Kezdőlap > Hírek > Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai

  A partnerségi egyeztetés  itt szabályai itt találja meg

Tájékoztató Aszód Város  készülő Települési Arculati Kézikönyvéről

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét Aszód  Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 48/2017. (IV. 12.) határozata és a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza alapján, hogy ASZÓD város  Településképi Arculati Kézikönyvének munkaközi anyaga elkészült.

A nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés lehetőségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján (www. aszod.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentum: Aszód Települési Arculati Kézikönyve munkaközi anyaga  közlésre került a „Hírek/Partnerségi egyeztetés” menüpont alatt.  Papír alapon ügyfélfogadási időben a Városüzemeltetési és  Műszaki osztályon is megtekinthetőek, megismerhetőek a Kossuth u. 59. szám alatt.

Aszód, 2017. augusztus 31.

Sztán István
                                                                                                                polgármester