Legfrissebb híreink

Helyi Építési Szabályzat módosítása

Tisztelt Lakosság!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019-ben alkotta meg Aszód Város helyi építési szabályzatáról szóló 10/2019 (V.7.) rendeletét (továbbiakban: HÉSZ). A HÉSZ alkalmazása során kisebb hibákat tapasztaltunk, valamint a tervezett fejlesztések megvalósításához a rendelet eseti módosítása is szükséges.

A rendelet módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében társadalmi egyeztetés előz meg. A koronavírus járvány terjedésére tekintettel, a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a rendelet-tervezet véleményezése kizárólag elektronikus úton történik.

A felhívás mellékletében megtalálható a HÉSZ hibajavításának és eseti módosításának tervezete, mellyel kapcsolatban véleményüket elektronikusan küldhetik meg 2020. augusztus 9-én éjfélig a foepitesz@aszod.hu email címre.

A tervezet itt megtekinthető:

Aszód_HÉSZ_mód1 Partnerségi egyeztetés anyaga_
SZT_ 2
Aszód_HÉSZ_mód2 Partnerségi egyeztetés anyaga
SZT_ 1_B
_SZT_ 2

Tisztelettel

                                          Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

                                                           polgármester

A szúnyogok elleni védekezésről

Illusztráció: www.pixabay.com

Miért fontos a szúnyogok elleni védekezés?

A csípőszúnyogok csípése egyrészt kellemetlen, másrészt, ami járványügyi és gazdasági szempontból fontosabb: betegségeket

terjeszthet. A szúnyogok által terjesztett fertőzések az embereket és/vagy az állatokat is megbetegíthetik.

Központilag irtják a szúnyogokat, miért van szükség a lakosság segítségére?

Az ország bizonyos területei folyóink, tavaink környezetében, az ártéren fejlődő szúnyogok miatt fokozott szúnyogártalomnak vannak kitéve. A vízpartok környékén a nyári időszakban a turizmus, a forgalom is nagyobb mértékű. A központi szúnyogirtás főként ezekre a területekre csoportosítja erőforrásait.

Ahogyan már jeleztük, vannak olyan szúnyogfajok, melyek lárvái a különböző tárgyakban megülő esővízben fejlődnek. Ilyen szúnyogok az ország minden településén előfordulnak a tavaktól, folyóktól, mocsaraktól függetlenül.

A szúnyoglárvák számára alkalmas vízgyülemek többnyire magánterületen, kertekben, esetleg üzemi területeken találhatóak, ezért nincs lehetőség arra, hogy a kártevőirtók a szúnyoglárvákat célzottan elpusztíthassák.</strong>

Bár a földi és légi kémiai szúnyogirtás a kifejlett szúnyogok nagy részét elpusztítja, a szúnyoglárvákból kikelő rovarok akár napokon belül pótolhatják az elpusztított vérszívókat.

A szúnyoglárvák tenyészőhelyeinek a megszüntetése nyújt megoldást a kis vízgyülemekben fejlődő szúnyogfajok ellen, ezt magánterületen a tulajdonos, a terület használója/kezelője tudja elvégezni. Ez különösebb anyagi ráfordítást és vegyszerhasználatot nem igényel, a környezetre nézve nem káros. Az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (ECDC) ajánlásai is a vízgyülemek felszámolását javasolják elsődleges módszerként.

Kötelezhető-e valaki a szúnyogok irtására?
Igen.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36§ szerint a vérszívó szúnyogok egészségügyi kártevőnek minősülnek, melyek ellen védekezni kell.
36§ „(1) A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kell.” 
„(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.”
Magánterületen tehát a tulajdonos/fenntartó kötelessége, közterületen pedig az önkormányzat felelőssége a kártevők elleni védekezés
 Mit tehet magánemberként, hogy kevesebb szúnyog legyen a környezetében?
 Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik.
Ha környezetében észleli szúnyoglárvák fejlődését, hívja fel családtagjai, ismerősei figyelmét is a szúnyogok elleni védekezés fontosságára.

 • Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot, stb. úgy fordítsa, tárolja, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni.
 • Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre.
 • Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót, stb. fedje le vagy sűrű hálóval takarja le.
 • Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
 • A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát, stb. olyan módon terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta.
 • Ne hagyja, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltse fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal és erre öntse a vizet.
 • Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot, stb. melyben a víz összegyűlhet.
 • Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel. A garázs, pince, akna, istálló stb. nyílászáróit tartsa zárva az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.

A központi szúnyoggyérítésről itt tájékozódhat.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pályázat szociális bérlakásra

Illusztráció: www.pixabay.com

Aszód Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) szerint – az Aszód, Falujárók útja 30. II. emelet 12. ajtó alatti (1150/6 hrsz.) szociális bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános pályázatot hirdet.

 Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

A lakás megtekintésének szándékát az ügyintézőnek jelezni szükséges a 28-500-550-es telefonszámon.
Eredményes pályázat esetén a bérleti jogviszony a pályázati döntést követően a szerződés szerint.

 • A bérleti jogviszony határozott, 5 éves időre jön létre.
 • A lakás összkomfortos, 50 m2 alapterületű, 1 + 0,5 fél szobás.
 • A bérleti díj az önkormányzat lakásrendeletének 42.§-a alapján megállapított: bruttó 490/Ft/m2/hó.
 • A bérlő vállalni köteles, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban fog lakni. (Bérbeadó e kötelezettségének teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrizni fogja.)

 • A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, burkolatai, nyílászárói hibátlanok, a berendezési tárgyak üzemképesek.
 • A bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. törvény és a lakásrendelet szabályozza.

A lakás bérletére vonatkozó pályázat írásban, a lakásrendelet 5. számú mellékletét képező kérelem benyújtásával történik. Továbbá nyilatkozni kell az  5. számú mellékletben foglaltakról.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást, és
 • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók munkáltatói igazolását.

További kérdések esetén személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelyén (Aszód, Kossuth u. 59. ) Szászi Tamás osztályvezetőnél, vagy a 28/500-550-es telefonszámon érdeklődhet.

Bérbeadó fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogosultsági feltételekről itt tájékozódhat.

Pályázati nyomtatvány a lakáspályázathoz

SAJTÓKÖZLEMÉNY         

 1. június 26.                

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVIZGAZD_2018 KÓDJELŰ PÁLYÁZATÁN 203,79 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT.

A támogatás forrása Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

A fejlesztés célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

A projekt keretén belül felújításra kerülnek Aszód, Déli-iparterületének és vízgyűjtőterületének vízelvezető árkai, amelyek mederszabályozást követően beton burkolatú felületet kapnak, valamint új, burkolt árkok is kialakításra kerülnek az iparterület térségében. Érintett területek: Galga utca 681/16, 704. hrsz; Kerekréti utca 681/24 hrsz.; Iparos utca 681/4 hrsz.; Céhmester utca 681/5 és 681/15 hrsz.; Berkes utca 033/3 és 660 hrsz.; 675/8 hrsz-ú árok.

Projektünk célja az északi dombokról lefolyó csapadék-víz biztonságos levezetése déli-iparterületen keresztül a terület vízgyűjtőjébe, a Galga folyóba. A biztonságos vízelvezetés a magas talajvízszint miatt ezen a városrészen a lakosság, a magáningatlanok és a déli-iparterületen működő vállalkozások telephelyeinek védelmét szolgálja. A fejlesztés biztosítja a csapadékvíz hatékony elvezetését, ezáltal javul a településrész általános környezeti állapota és elősegíti a település fenntartható működését.

A pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás mellett Aszód Város Önkormányzata 10 725 844.- Ft önerőt biztosított a projekt sikeres megvalósításához.

A projekt megvalósításban résztvevők: Aszód Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett, valamint a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság.

A projekt megvalósítása az MGT Kft. kivitelezésében történik.

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja: 2020. június 29.

Várható befejezés: 2021. április 26.

Aszód Város Önkormányzat

 

2023 végéig meghosszabbították az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának határidejét

Illusztráció: www.pixabay.com

A kormány 2023. végéig meghosszabbította az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának 2020. december 31-én lejáró határidejét.

Így mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki korábban engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, amennyiben a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Mint emlékeztetnek, a NAK a vidékfejlesztési források biztonságos lehívása érdekében még 2016-ban kezdeményezett törvénymódosítást annak érdekében, hogy az illegálisan kialakított kutakat bírságmentesen lehessen engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál.

 Az agrárkamara szerint az engedély nélküli kutak legalizálásához olyan egyszerű és költséghatékony eljárás szükséges, amely elsősorban az illegális kutak feltérképezését irányozza elő, egyúttal összhangban van az alkotmányos jogokkal, és nem sérti a visszalépés tilalmát.

 Ezzel – bár vízgazdálkodási szempontból nem lenne teljes az adatbázis – lehetővé válna a stratégiai vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges ismeretlen vízkivételi pontok, valamint a potenciális szennyezőforrások nagyobb arányú megismerése. Gazdasági szempontból pedig mindez úgy valósulhatna meg, hogy az úgynevezett jegyzői, azaz a házi vízigényt kielégítő kutak legalizálása nem róna anyagi terhet sem az államra, sem az állampolgárokra, a (mező)gazdasági vízhasználat esetében pedig ütemezett és mérsékelt költségviselést jelentene a termelők számára.

A jegyzői kutak ugyan csak közvetve érintik a NAK hatáskörét, azonban a probléma megoldása egy irányba hat, ezért a köztestület megítélése szerint szakmailag indokolt lenne azokat a mezőgazdasági célú kutakkal együtt kezelni – írják.  MTI

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Illusztráció: www.pixabay.com

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a -bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérjük, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Az Aszódi Orvosi Ügyelet tájékoztatója

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatni kívánjuk, hogy az orvosi ügyelet jelenleg az alábbi eljárásrend szerint működik, melyet kérjük, szíveskedjenek betartani:

Légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg a személyes megjelenés helyett hívja a 06-70/370-3104-es telefonszámot!

– Az ügyelet épületének ajtaja továbbra is zárva van, ezért kérjük, csengessenek!

– A szakszemélyzet a kikérdezést követően, amennyiben nem észlel COVID gyanús tüneteket, beengedi Önöket a váróhelyiségbe, ahol kérjük, szíveskedjenek az 1 méter távolságot megtartani!

– Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.

– A Váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra is kötelező!

Megértésüket köszönjük!