Aszód Városkártya bevezetésének előkészítése, részletek az Aszódiaknak menüpont alatt!

 
 
 
Ügyfélfogadási rendÜGYINTÉZÉS

Aszódi Polgármesteri Hivatal Aszód, Szabadság tér 9. 

Telefon:  központi szám: 06-28/500-666, központi fax: 06-28/400-575 

 

FÉLFOGADÁS:

PÉNZTÁRI  NYITVATARTÁS:

 

HÉTFŐ: 8.00-12.00; 12.30-16.00

SZERDA: 8.00-12.00; 12.30-16.00

PÉNTEK: 8.00-12.00 

ÓRA KÖZÖTT

 

KEDD: CSÜTÖRTÖK:

 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

 

HÉTFŐ:  du. 13-15

KEDD: de.9-12

SZERDA: du. 13-15

PÉNTEK:  de. 9-12

 

CSÜTÖRTÖK NINCS PÉNZTÁR

 

Telephely: 
Városüzemeltetési és Műszaki Osztály:  Aszód, Kossuth utca 59.

Telefon: 06-28/500-550

 

Építéshatóság: Aszód, Kossuth utca 59. Telefon: 06-28/500-550

Az építéshatóság illetékességi területe: Aszód, Bag, Domony,  Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg

ÜGY

SZOBA

telefon

Adóbehajtás

Fszt.. 10.

500-681

Adó,  érték  bizonyítvány

Fszt.. 10.

500-681

Anyakönyvvezetés (születés, házasságkötés, elhalálozás)

I. em.  31.

500-691

Állampolgársági ügyek, honosítás

I. em. 31.

500-691

Beruházások előkészítése, bonyolítása műszaki ellenőrzése

Városüzemeltetés

Kossuth u. 59.

500-550

Birtokvédelem

I. em. 33.

500-691

Építési engedély , bontási, használatbavételi ügyek

Építéshatóság, Kossuth u. 59.

500-550

Építésügyi nyilvántartások vezetése

Építéshatóság, Kossuth u. 59.

500-550

Felvilágosítás házassági ügyekben, közreműködés házasságkötésnél

I. em. 31.

500-691

Gazos, gyomos, elhanyagolt ingatlanok bejelentése

Városüzemeltetés

Kossuth u. 59.

500-550

Hagyatéki ügyek

I. em. 33.

500-685

Hatósági bizonyítványok kiadása

Fszt. 10. I. em. 31. 33.

500-685, 500-691, 500-681

Hatósági bizonyítványok kiadása

Építéshatóság

Kossuth u. 59.

500-550

Humánpolitikai feladatok

I. em.  22.

500-671

Intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos ügyek

I. em. 38.

500-675

Betekintés a Képviselő-testület üléseinek anyagába

I. em. 28.  

500-666

Kereskedelem, működési engedélyek

Fszt. 10.

500-681

Kérelmek, beadványok átvétele

Fszt. 10. I. em.  33. 28. Építéshatóság

Kossuth u. 59.

500-681,

500-691,

500-550

Közművelődéssel kapcsolatos ügyek

I. em. 38.

500-675

Közútkezelői hozzájárulások

Városüzemeltetés, Kossuth u. 59.

500-550

Közterület rendje, tisztasága

Városüzemeltetés,

Kossuth u. 59.

500-550

Közterületen folytatott - engedélyhez kötött - tevékenységek ellenőrzése

Városüzemeltetés,

Kossuth u. 59

500-550

Közterületen lévő hibák bejelentése

Városüzemeltetés,

Kossuth u. 59.

500-550

Közterület-használati engedélyezési ügyek

I. em. 33.

500-685

Közoktatással kapcsolatos ügyek

I. em. 38.

500-675

Gyógyszer támogatási ügyek

I. em. 31.

500-691

Kóbor kutyák bejelentése

Sipos József ebrendész

06-20-203-2359

Magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó,  telekadó, 
gépjárműadó,  talajterhelési díj

Fszt.. 10.

500-681

Működési engedély, szálláshelyek

Fszt.. 10.

500-681

Névváltoztatás

I. em. 31.

500-691

Önkormányzati ingatlanok kezelése

Városüzemeltetés,

Kossuth u. 59.

500-550

Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos ügyek

I. em. 38.

500-675

Pénzbeli szociális ellátások (települési támogatási, rendkívüli települési támogatás)

I. em. 31.

500-691

Pénztár

I. em. 26.

500-676

Rendszeres  gyermekvédelmi támogatás,  halmozottan hátrányos helyezet megállapítása

I. em. 31.

500-691

Szociális és gyermekjóléti (pénzbeli és természetbeni) ellátások igénylése

I. em. 31.

500-691

Talált tárgyak leadása, hirdetmények

I. em. 33.

500-685

Telekalakítási ügyek

Építéshatóság, Kossuth  u. 59.

 500-550

Telepengedély

I. em. 33.

500-685

Üzlet működési engedélyek

Fszt. 10.

500-681

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

I. em. 31.

500-691

Településfejlesztés, településrendezés

Városüzemeltetés,

Kossuth  u. 59.

500-550

Szociális  ellátások , települési támogatás

I. em. 31.

500-691