Kategória: Hírek

Ütemterv és útlezárások az önkormányzati és ipari területi utak kivitelezése során

Tisztelt Aszódi Polgárok! Tájékoztatom Önöket, hogy az utak felújítása és új utak elkészítése időszakában az alábbi útlezárások lesznek elrendelve. Önkormányzati utak Kezdési időpont:  2017. szeptember 12-én I.  ütem: Lezárásra kerül a Szent Imre utca Napsugár Óvoda előtti szakasza és a Mély út teljes szakasza – az Osváth Gedeon utcától. Közlekedés ezen időszakban a Régész úton […]
Bővebben

Aszódi fejlesztések

Beszélgetés Sztán Istvánnal, Aszód város polgármesterével Készítette a Galga Talavízió
Bővebben

Felajánlás kérése

Felajánlás kérés saját készítésű termékekre
Bővebben

Lakossági fórum – Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Az önkormányzatoknak 2017. szeptember 30-ig kell megalkotniuk településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.
Bővebben

Önkormányzati közintézmények energiahatékonysági felújítása Aszódon a KEHOP 5.2.9 pályázat keretében

Aszód város önkormányzata az európai unió által támogatott környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében, a KEHOP 5.2.9-16-2016-00101 azonosító számú pályázatán 107.833 millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzati közintézmények energiahatékonysági felújítása céljából. A fejlesztés célja a Falujárók útja 5. szám alatt működő Szivárvány Tagóvoda, valamint a Kossuth Lajos utca 84. szám alatt lévő Háziorvosi […]
Bővebben

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), hatályát vesztette 2015. március 5-től az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet követelményeit kell betartani. (A tűzvédelmi szabályozás, közte a használati szabályok gyökeresen átalakításra kerültek.) Belterületi tűzgyújtás Az OTSZ 225. § (1) bekezdése szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, […]
Bővebben

A gyógyszertári ügyelet rendje

Aszódon ügyeletre kötelezett gyógyszertárak heti váltásban: Szent István Gyógyszertár, 2017 Aszód, Kondoros tér 49. BENU Gyógyszertár, 2017 Aszód, Szabadság tér 2. 2015.01.11. napján a Szent István Gyógyszertár ügyel, ezt követően a gyógyszertárak hetente váltva kötelesek ügyeleti időt teljesíteni. Az ügyeleti idő változatlan nyitva tartás mellett: vasár és ünnepnapokon: 09:30 – 11:30 óráig tart
Bővebben

A központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásai

2014. május 01-től az Ügyeletei Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési szerződést kötött. 2014. május 1-től az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható: Bővebb információk a csatolt dokumentumban: Lakossági tájékoztató – Aszód
Bővebben

Tisztelt földtulajdonosok és földhasználók

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletről Bővebb információk a csatolt dokumentumban: Tájékoztató földügyben
Bővebben

Háztartási szennyvíz begyűjtése

2014. januártól a DAKÖV Kft. végzi a lakossági folyékony hulladék rendszeres begyűjtését, elszállítását és ártalommentesítését a városban. A szolgáltatást minden olyan, a közműves csatornára rá nem kötött, saját vagy vezetékes ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni, akinek az ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik. A szolgáltatás főbb elemeiről a “tovább” alatt olvashat.
Bővebben