Aszód Városkártya bevezetésének előkészítése, részletek az Aszódiaknak menüpont alatt!

 
 
 
Általános közzétételi lista

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005 évi XC 22. § 2/b pontja alapján a 18/2005 /XII. 27./ IHM rendelet szabályozza a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákat.I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A szervezeti egység vezetőinek hivatali elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. Ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. A szervezeti struktúra ábra A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. A testületi tagok neve, beosztása, hivatali elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. A bizottsági tagok neve, beosztása, hivatali elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
7. A szerv irányítása alatt álló más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, ügyfélkapcsolatának elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve, elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének hivatalos elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének ügyfélszolgálatának elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásávalII. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Negyedévente Az előző állapot törlendő
3. Hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
Formanyomtatványok
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. Irodánkénti bontásban
  • Hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
  • Hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
  • Hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím
  • Hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
  • Hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5. A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt statisztikák A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
  • Testületi ülést megelőző önkormányzati bizottsági ülések nyílvánosak
  • Postacím, e-mail
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A testületi szerv ülésének helye, megtartott üléseinek ideje, testületi ülések látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A testületi szerv döntéseinek felsorolása (helyi rendeletek) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek, melyeket az ÖKT határozatokat is tartalmazzák A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítését a A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
14. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista, egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendőIII. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó -vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása    
2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Az Állami Számvevőszék által közzétett hivatali ellenőrzések anyagai
   
3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai


   
4. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk    
5. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései A változásokat követően azonnal A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama (=Üvegzseb)


Szerződések

Támogatások

Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával