Legfrissebb híreink

Közlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:
– az anyakönyvi engedélyezésre,
– a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
– a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.
Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:
– kereskedelmi működési engedély,
– telepengedély,

– jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése,

– a jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése,

– az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

– az ügyfélkapu útján,
– elektronikus űrlap útján,
– általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
– e-mail útján
megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Aszód Város Polgármesteri Hivatalánál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a honlapon közzétett „ellenőrzött bejelentés” űrlap cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Illusztráció: www.pixabay.com

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, 5 nappal az égetést megelőzően írásban be kell jelenteni az illetékes katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez. Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://pest.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).

Érettségizők figyelmébe: jelentős változások az autóbusz-közlekedésben

A Volánbusz társaság a várhatóan május 4-étől 21-éig lebonyolításra kerülő érettségi vizsgák elősegítése érdekében többletjáratokat indít, mely Aszódot  is érinti. A járatokra vonatkozó részletes tájékoztatót a https://www.volanbusz.hu oldalon közvetlenül elérhetik.

Vágányzári információk

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2020. május 8-tól 2020. június 19-ig Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 78. sz. Aszód – Balassagyarmat vasútvonalon a 33516, 33559 és 33513 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a  www.mavcsoport.hu honlapon.
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/line-lock/78_rakos_-_hatvan_0508-0619.pdf

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2020. május 8-tól 2020. június 19-ig Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80a sz. Budapest – Hatvan vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Isaszeg – Hatvan illetve Aszód – Hatvan állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a  www.mavcsoport.hu honlapon.
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/line-lock/80a_rakos_-_hatvan_0508-0619.pdf

Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih

Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán.

A koronavírus járvány miatt a helyi termelők többsége nehéz helyzetbe került: egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület hiányában pedig a termelők nehezen találnak vevőt terményeik, termékeik számára. Az Agrárminisztérium folyamatosan keresi a lehetőségeket e nehézségek megoldására. Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelő óvintézkedések mellett történő újranyitását, de a vendéglátók és közétkeztetők figyelmét is felhívták a helyi termékek előnyeire – emlékeztetett az államtitkár.

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a „termelő kereső” felület elindítása. Az érdeklődő őstermelők és kistermelők a https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis mellett az adatok térképen is megjelennek, még könnyebbé téve a böngészést.

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés folyamatában az agrártárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetőségét szeretnék segíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi termelők között. A helyi termék választása ugyanis mindenki számára előnyös. A vásárlók közvetlen környezetükben, így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló minőségű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Vásárlásukkal pedig támogatják a nehéz helyzetbe került helyi termelőket, akik így tovább folytathatják értékes munkájukat.

AM Sajtóiroda

A Magyar Víziközmű Szövetség közleménye

Budapest, 2020. 04. 14. – A Magyar Víziközmű Szövetség – mint a magyarországi víziközmű- szolgáltatók szakmai érdek képviseleti szervezete – ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot az immár egy hónapja tartó veszélyhelyzethez kapcsolódóan arról, hogy hazánkban a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható, Magyarországon még mindig ez a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.

A MaVíz a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, a kereskedelmi és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti, hogy a tagszervezeteit – a felelős víziközmű- szolgáltatókat – kiemelten képviselje minden olyan jellegű témában, amely a társadalmi megítélés során hangsúlyt kap.

A Szövetség az elmúlt egy hónap során több alkalommal is megszólalt az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás kapcsán, azonban fontosnak tartja azt, hogy Magyarország lakossága folyamatosan informálva legyen az említett témákkal kapcsolatban.

Nagy Edit a MaVíz főtitkára szeretne megnyugtatni mindenkit, hogy az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás hazánkban jó kezekben van, a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott.

A főtitkár kiemelte: „Magyarországon az ivóvízbázisok többsége védett; az ivóvízhálózatról pedig tudni kell azt, hogy egy teljesen zárt, nyomás alatt működő rendszerről van szó, amelybe kívülről semmi nem jut be és emberrel semmiképp sem kerülhet kontaktba. A víziközmű szolgáltatók – az elmondottaknak megfelelően – a jelenlegi helyzetben is folyamatosan biztosítani tudják a jó minőségű ivóvízzel való biztonságos ellátást, akárcsak a a szennyvíz szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztítását. Folyamatosan egyeztetünk a többi Európában működő szakmai szövetséggel és mindannyian meg tudják erősíteni a WHO és az ENSZ által kiadott tájékoztatást, amely kimondja, hogy az ivóvíz nem terjeszti (nem szállítja) a Covid-19 vírust. A Covid-19 vagy SARS-CoV-2 morfológiája és kémiai szerkezete nagyon hasonló más koronavírusokhoz, amelyekről kimutatták, hogy az ivóvízzel nem terjed.”

A szennyvíz elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódóan is csak megnyugtató és pozitív hírekkel tud szolgálni a MaVíz, ugyanis a legfrissebb tudományos kutatások szerint annak a kockázata igen alacsony, hogy a Covid-19 vírus egy fertőzött személy székletével történő közvetlen kapcsolat útján terjedjen. .

Ehhez kapcsolódóan a főtitkár elmondta: „Az utóbbi napokban több hír is szárnyra kapott azzal kapcsolatban, hogy holland intézetek az új Corona vírus RNS-ét kimutatták a nyers szennyvízben. Az RNS a vírus genetikai anyaga. Egyértelműen hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a vizsgálat nem azonosított semmilyen „élő” vagy „fertőző” vírust a nyers szennyvízben csupán annak egy alkotórészét találták meg. Tehát, az összes rendelkezésünkre álló információ azt mutatja és támasztja alá, hogy a szennyvízzel dolgozók is megfelelően védettek a vírussal szemben, ha teljes mértékben betartják azokat a munka-egészségügyi és biztonsági óvintézkedéseket, amelyek eddig is elő voltak írva számukra (maszk, kesztyű és védőruha eddig is szükséges volt számukra, hiszen szennyvízzel dolgozni nem veszélytelen feladat).

Nehéz napokat élünk mindannyian. Sokan munka nélkül maradtak, mindeközben nagyon sok szülő az otthoni munkavégzés közben igyekszik gyermkeinek a digitális oktatás világának útvesztőjében segíteni; nem tudjuk meddig vagyunk még bezárva, mindenkiben számtalan kérdés merül fel a jelenlegi helyzettel kapcsolatban.

Nagy Edit röviden – összefoglalva néhány dolgot szeretne Önöknek megnyugtatásképpen az imént leírtak alapján még egyszer megerősíteni:

„ hazánkban az ivóvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer;

a lakásokba érkező csapvíz a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Nem szükséges tehát műanyag palackokban felhalmozni otthon flakonos vizeket, hiszen Magyarországon közel 100%-os a települések vezetékes ivóvízzel való ellátottsága – fogyasszák azt bátran;

minden víziközmű szolgáltató felkészült a jelenlegi helyzetre, a szolgáltatás biztonsága folyamatos és ellenőrzött, azonban az Önök közreműködésére is szükség van ahhoz, hogy ez a továbbiakban is így maradjon, ezért kérjük, hogy

a wc-be csak és kizárólag az oda való és oda illő „dolgok” kerüljenek!!! A nedves törlőkendők, az egyszer használatos arcmaszkok, a konyhai papírtörlők, valamint a műanyag kesztyűk a háztartási hulladékba való dolgok, ezeket a szeméttel együtt kell gyűjteni, majd ártalmatlanítani – ezeknek nincs helyük a csatornahálózatban!

Amennyiben a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban további kérdéseik lennének, kérjük keressék fel a lakóhelyükön működő víziközmű szolgáltató honlapját, ahol még több aktuális információt találnak.

Kérjük, hogy a kialakult helyzetre tekintettel legyenek körültekintőek Önök is, figyeljenek a környezetükre és egymásra!

Bővebb információ:
Kreitner Krisztina kreitner.krisztina(@maviz.org +36 30 277 48 86

Lezárják a hatvani kórházban Balassi Bálint úti portát

Ahogyan az bizonyára Önök előtt is ismeretes, a járványügyi helyzet fokozódásának okán különböző óv-, illetve megelőző intézkedések megtételére kényszerültünk kezelt betegeink, a lakosság, valamint saját magunk védelmében.

Ezen intézkedések következő elemeként – az átmenő forgalom lehetséges minimalizálásának érdekében – 2020.04.09-én 15.00. órakor lezárásra kerül a Balassi Bálint úti porta mind a gyalogos-, mind a gépjárműforgalom tekintetében.

Fenti naptól kezdődően az intézményünkbe érkezők a Bástya utcai portát, valamint az ott kialakított parkolót használhatják, mely az új szabályozás értelmében díjmentesen áll a kórházba érkező betegek és hozzátartozók rendelkezésére.

Ez alól az OMSZ és betegszállítás munkatársai, a háziorvosi praxisok vizsgálati anyagot beszállító kollégái, a mozgásukban korlátozott személyek, a behajtási engedéllyel rendelkező kórházi dolgozók, illetve szállítóink képeznek kivételt, akik fenti dátumtól kezdődően – átmeneti időre – használhatják a Bástya utcai portát a gépjárművel történő behajtás céljából.

Mindezzel párhuzamosan folyamatban van egy u.n. elkülönített közlekedőút kialakítása a Balassi Bálint úti porta felől, mely csak és kizárólag a BETEGEK számára gyalogos forgalom céljára használható!

Ezzel biztosítani kívánjuk betegeink számára a Rendelőintézetben lévő ellátásokra, valamint a fényforgalmas gyógyszertárba való akadálymentes eljutást.

Tisztelettel

dr. Stankovics Éva
főigazgató

TÁJÉKOZTATÓ A SÜRGŐSSÁGI FOGÁSZATI ELLÁTÁSRÓL

A Magyar Közlönyben megjelent, 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet alapján a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a fogorvosi alapellátók csak sürgősségi beavatkozásokat végezhetnek. Az aszódi fogaszatra vonatkozó ellátásrend az alábbiakban olvasható:

2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki: “23. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti sürgősségi ellátás nyújtható.”

A veszélyhelyzet időtartama alatt az alábbi fogorvosi beavatkozások végezhetőek:

. a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),

. a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),

. a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,

. a szájüregen belüli tályog megnyitása,

. a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,

. a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,

. állkapocs-ficam visszahelyezése,

. a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.

. a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint

. bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

Az Albert Schweitzer Kórház döntése alapján a szakorvosi rendelőintézet visszavonásig 7-15 óra között van nyitva, a fogászaton ezért délelőttönként 8-11-ig tartunk ügyeleti betegfogadást, kizárólag sürgősségi ellátással, és előzetes telefonos egyeztetés alapján. (+36 28 500-790 (118-as mellék) vagy +36-30-823-6791

Mivel minden orvos-beteg találkozás számát csökkenteni szükséges, ezért csak a valóban sürgős eseteket tudjuk fogadni és ellátni. Az ellátás korlátozott, mivel forgóeszközöket nem használhatnak (a levegőben maradó, potenciálisan fertőző aerosolt képez), de rendelkezésre állnak a sürgősségi panaszokkal jelentkezők számára.

Sürgősségi fogászati betegellátás rendelési időn kívül:

Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: 8.00-13.00 óráig és 14.00-19.00 óráig  Hétköznap éjszakai ügyelet: 20:00-7:00-ig  1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

Dr. Szűcs Zsófia Eszter

            fogorvos

A DAKÖV KFT. közleménye

Tisztelt Felhasználónk!

Tájékoztatjuk, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tekintettel a kialakult járványügyi vészhelyzetre – az Önök és munkavállalóink védelme érdekében- a személyes vízmérő leolvasást ideiglenesen szünetelteti, így az Ön felhasználási helyén az évi egyszeri leolvasást – biztonsági okokból- nem tudjuk elvégezni. Az éves egyszeri leolvasást elhalasztjuk.

Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, regisztráljon honlapunkon (wwvv.dakov.hu) az e-ügyfélszolgálatra, ahol a diktálási időszakban aktuális mérőállást kényelmesen beküldheti. Regisztrációt követően megtekintheti folyószámláját és lehetőség van a számla kiegyenlítésére is. Amennyiben kéri, a rendszer tájékoztatja a diktálási időszakról is. Amennyiben nincs lehetősége a honlapot használni, akkor telefonos mérőállás bejelentő rendszerünkön (06 21 222 8081) jelentheti be vízmérő állását az aktuális hónapban 20-25-ig.

Együttműködésüket köszönjük!
DAKÖV Kft. ügyfélszolgálat

Változás a zöld-hulladék szállítás ütemezésében

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. továbbra is ellátja a jogszabályok által előírt hulladékgazdálkodási feladatait, azonban a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet bizonyos változtatásokat okoz a szolgáltatásban. Ezekről már korábban tájékoztatást adott a Társaság: https://www.zoldhid.hu/blog/tajekoztato-rendkivuli-intezkedesekrol . A rendkívüli intézkedések folytatásaként most a házhoz menő és a gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtés nyári ütemezésében történtek átalakítások.

Ahogy az az élet számos területén tapasztalható, a koronavírus miatt kialakult helyzet megnehezíti a hétköznapjainkat. A felelősségteljes és a megszokottnál is több odafigyelést igénylő munkavégzés a Zöld Híd munkatársai számára is többletfeladatokat jelent a szolgáltatás biztosításában. A hulladékgazdálkodás prioritási sorrendje a hulladéktípusok fertőzésfoka mentén így alakul: kommunális-, majd szelektív-, végezetül pedig zöldhulladék. A módosult gyűjtési naptárakban pontos információkat talál arra vonatkozóan, hogy melyiket mikor szállítják el: https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak.

Ennek eredményeként a Társaság a tervezettől eltérően 2020. április 1-jétől kezdődően nem áll át a zöldhulladék házhoz menő és gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtés nyári ütemezésére.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkatársak nem egy előre meghirdetett napon látogatnak el az adott településre, hanem ahogy a kapacitások koncentrálása ezt lehetővé teszi. A társaság igyekszik kéthetes rendszerességgel biztosítani ezt a szolgáltatást. A zöld gyűjtőpontokon továbbra is megtalálják a megfelelő konténereket, amelyeket a Társaság telítettségük fényében ürít.

Gödöllő, 2020. március 27.

Hajnal Zsolt András sk.
Ügyvezető

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE!

  • a korlátozás március 28-tól április 11-ig érvényes
  • a lakóhelyet csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni
  • az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek
  • nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani
  • az idősebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat
  • ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják

Vigyázzunk egymásra!

A Kormány rendeletet itt találja.

Kizárólag időpontfoglalással történik az ügyintézés a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében 2020. március 18-tól csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak a kormányablakok, okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat, továbbá a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („KAB buszok”) ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel. Ha elfelejtette az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu azonosítóját, az ingyenesen hívható Kormányzati Ügyfélvonal (1818) munkatársai segítenek.

A világméretű koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet keretében a kormány újabb intézkedéseket vezetett be. Az ügyfelek és az ügyintézők védelme érdekében a kormányablakokban és az okmányirodákban nincs lehetőség sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges. Időpontot foglalni ügyfélkapus azonosítóval a megújult magyarorszag.hu oldalon*, illetve ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező ügyfeleinknek a 1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonszámon lehet. A kormányhivatalok és járási hivatalok további ügyfélszolgálatain szintén csak előzetes időpont-egyeztetéssel fogadják az ügyfeleket; az időpont-foglalási lehetőségekről a kormanyhivatal.hu oldalon tájékozódhatnak.

Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, a kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kiállított hivatalos okmányokat – a korábban tett rendelkezéstől függetlenül – kizárólag postai úton kézbesítik.

A kormányhivatalok, járási hivatalok ügyfélszolgálatain korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.

A NAV 2,8 millió adózó személyi jövedelemadó bevallását készítette el, amit az ügyfélapuval rendelkező állampolgárok elektronikusan is véglegesíthetnek. Sokan azonban elfelejtik az ügyfélkapus felhasználónevüket és jelszavukat, amit eddig csak személyesen a kormányablakokban lehetett megismerni. A személyes találkozások számának csökkentése érdekében az elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén mától nincs szükség személyes ügyintézésre, azt az ingyenesen hívható 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is megismerhetik az ügyfelek.

Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre.

Továbbra is kérjük, hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább 1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak.

Az online felületen ügyfélkapus azonosítás nélkül is lehet időpontot foglalni, kivételt képeznek azonban a gépjárműügyek (pl. gépjármű átírás, forgalomba helyezés stb.).

(Miniszterelnökség)