Kezdőlap > Városunk > Önkormányzati intézmények > Aszódi Napsugár Óvoda

Aszódi Napsugár Óvoda

Aszódi Napsugár Óvoda

Fenntartó Aszód Város Önkormányzat
Cím 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefonszám +36 28 500- 666
E-mail aszod.titkarsag@aszod.hu
Vezető Nyíryné Gazdik Andrea
Elérhetőség 2170 Aszód, Szent Imre u. 1.
Telefon +36 28 400-422
Fax +36 28 400-419
E-mail ovoda@aszod.hu

Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvoda

Elérhetőség 2170 Aszód, Falujárók útja 5.
Telefon és Fax +36 28 400-419

Kapcsolódó dokumentumok:
Alapító okirat
MÁK Törzskönyvi kivonat
Házirend
Pedagógiai program
SZMSZ
Adatkezelési szabályzat
Kérelem óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés tárgyában
Óvodavezetői javaslat óvodai felmentés
Védőnői javaslat óvodai felmentés
Jelmagyarázat allergén pikrogramok
21. heti óvodai étlap

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

Az Nkt. 4. § 19. pontjában megfogalmazottak szerint a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. A 2017/2018-as nevelési évben a szolgáltatás felváltva szünetel a nyári zárva tartás idején, ennek rendjét a fenntartó hagyja jóvá.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (I.25.) számú határozatával az Önkormányzat fenntartásában működő Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjét nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Aszódi Napsugár Óvoda (Aszód, Szent Imre u. 1.)
2018. június 25-től– július 20.-ig nyári szünet miatt zárva lesz.
Szünet utáni első nevelési nap: 2018. július 23. (hétfő)

Szivárvány Tagóvoda (Aszód, Falujárók útja 5. )
2018. július 23-tól – augusztus 17.-ig nyári szünet miatt zárva lesz.
Szünet utáni első nevelési nap: 2018. augusztus 21. (hétfő)