Kezdőlap > Városháza > Hirdetőtábla > Közérdekű információk

Közérdekű információk

Őr-járőrtárs OKJ-s képzést indít a BRFK

Tisztelt Érdeklődő/Jelentkező!

Tájékoztatom, hogy 2017. december 01-jei kezdéssel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban BRFK) őr-járőrtárs rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést (OKJ) indít.

A képzésre történő jelentkezés határideje: 2017. október 20.

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

Felvételi követelmények:
• 18. életévét már betöltött, de az 55. életévét még be nem töltött, cselekvőképes személy,
• magyar állampolgárság,
• állandó belföldi lakóhely (budapesti, vagy Budapest környéki állandó/ vagy tartózkodási hely),
• érettségi bizonyítvány!
• büntetlen előélet,
• fizikai alkalmasság,
• pszichológiai alkalmasság,
• egészségügyi alkalmasság,
• pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
• kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

A képzés sikeres befejezését követően a Budapesti Rendőr-főkapitány valamely kerületi Rendőrkapitányságának állományába történő kinevezés, hivatásos szolgálati jogviszony létesítése garantált, rendészeti szakterületen végzendő feladatkörrel.

A felvételi eljárás kötött sorrendben zajlik és 3 lépcsős:

1. fizikai alkalmasság
2. egészségügyi alkalmasság
3. pszichológiai alkalmasság
Első fokon alkalmatlan minősítés esetén a fellebbezés lehetősége adott.

Mivel a felvételi eljárás időtartama elhúzódhat, ezért kérem érdeklődése esetén a mellékelt dokumentumok közül a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a fizikai felméréshez szükséges háziorvos által aláírt és lepecsételt igazolást mihamarabb, az alábbi e-mail címre ((toborzo.brfk@budapest.police.hu)/ vagy személyesen a BRFK Rendészeti Igazgatási Központ címére: 1139, Budapest, Teve utca 4-6. (BRFK Humánigazgatási Szolgálat, Toborzó Csoport) mihamarabb eljuttatni szíveskedjen. Ezzel egyidejűleg az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges leletek beszerzését kérem kezdje meg.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 443-5000/32-595 (Monoki Zsolt r. százados), 32-629 (Lukács Viktor r. törzsőrmester), 32-888 (Szabó Viktor r. főhadnagy), vagy a 06-1/443-5342-es közvetlen városi telefonszámon.

A jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati felhívás és a jelentkezési egységcsomag az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető:

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/palyazatok
Tisztelettel:
BRFK Humánigazgatási Szolgálat
Oktatási és Szociális Osztály

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Pest Megyei Kormányhivatal  Gödöllői Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya   a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt, a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától – amely Pest megyében (időjárás függvényében) meghatározott területeken 2017. szeptember 30.-október 05. közötti időszakra esik – és annak utolsó napjától számított 21 napig, azaz

2017. szeptember 30-tól október 26-ig  ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések: Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Túra, Valkó Vácegres, Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.

Az ebzárlat tartama alatt:

  • a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
  • kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
  • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
  • az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól,
  • az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára,
  • az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény külterületen nem tartható.

A legeltetési tilalom tartalma alatt:

  • az állatok legeltetését az adott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
  • bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
  • az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
  • Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság irányításával jól látható, piros színű, legalább magyar nyelvű, a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat kell kihelyezni a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló- és parkolóhelyeken, turista- és vadászházak mellett.

A részletekről az alábbi dokumentumból tájékozódhatnak.

Forgalmi rend változás az Osváth Gedeon utcában

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium általános iskola  épülete átadása kapcsán az Osváth Gedeon utcában forgalmi rend változásra  kerül sor a gyermekek biztonsága érdekében.

2017.  augusztus 30-tól következő forgalmi rend bevezetésére kerül sor:

A Régész úttól a Szentkereszt utcáig egyirányú forgalom kerül bevezetésre. A Nyárád és Majna utcából csak balra a Szentkereszt utca felé lehet közlekedni.

Az önkormányzat  kéri a járművezetőket, hogy az említett területeken fokozott figyelemmel, a megváltozott forgalmi rend szerint közlekedjenek!

Tájékoztató Aszód Város  készülő Települési Arculati Kézikönyvéről

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét Aszód  Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 48/2017. (IV. 12.) határozata és a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza alapján, hogy ASZÓD város  Településképi Arculati Kézikönyvének munkaközi anyaga elkészült.

A nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés lehetőségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján (www. aszod.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentum: Aszód Települési Arculati Kézikönyve munkaközi anyaga  közlésre került a „Hírek/Partnerségi egyeztetés” menüpont alatt.  Papír alapon ügyfélfogadási időben a Városüzemeltetési és  Műszaki osztályon is megtekinthetőek, megismerhetőek a Kossuth u. 59. szám alatt.

Aszód, 2017. augusztus 31.

Sztán István
                                                                                                                polgármester

Településképi Arculati Kézikönyv készítése

A 2016. július 23-án hatályba lépett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Aszód  Város Önkormányzata településképi arculati kézikönyv elkészítését és településképi rendelet megalkotását kezdeményezte.
A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg. Mindkét dokumentum elfogadásának határideje 2017. szeptember 30.
A településképi Arculati kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert formáló településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el és a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával biztosítja a településkép védelmét.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára.
A kézikönyv készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét. A készítésébe ezért be kell vonni a lakosságot, a helyi civil szervezeteket, a város gazdaságának meghatározó szereplőit, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A partnerségi egyeztetés szabályait önkormányzati határozat rögzíti
A vonatkozó kormányrendelet alapján a partnerségi egyeztetést a készítés során két alkalommal is le kell folytatni: először a kézikönyv összeállításának megkezdésekor, másodszor a már végleges formába öntött dokumentumot kell véleményeztetni a Képviselő-testületi elfogadás előtt. Az alábbi linken megtekinthető egy fiktív magyar település (Magyarszéphely) részére készített minta kézikönyv. Az ebben lévő szövegek, képek, ábrák alapján képet alkothatnak arról, mi is az arculati kézikönyv lényege, célja.

Ezen linken találja meg a minta kézikönyvet

Az NGM Munkavédelmi Főosztályának felhívása

Augusztus végén, a legtöbb borvidéken hivatalosan is megkezdődött a szüret. A mustgáz ebben az időszakban minden évben több halállal végződő baleset, illetve mérgezés előidézője, pedig a tragédiák megfelelő elővigyázatossággal megelőzhetők lennének. Közismert tény, hogy a must erjedése közben mustgáz, vagyis szén-dioxid (CO2) keletkezik, ami rossz szellőzési viszonyok között a földalatti pincékben a padlószintről indulva felhalmozódik, és kiszorítva a levegőből az oxigént fulladást okoz.

A fentiekre tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya felhívja valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató figyelmét a mustgáz veszélyeire és a munkavállalók egészségének, biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.

A teljes dokumentum letöltése.

Falugazdász fogadó órák

A falugazdász elérhetőségét és fogadó óráit a csatolt dokumentumban tekinthetik meg.

Falugazdász fogadó órák