Kezdőlap > Fontos hasznos > Országgyűlési választás 2018

Országgyűlési választás 2018

Illusztráció: wwww.valasztas.hu

Az aszódi  Helyi Választási Iroda elérhetősége

Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tel.: 06-28-500-666
Fax: 06-28-400-575
E-mail cím: bota.jegyzo@aszod.hu

Az aszódi helyi választási iroda tagjai

Aszód Város Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Bóta Julianna
Aszód Város Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese: Dr. Ballagó Katalin
ügyintéző: Dr. Demeter-Bankó Nikolett
ügyintéző: Ráczné Faddi Erika
ügyintéző: Gorda Betti

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozatai a szavazókörök megállapításáról

Helyi választási iroda vezetőjének 2/2014. (VI.04.) határozata

Helyi választási iroda vezetőjének 3/2014. (VI.24.) határozata

Pest megye 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Iroda (OEVI) elérhetősége

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, OEVI vezető
Székhelye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Tel:. 06-28/529-190, Fax: 06-28/529-251
e-mail cím: pmh@godollo.hu
Tel:. 06-28/529-215

Pest Megyei Területi Választási Iroda (TVI) elérhetősége

TVI vezetője: dr. Szép Tibor jegyző
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 112.
Telefon: 233-6810
Fax: 233-6890
Email: valasztas@pestmegye.hu

 A választással kapcsolatos információk elérhetők a www.valasztas.hu  weboldalon.

Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Az alábbiakban szó szerint közöljük a Köztársasági Elnöki Hivatal közleményét.

1990-ben az első szabad országgyűlési választásokon kinyilvánított népakarat április 8-án vált véglegessé. Az azóta eltelt időszakban fiataljaink újabb és újabb nemzedékei váltak értékes és nélkülözhetetlen részévé politikai nemzetünknek.

Magyarország választójoggal rendelkező polgárai az akkori sorsdöntő tavasz óta immár nyolcadik alkalommal dönthetnek arról, hogy kikre bízzák az ország ügyeinek intézését.

Az 1990-es polgári demokratikus átmenet lehetővé tette az európai alkotmányos hagyományokból építkező szabad és független Magyarország megszületését.

1990 óta a választás időpontjának kitűzése a köztársasági elnök alkotmányos joga és kötelessége.

Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az Alaptörvényben rám ruházott felelősséggel – külön köszöntve az először szavazó fiatalok százezreit, és tisztelegve az első szabad választások emléke előtt -, a 2018-as általános országgyűlési választásokat április 8-ára írom ki.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

Forrás: MTI

A legfontosabb időpontok

A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már kiszámolhatóak a legfontosabb határnapok.

Február 9.: Értesítés. A mintegy 7,9 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak február 9. után kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti..

Február 17.: Indul a kampány. A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 17-én indul, ez azt jelenti, hogy az erre felhasználható és elszámolható forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni.

Március 5.: Ajánlások gyűjtése. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges, a jelöltek március 5-ig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken. Az ajánlásokat a választókerületi választási bizottságnál kell leadniuk. A választási bizottság dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

Március 6.: Országos lista. Országos listát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat legkésőbb március 6-án kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Március 19. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása. A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete  választja meg.

Március 23. A választási bizottság megbízott tagjának bejelentése. A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

Március 24.: Határon túliak névjegyzéke. Az idei országgyűlési választáson – ahogyan a 2014-es parlamenti választáson is – a nem magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok is szavazhatnak. Nekik március 24-ig kell felvetetniük magukat a központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási Irodánál (NVI).

Március 31.: Jelentkezés a külképviseleti névjegyzékbe. A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél március 31-ig, nagyszombatig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Április 6: Átjelentkezés vége. Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, április 6-ig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Az átjelentkezők a választott településen is az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.

Április 7.: Levélszavazás vége. A külhoni választópolgároknak a választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően eljuttatja a szavazási levélcsomagot, a választó pedig a szavazatát tartalmazó borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, vagy a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben juttatja el az NVI-hez, ebben az esetben a szavazatnak április 7-én éjfélig meg kell érkeznie.

Legfontosabb jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
2013. évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
3/2018. (I.11.) IM rendelet a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
1/2018. (I. 3.) IM rendelet az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról
Mellékletek

A kitűzést követő napjától a választással kapcsolatos információkat, tudnivalókat folyamatosan frissítjük a honlapunkon.