthatnak. A véleményeket írásban kérjük eljuttatni az Aszódi Polgármesteri Hivatal címére 2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy lehetőség van a vélemények megküldésére elektronikus formátumban is a foepitesz@aszod.hu  címen.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, Aszódon bejegyzett vagy működő civil szervezet melynek tevékenysége az adott eszközzel összefügg valamennyi Aszódon működő elismert egyház.

Aszód, 2017. augusztus 17.

Sztán István
                                                                                                                polgármester

 

 

Kapcsolódó dokumentum