Aszód Városkártya bevezetésének előkészítése, részletek az Aszódiaknak menüpont alatt!

 
 
 
Rendeletek

Sorszám Hatályos egységes szerkezetben lévő egységes alap rendeletek száma Rendelet tárgya
1. 24/2010.(XII.31.) sz. önkormányzati rendelet Helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
2. 24/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet A talajterhelési díjról
3.

12/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet

Közterület-használati díj mértékének és fizetési módjának megállapítása
4. 7/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet A helyi címer, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjéről
5.

5/2015.(II.6.) Önkormányzati rendelet

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata
6. 7/2014.(V.30.) ÖR a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
7. 31/2012.(XI.13.) ÖR.sz. rendelet Az Aszódi Városi piac tartásról
8. 30/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelet

Mellékletek
Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályozásáról
9.

22/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet

Iparűzési adó
10. 24/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet Magánszemélyek kommunális adója
11. 3/2015 (I.23.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, a bizottság nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról
12. 6/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
13. 14/2005.(XI.1.) ÖR.sz rendelet

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet
Leltározási feladatok elrendeléséről
14. 11/2014.(IX.12.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról
15. 19/2013.(IX.6 .) önkormányzati rendelet

Mellékletek
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról
16. 9/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet

Mellékletek
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
17. 3/2014.(II.14.) sz.. önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezéséről
18. 15/2004.(VIII.12.) ÖR sz. rendelet Helyi hulladékgazdálkodási tervről
19. 11/2016.(VII.19.) ÖR sz. rendelet  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
20.

11/2009.(IV.23.) ÖR sz. rendelet

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet

Helyi sportfeladatok meghatározása és ellátása
21. 26/2000.(V.31.) ÖR sz. rendelet Környezetvédelmi Alapról
22.    
23. 1/2010.(II.1.) ÖR sz. rendelet A közművelődésről
24. 29/2000.(VIII.10.) ÖR. sz.rendelet

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet
Aszód város lakáskoncepciója
25. 15/2010. (IX.6.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet
Alapfokú művészetoktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások térítési és tandíj megállapítása
26. 2/2000.(I.12.) ÖR sz. rendelet Településrész nevekről, utcanevekről, házszámozásról
27. 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 15/2005.(XI.1.) ÖR.sz. rendelet

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről valamint a rövidített ügyintézési határidőről
28. 9/2011.(IV.5) ÖR Gépjármű várakozóhelyek megváltásáról illetve közterületen történő kialakításáról
29.    
30. 13/2006.(VI.1.) ÖR sz. rendelete Fogorvosi körzetekről
31. 22/2010.(X.31.)ÖR sz. rendelet Háziorvosi körzetekről
32. 6/2010. ÖR-el módosított 29/2009.(XII.14.) ÖR rendelet

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet
Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól
33. 8/2014(V.30.)

Melléklet
a gyermekétkeztetés térítési díjairól
34. 4/2015. (I. 23.) az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről
35.
14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
36.

1/2014.(I.31.) ÖR sz. rendelet

az állattartás helyi szabályairól
37. 21/2004.(XI.3.) ÖR sz. rendelet A temetkezésről
38. 12/2014.(IX.12.) a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjról
39. 12/2011.(V.1.) ÖR.

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet
A kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelöléséről, valamint a tanulók sajátos helyzetének megállapításáról
40.

4/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet

2011. évi költségvetés
41. 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet

melléklet
2012. évi költségvetés
42. 14/2013.(IV.26.)

Mellékletek:
Aszód Város 2012. évi zárszámadása
43. 23/2008. (XII.14.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet
A helyi telekadóról
44. 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet.
Aszód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése
45. 2/2014(II.14.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
46.  
47. 4/2014.(III.28.) ÖR Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére
48. 17/2013.(VII.5) önkormányzati rendelet A civil szervezetek támogatásáról
49. 10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet

Melléklet

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról

50. 30/2013.(XII.13.) a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról
51. 31/2013.(XII.13.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
52.

14/2015. (IV.24.)

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
53. 15/2015. (IV.24.) egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről
54. 8/2012.(III.30.) a bölcsődei térítési díjakról
55. 3/2016. (II.19.)

Melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
56. 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelet

Mellékletek
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
57. 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendele

Melléklet
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
58. 8/2017. (V/19) ÖR

Melléklet

Aszód város képviselő testületének 8/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról

 

Ad asűd lasád a

Das

A

As

Das

Dasd

Asd

Aasd as