Legfrissebb híreink

TELEFONOS CSALÓK A WHO NEVÉBEN

A koronavírus nem, de olyan csalók már megjelentek Magyarországon, akik az Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől.

A hívások során egy gépinek tűnő hang a WHO nevében tájékoztatást ad az új koronavírussal kapcsolatban, egyben felkínálja, hogy  a készülék 1-es gombjának megnyomásával bizonyos összeg ellenében megrendelhető egy „megfelelő védettséget nyújtó maszk- és fertőtlenítőszer” csomag.

Az ügyben eddig érkezett két bejelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a WHO nem végez termék-árusítást sem telefonon, sem más formában. A korona vírussal kapcsolatban csak a hivatalos szervektől fogadjon el tájékoztatást!

Kérjük, hogy vásárláskor mindig győződjön meg az alábbiakról:

 • Online és telefonos vásárlás esetén az eladó hitelességéről;
 • nézze meg, van-e érthető, magyar nyelvű weboldala és az biztonságos-e, reklamációs lehetőséget tartalmaz-e;
 • fel lehet-e venni az eladóval a kapcsolatot, visszahívható-e;
 • érdemes más vevők véleményét is elolvasni;
 • győződjön meg a termék eredetéről, hitelességéről ­– gyanús, ha túl olcsó;
 • fontos információ, hogy milyen egyéb költségek terhelik a vásárlást.
 • Személyes vásárlás esetén javasoljuk, hogy kerülje a házalókat;
 • ne engedjen idegeneket a lakásába;
 • a termékre szakosodott üzletben vásároljon;
 • egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be;
 • ha bizonytalan, forduljon előbb szakemberhez!

A korona vírussal kapcsolatban felmerült kérdései esetén kérjük, keresse fel a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalát, esetleg hívja a 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456 ingyenes telefonszámok valamelyikét!

Amennyiben úgy érzi, hogy csalók, bűnözők próbálják becsapni, tegyen bejelentést a rendőrségen!

ORFK Kommunikációs Szolgálat

Februári programok

Nap Időpont/óra Helyszín Program
7. 10.00 Aranykapu Bölcsőde Csiribiri játszóház
14. 18.00 Aszódi Javítóintézet, Puskás Géza terem PSG Jótékonysági bál
15. 18.30 Kastélykert Étterem, Kartal Aszódi Napsugár Óvoda, Alapítványi Jótékonysági Bál
10-15. AVKK Vakrandi Egy Könyvvel
16. 16.00  Apesz 2.0 Söröző és Züllöde Szűcs Tamás, könyvbemutató
18. 17.00 PAMI, Kamaraterem “Miből lesz a cserebogár!?” koncert
22. 17.30 EGA, Tornaterem EGA, Szülők-Nevelők Bálja
29. 10.00 AVKK Téltemető kézműves foglalkozás és családi program
29. 10.00 PAMI, Kamaraterem PAMI, Családi matiné hangverseny

ÉRTESÍTÉS GEOFIZIKAI MÉRÉSEK VÉGZÉSÉRŐL

Illusztráció: www.pixabay.com

Tisztelt Ingatlan-tulajdonos, földhasználó!

Értesítjük, hogy a OGD Mogyoród Koncessziós Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 39.), mint bányavállalkozó megrendelésére az Acoustic Geofizikai Kft. (1139 Budapest, Forgách u. 11-13.) geofizikai méréseket fog végezni a „Bag 3D” elnevezésű kutatási területen. (MÜT engedély száma: 3827-12/2019)

A kutatási tevékenységet a geodéziai kitűzéssel  2020.01.20-án kezdték, a tervezett befejezése pedig 2020.04.30.

A szeizmikus mérések célja a föld belső szerkezetének felmérése annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek a kőolaj- és földgáz felhalmozódására alkalmas helyek a területen.

A szeizmikus mérések szorosan a bányászati tevékenységhez kapcsolódnak, ezért a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) hatálya alá tartoznak. A méréseket a bányahatóság jogerős engedélyével végzik.

A bányatörvény 38. § és a végrehajtási rendelet szerint: Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tűrni, hogy a bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen el, miután az érintetteket erről előzetesen – a tevékenység megkezdését megelőző legalább 8 nappal korábban – értesítette.

Tájékoztatjuk, hogy a bányatörvény 38. § (2) bek. alapján a mérések termőföldön történő elvégzése nem minősül a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott termőföld időleges más célú hasznosításának, azaz nem szükséges az illetékes földhivatal engedélye.

A mérések során geodéziai kitűzések (fakarókkal), érzékelő műszerek földfelszínre történő lefektetése és mesterséges rezgéskeltés tapasztalható. A méréshez szükséges rezgéseket nehézgépjárműre épített speciális vibrátorokkal hozzák létre. A rezgéskeltés az épületeket nem veszélyezteti.

KÉRJÜK, HOGY A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS A KIHELYEZETT ESZKÖZÖKET NE MOZDÍTSÁK EL, A MUNKA BEFEJEZTÉVEL A SZAKEMBEREK AZOKAT ÖSSZEGYŰJTIK!

Amennyiben értékes kultúrája, méhészete, vagy egyéb óvandó objektuma van a csatolt dokumentumban felsorolt helyrajzi számú parcellák valamelyikén, szíveskedjen azt telefonon/e-mailben, a helyrajzi szám megadásával és a kultúra megnevezésével számukra jelezni. A mérések során jellemzően a növényzetben okozott taposási kár fordulhat elő amelyet a Bányatörvény előírásai alapján (Btv. 37. §) a kutatóvállalat természetesen megtérít.

KÉRJÜK, A KÁRTALANÍTÁS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÁRIGÉNYÜKET JELEZZÉK A CÉG  KUTATÁST VÉGZŐ MUNKATÁRSAIKNAK.

Kérjük, hogy amennyiben nem Ön az ingatlan jogszerű használója, a használót az értesítésben foglaltakról tájékoztatni szíveskedjen!

A kutatási tevékenységgel és kártalanítással kapcsolatosan a cég munkatársait az alábbi elérhetőségekén kereshetik:
Romvári Zalán: Tel: +36/70/375-6280; e-mail: zalan.romvari@acousticgeo.com
Karvalics Anett: Tel: +36/70/507-0099; e-mail: anett.karvalics@acousticgeo.com

Acoustic Geofizikai Kft.

Az érintett ingatlanok azonosító adatait a csatolt dokumentumban találják meg.

In memoriam Richly Zsolt


Richly Zsolt és édesapja, Richly Emil (www.evangelikus.hu, Richly család archívuma)

Richly Zsolt Balázs Béla-díjas érdemes és kiváló művész, grafikus, animátor és filmrendező élete több szállal is kapcsolódik Aszódhoz.

Édesapja, a soproni születésű Richly Emil, a rajz és az ábrázoló geometria tanáraként az 1937-38-as tanévben került az Evangélikus Egyház Aszódi Gimnáziumba. A Képzőművészeti Főiskolát végzett tanár gyakorló idejét a Fasori Gimnáziumban töltötte, majd az aszódi megválasztását megelőzően egy év katonai szolgálat következett. A fiatal művész a magyar akvarell-festészet történetének egyik legfényesebb ígéreteként, nagy méretű akvarell-képek alkotásával is felhívta magára a figyelmet.


Az aszódi római katolikus templom a Miskolczi-köz felől
A soproni Belváros (Forrás: AVKK PM, Richly család archívuma)

A fiatal tanár 1939-ben feleségül a szintén soproni Bedy Máriát választotta. Házasságkötésüktől Aszódon, a Hunyadi és az Arany János utca páros oldali sarkán lévő házban éltek. Életüket Zsolt fiúk 1941. március 23-i születése tette még boldogabbá. Zsolt kétéves korában, édesapját hat tanévnyi aszódi munkálkodását követően, 1943. június 15-én behívták katonának. A frontra vezényelték, ahol részt vett az erdélyi harci eseményekben, majd az 1944-es év végi Székesfehérvár környéki harcokban.
Diószegi Balázs (1914-1999) az „utolsó magyar parasztfestő”, Munkácsy- illetve Székely Bertalan-díjas művész, Kiskunhalas díszpolgára, „A doktornő csizmája” című írásában emlékezett meg a hősi halált halt barátjáról. A cikk 1993-ban a Halasi Tükör újságban jelent meg, amelynek részlete a következő:

„Hallgatom az orvosomat. Tekintetem a csizmájára esik. Nézegetem. Hirtelen feltör bennem egy történet. Richly Emil kollégám története. Rengeteget mesélt menyasszonya fekete csizmájáról. Bennem maradtak ezek az impressziók. Emil egész élete elvonul előttem. Nagyon tragikus volt. Jó barátok voltunk. Közeledett a háború. Egyszer azt mondta:
– Tudod, ha kitör a háború, biztosan elesem.

– Miért? – kérdeztem.
– Nem hagyom cserben a katonáimat.

Emil kiváló ember volt. Jószívű, becsületes, segítőkész. Tragikus jövendölése mélyen belém vésődött. Kitört a háború. Emil, mint szakaszparancsnok részt vett a székesfehérvári ellentámadásban. Bokalövést kapott. Kórházba került. Jöttek az oroszok. Minden sebesült katonát agyonlőttek, őt is. …”

Emil tartalékos főhadnagyot négy beosztott katonájával együtt jeltelen sírba temették. A Fehérvári Hírek, 1947. november 15-én megjelent számában közölte holttá nyilvánításának hírét. Özvegye felkutatta és a soproni evangélikus temetőben méltóképpen eltemettette.


A hadisirok.hu kartonlapja Richly Emilről (www.hadisirok.hu)
Richly Emil sírja Sopronban (Fotó: AT)

Miután az aszódi házukat a front idején találat érte, s a festmények java is megsemmisült, az édesapját elvesztő gyermekkel édesanyja hazaköltözött Sopronba, ahol tanítónőként dolgozott tovább. Zsolt sokat időzött nagyapja cukrászüzletében, akinek testvére az 1919-es kommün elől Bécsbe menekült, s magányos festőművészként akkortájt Párizsi kisgalériákban mutatkozott be. Később jó barátságba kerültek.
Richly Emil özvegye, tíz év gyászt követően, 1954-ben feleségül ment az orsovai születésű Gáspárdy Sándor festőművészhez. A Gáspárdy-család a román megszállás elől, 1918-ban menekült a Balaton mellé. A jogi diplomát is szerzett kiváló művész élete szintén regénybe illő. Richly Zsolt nevelőapját, a hozzá hasonlóan grafikussá vált testvérének édesapját, 1986. március 2-án kapuvári tárlatának megnyitóján érte a halál.
Zsolt a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. Gimnáziumi évei alatt folyamatosan rajzolt, az alapokra Ágoston Ernő és Soproni Horváth József tanította meg a szabad rajziskolában, azaz a rajzszakkörben. Rajzait elküldte Burbankba, s hihetetlen, de a Disney-filmstúdió válaszlolt neki, mellékletként pedig küldött egy albumot a rajzfilmkészítésről. „Döntöttem – írta a Napút 2010. évfolyama 10. számában megjelent visszaemlékezésében –, rajzfilmes leszek.”

Csernák Tibor és Szabó Szabolcs, a család barátai, segítették pályája kezdetén. Először a kirakatrendező-dekoratőr szakmát sajátította el. Itt ismerkedett meg leendő feleségével, akitől két gyermekük született. Az Iparművészeti Főiskolát 1961-ben kezdte el, s 1966-ban elkészült diplomamunkájáról, az „Indiában” című József Attila versadaptációról már több újság cikkezett. Tanulmányait követően a Pannónia Filmstúdióban helyezkedett el, Macskássy Gyula sorozatfilmjéhez került hátteresnek, de saját filmeken is dolgozott. Nyugdíjba vonulásáig negyedévszázadon keresztül alkotott. Gyermekek generációinak szereztek örömet filmjei, mint a „Kockásfülű nyúl” vagy a „Kíváncsi Fáncsi” kalandjai, de marandandó emlék mindannyiunk számára „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” és a „Ludas Matyi” is. Életműve amilyen színes, egyben olyan gazdag is. Főiskolásként a Kisdobos újságnak rajzolt címlapokat, majd utolsó nagy műveként a zsámbéki Lackfi János költő és dr. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének felkérésére „Luther Márton” életét bemutató, tizenhárom részes rajzfilmét készítette el.


A Kisdobos egyik 1962-es címlapja (www.arcanum.hu)
Egy kép a Luther filmből (www.evangelikus.hu)

Követte szülei pedagógusi pályáját is. A Magyar Iparművészeti Főiskola animációs oktatásába 1987-ben kapcsolódott be. Oktatói, alkotói tevékenysége elismeréséül, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora, Richly Zsoltnak 2008. novemberében Címzetes Egyetemi Tanár címet adományozott.

Emilnek 2003-ben, Richly Zsoltnak 2004-ben az aszódi Petőfi Múzeum kiállítást rendezett. A Morpheusz Galériája elnevezésű kiállítást, az aszódi Podmaniczky-kastély János-szárnyában 2012-ben rendeztem. A tárlaton a Podmaniczky-család, az aszódi és az Aszódhoz kötődő 53 művész között Richly Zsolt munkáit is láthattuk. Aszód Város Önkormányzata 2012-ben parkot nevezett el Richly Emilről. A Luther Mártonról készített filmjét Richly Zsolt az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium diákjaival és tanáraival együtt nézte meg. Akkor járt utoljára Aszódon. Néhány hónappal 79. születésnapja előtt, 2020. január 24-én, örökre elhagyott minket.

A Richly család életművét, meggyőződéssel állíthatjuk példakéként hazánk következő generációi elé.

Richly Zsolt és Kutas László a 2012-es Morpheusz Galéria megnyitóján
Richly Zsolt munkái az aszódi Podmaniczky-kastélyban (Fotó: at)

Asztalos Tamás

Országszerte zártan kell tartani a baromfit

Illusztráció:www.pixabay.com

Január 16-án megjelent az országos főállatorvos legújabb határozata, amely Magyarország teljes területén előírja a baromfik zártan tartását. Az intézkedés célja, hogy tovább csökkenjen a vadon élő madarakkal való érintkezés lehetősége, ezáltal a baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződésének kockázata.

Az országos főállatorvos 1/2020-as számú határozatában előírt zártan tartás azokra a gazdaságokra vonatkozik, ahol az állatok kifutója felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval.
Szintén továbbra is érvényes a baromfitelepek járványvédelmi minimum feltételeit tartalmazó 2017-es főállatorvosi határozat, ami az állományok közötti terjedés megakadályozását szolgálja az állattartó létesítmények járványvédelmi zártságának fokozásával. Ezen előírások között szerepel például, hogy a takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani, nyílt vízből pedig tilos itatni. Az állatok almozására használt anyagot szintén meg kell óvni a vadmadarakkal való érintkezéstől. A határozat tartalmazza a zártan tartáshoz használt építmények – víziszárnyasok, illetve egyéb szabadon tartott baromfik telepítési sűrűségnek megfelelő – minimum alapterületét is.

Azok, akik nem tartják be az előírásokat, egy esetleges járványkitörés esetén elesnek az állami kártalanítástól.

A határozatok elérhetőek az Agrárminisztérium és a Nébih honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/hu/madarinfluenza).

Kapcsolódó anyagok:
Országos Főállatorvos 1/2020. számú határozata
Országos Főállatorvos 3/2017. számú határozata

Talált telefon!!

2020. január 15-én az Aszódi Rendőrőrsön átadtak egy talált

Nokia típusú mobiltelefont.

A talált tárgy illetékességből átkerült a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez megőrzésre.

Tulajdonosa átveheti:

Aszód Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán (2170 Aszód, Szabadság tér 9. I. emelet 33. számú szoba)

Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

Megszűnik 2020. január 1-jével az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint már nem lesz lehetőség új kérelem benyújtására sem. A korábban kiállított és érvénytelené vált igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. március 1-jéig kötelesek leadni a székhelyük szerinti járási (kerületi) hivatalban (postai úton vagy személyesen).

A jogszabályi határidő betartása érdekében kérjük, hogy mihamarabb, de legkésőbb február 28-ig szíveskedjenek leadni okmányaikat a helyi kormányablakban. Amennyiben ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak határozattal kell visszavonnia az igazolványokat.

(Forrás: kormanyhivatal.hu)