Üdvözöljük Aszód városában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket városunk megújult honlapján. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy Önök egyaránt hasznos, értékes és könnyen elérhető információhoz jussanak az önkormányzat és intézményei tevékenységéről, városunk társadalmi és kulturális életéről, értékeiről, továbbá segítséget nyújtson mindennapi ügyeik intézésében.

Legfrissebb híreink

Ütemterv és útlezárások az önkormányzati és ipari területi utak kivitelezése során

Tisztelt Aszódi Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az utak felújítása és új utak elkészítése időszakában az alábbi útlezárások lesznek elrendelve.

Önkormányzati utak

Kezdési időpont:  2017. szeptember 12-én

I.  ütem: Lezárásra kerül a Szent Imre utca Napsugár Óvoda előtti szakasza és a Mély út teljes szakasza – az Osváth Gedeon utcától.

Közlekedés ezen időszakban a Régész úton és Városréti úton lehetséges.

Nem lehetséges közlekedni a Szabadság tér Polgármesteri Hivatala előtti szakaszán sem. A felújítási munkálatok miatt a hivatal megközelítése a Petőfi utcából lehetséges majd.

II. ütem: Lezárásra kerül a Régész utca a Kossuth L. utcától a Nyár utcáig. Közlekedés ezen időszakban a Régész út északi szakaszán, Mély úton és a Városréti úton lehetséges.

III. ütem: Lezárásra kerül a Bocskai utca egy szakasza és a Bercsényi utca egy szakasza.

IV. ütem: Lezárásra kerül a Hegyaljai út alsó útszakasza –teljes út elkészítésének időszakában.

Ipari utak

Kezdési időpont:  2017. szeptember 12-én

I.  ütem: Galga utca, Céhmester utca, Iparos utca teljes szakaszában

II. ütem: Kerekréti út teljes hosszában.

A munkálatok utcánkénti ütemezéséről az ott lakókat és üzemek vezetőit kiértesítjük.

Kérem legyenek türelmesek, hogy a kivitelezők a munkálatokat zavartalanul eltudják végezni!

FONTOS!

Az Evangélikus Gimnázium Általános Iskola átadása előtt az Osváth Gedeon utcában forgalmi rend változás kerül bevezetésre a gyermekek biztonsága érdekében.

A Régész úttól a Szentkereszt utcáig egyirányú forgalom kerül bevezetésre. A Nyárád és Majna utcából csak balra a Szentkereszt utca felé lehetséges majd közlekedni.

Kérem Önöket, hogy az iskola reggeli kezdési és délutáni óráiban nagy figyelmet fordítsanak a közlekedésre.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Régész utca Gimnázium előtti szakaszán, az Osváth Gedeon utca teljes hosszában és a Podmaniczky utca Gimnáziumi oldalán megnövekszik a gyalogos forgalom. Vigyázzunk gyermekeinkre!

FONTOS!

A Mély úton némi kiszélesítés után lehetséges lesz a két irányú forgalom 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése mellett. Kérem Önöket, hogy ezen a szakaszon az udvariasság szabályai szerint közlekedjünk. Várható a megnövekedett gyalogos forgalom.

Fontos tudnivaló:

A Szabadság tér felújítási munkálatok befejezése után a Fő-tér mindkét oldalán lévő parkolók útvonalán 3,5 tonnásnál nehezebb gépjárművel közlekedni nem lehet. A Petőfi utca és Szent Imre utca közötti,- Fő-tér hátsó oldalán- a tehergépjármű forgalom nincs korlátozva, itt csak továbbra is „Megállni TILOS” közlekedési jelzés lesz érvényben.

Megértésüket előre is köszönjük.

Működjünk együtt – Városunk szebbé tétele érdekében – a befektetés a jövőbe vezet.

Tisztelettel,

Sztán István

Polgármester

Aszódi fejlesztések

Beszélgetés Sztán Istvánnal, Aszód város polgármesterével

Készítette a Galga Talavízió

Felajánlás kérése

Felajánlás kérés saját készítésű termékekre

Lakossági fórum – Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Az önkormányzatoknak 2017. szeptember 30-ig kell megalkotniuk településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.

Önkormányzati közintézmények energiahatékonysági felújítása Aszódon a KEHOP 5.2.9 pályázat keretében

Aszód város önkormányzata az európai unió által támogatott környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében, a KEHOP 5.2.9-16-2016-00101 azonosító számú pályázatán 107.833 millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzati közintézmények energiahatékonysági felújítása céljából. A fejlesztés célja a Falujárók útja 5. szám alatt működő Szivárvány Tagóvoda, valamint a Kossuth Lajos utca 84. szám alatt lévő Háziorvosi Rendelő és Védőnői Szakszolgálat épületének külső felújítása, az épületek energetikai korszerűsítése. A fejlesztés keretében új nyílászárók, külső fal- és tető hőszigetelés valamint mindkét épület esetében napelemes áramtermelő kiserőmű kerül beépítésre.

 

 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), hatályát vesztette 2015. március 5-től az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet követelményeit kell betartani. (A tűzvédelmi szabályozás, közte a használati szabályok gyökeresen átalakításra kerültek.)

Belterületi tűzgyújtás

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Összefoglalva: Ott lehet égetni belterületen, ahol van erre vonatkozó önkormányzati rendelet (természetesen csak az abban foglaltak betartásával). Ahol nincs ilyen rendelet ott nem lehet.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete szabályozza a kerti hulladék és avarégetés rendjét.

A város területén az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

Égetéssel csak a nem komposztálható, nem lebomló, a komposztálásra alkalmatlan, így különösen vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése minden héten pénteken, naponta 16.00 órától 19.00 óráig engedélyezett.

Az ingatlanon kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető el. Az égetésre a környezeti terhelés csökkentése érdekében száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis adagokban történhet.

Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait tartalmazó hulladékot. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható égésgyorsító szer, így különösen robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes folyadék, gázolaj, tüzelőolaj, petróleum, növényi olaj, vagy más vegyi adalékanyag.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környezetében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.

Tilos belterületen a lábon álló növényzet égetése.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint az engedélyezett időszakon kívül és szeles, párás, ködös, esős időben.

Tilos égetni az engedélyezett időszakban is egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

Tilos a nyílttéri égetés a közművek védőtávolságán belül.

A gyógyszertári ügyelet rendje

Aszódon ügyeletre kötelezett gyógyszertárak heti váltásban:

2015.01.11. napján a Szent István Gyógyszertár ügyel, ezt követően a gyógyszertárak hetente váltva kötelesek ügyeleti időt teljesíteni.

Az ügyeleti idő változatlan nyitva tartás mellett:

vasár és ünnepnapokon: 09:30 – 11:30 óráig tart