2018 jan feb már ápr
máj
jún
júl
aug
sze
okt
nov
dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2018. év (6 ülés)

2018.04.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.04.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

2018.03.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Beszámoló Aszód településközbiztonságának helyzetérőla közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
2. napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5-2015.(II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
3. napirend-Előterjesztés a szem. gond. nyújtó szoc. ell. térítési díjáról szóló 7-2014. (V.30. ) ör módosítására
4.napirend-Előterjesztés a bölcsődei térítési díjakról szóló 8-2012.(III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
5. napirend-Előterjesztés a 2018-2019-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
6.napirend-Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására
7.napirend-Megállapodások civil szervezetekkel a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átadásáról
8.napirend-Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2018. évre vonatkozó pályázati kiírására
9.napirend-Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes és kedvezményes használatba adásáról
10. napirend-Előterjesztés 883 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10 napirend-csereanyag- Előterjesztés a 883-hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11. napirend-Előterjesztés az Aszód 1640 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan földhivatali megnevezésének módosításáról
12 napirend -Előterjesztés az Aszód Szabadság tér 9.. alatti önkormányzati tulajdonú épület energetikai felújításához beérkezett ajánlatokról
13. napirend-Előterjesztés az Aszód, Falujárók úti Szivárvány Tagóvoda és a Kossuth L. utcai Ház. Rend. ép.gépészeti és ép.elektromos felújít. terv.
14 napirend- Előterjesztés Aszód város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
15. napirend-Tájékoztató Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 2018 évi pályázat előkészítéséről
15 napirend-csereanyag- Előterjesztés PM-ONKORMUT 2018. pályázaton való indulás előkészítéséről
16.napirend-Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
17 napirend- Előterjesztés többfunkciós kultúrális központ léptesítésének előkészítő lépéseiről
18. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.02.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-ET Aszód V.Önk. költségvetéséről szóló 2017. évi 1-2017.II.24 Ör módosítása-j
2. napirend - ET Aszód Város Önk. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köt. megállapításáról
3.napirend- ET Aszód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről-J2
4. napirend-ET. a településkép védelméről szóló rendelet megalkotására-J
5 napirend-ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervfének jóváhagyására
5.napirend -ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására-beszámoló
5.napirend -ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására-munkaterv
6. napirend-ET földmérési munkák végzéséről szóló ajánlati felhívás eredményéről
7. napirend - ET és az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017 pályázathoz kiírt kivitelezői ajánlatkérés eredményéről
8. napirend - ET az utak burkolására kiírt tervezői ajánlati felhívás eredményéről
9.napirend-ET a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
10. napirend-ET a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására, Helyi Választási Bizottság tagjának pótlására
11. napirend -ET a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére
12. napirend- Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére
Sürgősségi indítvány- ET Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 2018 évi pályázat benyújtásának előkészítése
13. napirend - Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.02.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.01.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Képviselő-testület nyilatkozata
2 napirend-Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet megalkotására
3. napirend-Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
4. napirend-Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
5. napirend-Előterjesztés Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
6. napirend-Előterjesztés az országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről
7. napirend-Előterjesztés vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról
8. napirend-Előterjesztés földmérési munkák végzéséről szóló ajánlati felhívás kiírásáról
9. napirend-Előterjesztés KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 azonosítószámú pályázathoz tartozó energetikai tanúsítvány elkészítéséről
10. napirend-Előterjesztés az Aszód, Szabadság tér 9. alatti önkormányzati tulajdonú ép.külső energetikai- és belső gép.felújításának elők.
11. napirend-Előterjesztés Antal Viktorné kérelméről
12. napirend-Előterjesztés az Aszód belterület 330 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
13. napirend-Előterjesztés adókövetelések állományának vizsgálatáról és az elévülő tételek nyilvántartásból való kivezetéséről
14. napirend-Előterjesztés a „Családok Éve” alkalmából rajz-, festmény pályázat kiírására
15. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok