Aszód Városkártya bevezetésének előkészítése, részletek az Aszódiaknak menüpont alatt!

 
 
 
Látnivalók

Múzeum (épület és kiállítás)
Az emeletes épület két szakaszban létesült. Podmaniczky II. Já-nos támogatásával 1769-1771 között építették föl iskola céljára a földszintes, vegyesfalazatú (homokkő, tégla), zsúpfedeles épületet. Ezekre a XVIII. századi vastag falakra húzták 1872-ben az emeletet. A téglalap alaprajzú épület ekkor kapta klasszicista jellegét. A bejárata szegmentíves, rojtos szemöldökpárkánnyal díszített. Ezen épület ad otthont a Petőfi Múzeum Galga mente című állandó kiállításának.

Podmaniczky-kastély - Széchenyi-kastély - Unikornisos kapu
A kastély egyik bejáratánál áll a két díszes oszlopon ágaskodó egy-egy egyszarvú, a Podmaniczkyak címerállata (1990-től Aszód város címerét is az egyszarvú díszíti). Az U-alakú barokk-copf stílusú kastély középrésze - megáldására 1721-ben került sor - egyszintes, a két emeletes oldalszárny 1772-ben készült el. A nyugati szárny dísztermének freskói Kracker János és Zách József 1776-os alkotása. Az ún. Széchenyi - vagy Zöld-kastély a XVIII. század végén épült a gyarapodó Podmaniczky-család igényei szerint. Az "ősi fészek", az U-alakú kastélyrész északi sarkával kapcsolták össze a téglalap alapú, egyemeletes, középrizalitos, későbarokk épületet. A kastélyt 1920-ban vásárolta meg gróf Széchenyi Gyula.

Evangélikus templom Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma
A templom és gimnázium egymás mellett a település fölé emelkedő dombtetőn áll. A templomot Podmaniczky I. János Antonius mesterrel építtette. A homlokzati tornyos, keletelt barokk templom fölszentelésére 1727-ben került sor. A templom érdekessége a faragott faszobrokkal díszített oltár, valamint a márvány keresztelőmedence. A gimnázium építését 1997-ben fejezték be. Ekkor szentelték föl és adták át a tanuló ifjúságnak.

Római katolikus templom
Aszód nyugati részében, az egykori Tabán téren áll az egyhajós, homlokzati tornyos, 1750-ben Szentháromság néven fölszentelt barokk templom.

Az Élet Háza: Zsidó temető - Schossberger-mauzóleum - Mártírok Emlékműve
A település mértani középpontjában terül el a zsidó temető. A javarészt XVIII-XIX. századi sírkövek fölé magasodik a Baumhorn Lipót által, 1913-ban tervezett mauzóleum, melyet báró Schossberger Rezsőné megbízásából építettek. A Mártírok Emlékművén márványba vésve áll örök mementóként a holocaust áldozatainak névsora. A fölújított műemlék átadására 1996-ban került sor.

Aszódi Fiúnevelő Intézet
Közép - Európa első javító intézetét 1884-ben Pauler Tivadar igazságügyi miniszter alapította.. Az intézmény több mint 100 éves munkássága a fiatalkorú bűnelkövető fiúk nevelésére, oktatására, képzésére irányul, ennek érdekében önálló általános iskolát, szakiskolát, speciális szakiskolát, mezőgazdasági részleget - tangazdaságot, tanműhelyt működtet. 1996. május 1-től ez az ország egyetlen javítóintézete, ahol a fiatalkorúak bírósága által jogerős, határozott időtartamú (1-3 év) javítóintézeti nevelés intézkedés alatt álló 14-19 éves fiúk komplex és differenciált fejlesztése folyik. Az intézet épületének megtekintése előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

Petőfi Sándor Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Petőfi-szobor
Az 1931-ben épített, kétemeletes épület jelenleg a megyei önkormányzat francia kéttannyelvű gimnáziumának, általános tagozatnak és szakközépiskolának ad otthont. Udvarán áll az 1939-ben leleplezett egész alakos Petőfi-szobor, Morzsa-Morhardt Gyula alkotása..

Elektromos Gyűjtemény
A gyűjtemény a Fő tér és a Fő utca sarkából nyíló Malom közben található. Gyűjteménye felöleli az elektromosság fogalomkörébe tartozó tárgyak színejavát.

Művelődés Háza
A Városi Zeneiskolát és Könyvtárat magában foglaló intézményeket az egykori Járási Főszolgabíró Hivatal épületében rendezték be. Az épület dísze a timpanonban elhelyezett Pest-Pilis-Solt és Kiskun vármegye címerét ábrázoló festett homokkő relief.

Fő tér
A Fő tér megközelítő közepén áll a Háborús Emlékmű, melyet a kommunizmusban lebontott I. világháborús Emlékmű (Morzsa-Morhardt Gyula alkotása) helyén 1989-ben állított fel a város. Mellette működik az egyemeletes Polgármesteri Hivatal. A tér sarkán áll az egykori Korona étterem, ma Helyőrségi Klub klasszicista épülete. A tér túloldalán 1998-ban emelte a város az egykori Petrovics-mészárszék emlékére a stilizált épülethomlokzatot.

Zártsorú főutca
Az enyhén íves Fő utca igazi értéke a zártsorú beépítés, mely a múlt század elejétől-közepétől kezdve alakult ki a polgári kisvárosban. Sok a különböző párkányokkal, stukkókkal díszített épület. Hangulatát a sárga-zöld-kék színek határozzák meg. Az 5-ös szám alatt lakott Petőfi Sándor. Emlékét márványtábla őrzi.