Üdvözöljük Aszód városában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket városunk megújult honlapján. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy Önök egyaránt hasznos, értékes és könnyen elérhető információhoz jussanak az önkormányzat és intézményei tevékenységéről, városunk társadalmi és kulturális életéről, értékeiről, továbbá segítséget nyújtson mindennapi ügyeik intézésében.

Legfrissebb híreink

Áramszünet

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatása alapján, 0,4 kV-os hálózat rekonstrukciója miatt áramszünet lesz Aszódon az alábbi időpontokban és utcákban:

 • 2017. október 26. csütörtök, október 27. péntek, október 30. hétfő és október 31. kedd 8 és 14 óra között a Csengey utcában, a Koren közben, és az Evangélikus Templomban.
 • 2017. október 25. szerda és november 2. csütörtök 8 és 14 óra között a Petőfi Sándor utcában a Polgármesteri Hivatal és a Petőfi utca 7/A és 10 között, Szontágh lépcsőn és a Szabadság tér 8/C-ben.
 • 2017. október 24. kedd, október 25. szerda valamint november 2. csütörtök, november 3. péntek 8 és 14 óra között a Petőfi Sándor utca 10 – 11 és a Petőfi utca 48/A között, a Templom közben, a Dobó Katalin közben és a József Attila utcában.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. kéri az érintett fogyasztók türelmét és megértését!

 

Ünnepi megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójának tiszteletére

 

Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.

Márai Sándor: Mennyből az angyal

 

 

 

2017. október 23. 10:00 óra

Helyszín: Szabadság tér (Főtér)

Program: Himnusz

Köszöntőt mond: Sztán István polgármester

Ünnepi műsor: Szép vagy Magyarország!

Gyertyagyújtás

Szózat 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a közös megemlékezésre az 1956-os forradalom és szabadságharc  évfordulójának alkalmából.

Aszód Város Önkormányzat

        Sztán István polgármester

 

Lakossági fórum

Őr-járőrtárs OKJ-s képzést indít a BRFK

Tisztelt Érdeklődő/Jelentkező!

Tájékoztatom, hogy 2017. december 01-jei kezdéssel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban BRFK) őr-járőrtárs rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést (OKJ) indít.

A képzésre történő jelentkezés határideje: 2017. október 20.

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

Felvételi követelmények:
• 18. életévét már betöltött, de az 55. életévét még be nem töltött, cselekvőképes személy,
• magyar állampolgárság,
• állandó belföldi lakóhely (budapesti, vagy Budapest környéki állandó/ vagy tartózkodási hely),
• érettségi bizonyítvány!
• büntetlen előélet,
• fizikai alkalmasság,
• pszichológiai alkalmasság,
• egészségügyi alkalmasság,
• pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
• kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

A képzés sikeres befejezését követően a Budapesti Rendőr-főkapitány valamely kerületi Rendőrkapitányságának állományába történő kinevezés, hivatásos szolgálati jogviszony létesítése garantált, rendészeti szakterületen végzendő feladatkörrel.

A felvételi eljárás kötött sorrendben zajlik és 3 lépcsős:

1. fizikai alkalmasság
2. egészségügyi alkalmasság
3. pszichológiai alkalmasság
Első fokon alkalmatlan minősítés esetén a fellebbezés lehetősége adott.

Mivel a felvételi eljárás időtartama elhúzódhat, ezért kérem érdeklődése esetén a mellékelt dokumentumok közül a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a fizikai felméréshez szükséges háziorvos által aláírt és lepecsételt igazolást mihamarabb, az alábbi e-mail címre ((toborzo.brfk@budapest.police.hu)/ vagy személyesen a BRFK Rendészeti Igazgatási Központ címére: 1139, Budapest, Teve utca 4-6. (BRFK Humánigazgatási Szolgálat, Toborzó Csoport) mihamarabb eljuttatni szíveskedjen. Ezzel egyidejűleg az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges leletek beszerzését kérem kezdje meg.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 443-5000/32-595 (Monoki Zsolt r. százados), 32-629 (Lukács Viktor r. törzsőrmester), 32-888 (Szabó Viktor r. főhadnagy), vagy a 06-1/443-5342-es közvetlen városi telefonszámon.

A jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati felhívás és a jelentkezési egységcsomag az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető:

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/palyazatok

Tisztelettel:
BRFK Humánigazgatási Szolgálat
Oktatási és Szociális Osztály

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Aszód Város Önkormányzata csatlakozva az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír ki 2018. évre a tanulmányaikat a felsőoktatásban folytató, illetve megkezdő, a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részére.

A) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,

• az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,

• az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

B) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE: 2017. OKTÓBER 3.- 2017. NOVEMBER 7.

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A részletes „A” és „B” típusú pályázati felhívás valamint az elbírálás szempontjai megtalálhatók Aszód város honlapján, www.aszod.hu valamint érdeklődni lehet személyesen a Hivatal 33. számú szobájában, vagy telefonon (28/500-666 / 118 mellék).

“A” típusú pályázati kiírás
“B” típusú pályázati kiírás
Bursa Hungarica Szabályzat 2018
Jövedelem-_és_vagyonnyilatkozat

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Pest Megyei Kormányhivatal  Gödöllői Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt, a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától – amely Pest megyében (időjárás függvényében) meghatározott területeken 2017. szeptember 30.-október 05. közötti időszakra esik – és annak utolsó napjától számított 21 napig, azaz

2017. szeptember 30-tól október 26-ig  ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések: Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Túra, Valkó Vácegres, Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.

Az ebzárlat tartama alatt:

 • a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
 • kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
 • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
 • az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól,
 • az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára,
 • az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény külterületen nem tartható.

A legeltetési tilalom tartalma alatt:

 • az állatok legeltetését az adott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
 • bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
 • az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
 • Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság irányításával jól látható, piros színű, legalább magyar nyelvű, a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat kell kihelyezni a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló- és parkolóhelyeken, turista- és vadászházak mellett.

A részletekről ebből a dokumentumból tájékozódhatnak.

 

Sajtóközlemény PM_ONKORMUT_2016 kódjelű pályázat

Aszód Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2016 kódjelű pályázatán 63.256 millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A fejlesztés célja az aszódi önkormányzati tulajdonú, belterületi utak minőségének javítása, korszerű és biztonságos közlekedési feltételek kialakítása.

 

Sajtóközlemény a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 azonosító számú pályázathoz

Aszód Város Önkormányzata az Európai Unió által támogatott Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program, a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 azonosító számú pályázatán 132.181 millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert az „Aszód, déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése” címmel.

A fejlesztés célja az Aszód, déli részén kialakított iparterületen lévő önkormányzati tulajdonban lévő utak szilárd burkolattal történő ellátása, meglévő vállalkozások munkakörülményeinek javítása, új vállalkozások letelepítésének elősegítése.