Üdvözöljük Aszód városában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket városunk megújult honlapján. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy Önök egyaránt hasznos, értékes és könnyen elérhető információhoz jussanak az önkormányzat és intézményei tevékenységéről, városunk társadalmi és kulturális életéről, értékeiről, továbbá segítséget nyújtson mindennapi ügyeik intézésében.

Legfrissebb híreink

Tájékoztató szociális tűzifa támogatásról

Illusztráció: www.pixabay.com

Tisztelt  Aszódi Lakosok!

Hivatalosan tájékoztatom Önöket, hogy a médiában közzétett tűzifa támogatási program, nem vonatkozik Aszód Város Önkormányzat szociális támogatásaira.

Az országos szociális tűzifa támogatási program 2014. évben indult és pályázati alapon működik. A 2017. évben kiírt pályázati feltételek nem módosultak, így továbbra is csak azon önkormányzatok pályázhatnak szociális tűzifa igénylésre, ahol a lakosságszám 5.000 fő alatti (pályázati kiírás 3. pontja). Aszód Város lakosságszáma több mint 6.000 fő, így a szociális tűzifa támogatási programban nem vehet részt (nem pályázhat).

Mindezeken felül Aszód Város Önkormányzat – a korábbi éveknek megfelelően – rászorultsági alapon tűzifa támogatást nyújt(ott) a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.) sz. helyi rendelete alapján, a helyi adózók által megfizetett adóbevételek terhére:

27. § (1) Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú tűzifa juttatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.

(2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni a rendkívüli élethelyzetbe került, a kiskorú gyermeket nevelő, az idős és a beteg kérelmezőt.

(3) Szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg legfeljebb 15 q mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában.

Aszód Város Önkormányzata tehát sem tűzifát, sem fűtési támogatást nem tud nyújtani alanyi jogon, csak és kizárólag a helyi rendeletben foglalt feltételek alapján szociális rászorultság esetében.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Sztán István
polgármester

Vécsey László országgyűlési képviselő levele

Tisztelt Aszódiak!

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Vécsey László megválasztott országgyűlési Képviselő Úr Sztán István Polgármester Úrhoz küldött levelét.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

Április 8-án Magyarország döntött!

Kérem, tolmácsolja Aszód lakosságának a köszönetemet, sokat segítettek abban, hogy Megvédjük Magyarországot!

Aszódon, 71%-os, magas részvétel mellett erősebb felhatalmazást kaptam mint 4 éve arra, hogy továbbra is képviseljem az aszódiak érdekeit a magyar törvényhozásban. Ez a nap a demokrácia ünnepe.

Hiszem, hogy a választás eredményével azok is nyertek, akik nem ránk szavaztak, akkor is ha még most nem így gondolják.

A magyarok úgy határoztak, hogy csak ők dönthetik el, kikkel kívánnak együtt élni Magyarországon. Ez a döntés kötelez bennünket. Családközpontú kormányzásra készülünk.

Stop Soros javaslatot még a választás előtt nyújtottuk be a parlamentnek, éppen azért, hogy az emberek ennek tudatában dönthessenek. Felhatalmazva érezzük magunkat az elfogadására.

Ahogy eddig, ez után is mindent megteszek a város lakóinak érdekében, hogy Aszódon folytassuk a megkezdett munkát, és továbbra is ebben az ütemben fejlődjön, szépüljön. Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll, ahogy eddig is.

Tisztel Polgármester Úr!

Kérem, hogy Aszód város lakóinak érdekében továbbra is támogassa munkámat, hogy ugyan ebben a kiváló munkakapcsolatban tudjunk együtt dolgozni. Továbbra is, mikor időm engedi szándékozom részt venni a Testületi üléseken, támogatva a testület munkáját.

Gödöllő, 2018. április 13.

Barátsággal:
Vécsey László
országgyűlési képviselő

A levelet pdf formátumban itt találja meg.

Átverés a 2,5 milliós támogatásról szóló hír

Forrás: www.mehi.hu

Egy, a közösségi médiában terjedő hamis hír szerint 2018 tavaszától 2,5 milliós támogatásra jogosult minden Magyarországon élő magyar állampolgár. A valótlanságokat állító cikk szerint a lakásfelújításra fordítható támogatást a helyi önkormányzatoknál kell igényelni, azonban ez nem igaz.

Egyre több kamuoldal bombáz bennünket álhíreivel, amelyek a közösségi oldalakon terjedve tömegekhez képesek eljutni. Az utóbbi időben az aszódi polgármesteri hivatalban is többen érdeklődnek egy nem létező támogatási lehetőség iránt egy, a közösségi médiában terjedő álhírre hivatkozva. A budapest1873.net oldalon megjelent valótlan hír szerint minden magyar állampolgár 2,5 millió forintos támogatásra jogosult, amelyet a helyi önkormányzatoknál igényelhet.

A hírt a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) is cáfolta közleményében. Ebben azt írják, „a Hazai Hatékonyság 2.0 nevű támogatás nem létezik, és a MEHI más támogatást sem nyújt.”

Ugyancsak cáfolta a hírt az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. „Az NFSI ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az Otthon Melege Program kapcsán az elmúlt napokban napvilágot látott megalapozatlan hírekkel szemben a 2018-as alprogramok elindításáról még nincs döntés. A pályázatkezelő a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködésben, a rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével, a beérkezett lakossági igények és szakmai javaslatok alapján folyamatosan vizsgálja az új kiírások meghirdetésének lehetőségét. A friss pályázatokról azonnali és hiteles tájékoztatás minden esetben a kormany.hu oldalon és az NFSI honlapján található.”

A kamuoldalak könnyen felismerhetők: sok esetben .net vagy .info szerepel a címük végződésében, és az is árulkodó jel, ha az oldalon nem tüntetik fel az impresszumot, vagy újabb kattintásra, ezzel pedig automatikus megosztásra ösztönöznek.

Az egyik hazai internetes portál 2015 óta gyűjti és folyamatosan bővíti azoknak az oldalaknak a listáját, amelyek rendszeresen közölnek álhíreket, ezeket a weboldalakat érdemes fenntartással kell kezelni.

A lakcím nyilvántartás fontossága

Tisztelt Aszódon élő Polgárok!

Az alábbiakban egy Önöknek itt élő polgároknak, és az önkormányzatnak egyaránt fontos kérdésre szeretném a figyelmüket felhívni: a pontos lakcím jelentőségére.

A lakcímbejelentésre vonatkozó szabályokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvéy, valamint a végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Mindenek előtt fontos tisztázni, hogy a lakcímbejelentés nem csupán lehetőség a polgárok számára, hanem kötelezettség, amelyet törvény ír elő: a Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó polgárok kötelesek beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük címét bejelenteni.

A lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.

A tartózkodási hely annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni, bizonyos kivételekkel, így pl. a kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok teljesíti a kötelezettséget. A lakcímbejelentési eljárás során lakcímjelentő lapot kell kitölteni. A helyesen, javítás nélkül kitöltött lakcímjelentő lap mellé az ügyintézéshez szükséges a korábbi lakcímigazolvány, érvényes, személyazonosításra alkalmas okirat (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély), továbbá amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi okmányai és teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás. Az eljárás során azonnali eljárásban kiállításra kerül az új lakcímkártya, amely illetékmentes.

A lakcímbejelentés 2017. július 1. napjától– a lakcímtől függetlenül – bármely járási hivatalnál benyújtható a kérelem.

Kérem tehát tegyenek eleget a törvényi kötelezettségüknek, ennek hiányában a város lakosságszáma nem a valóságnak megfelelően kerül megállapításra, melyből finanszírozási hátrányunk is keletkezik, hiszen a normatív, lakosságszámhoz kötött támogatások összege így kevesebb lesz.

Aszód, 2018. április 17.

Sztán István
polgármester

NMHH: a feltöltőkártyás mobiltelefont használóknak idén is egyeztetniük kell adataikat szolgáltatójukkal

Illusztráció: www.pixabay.com

Az előrefizetős SIM-kártyával mobiltelefont használóknak törvényi előírás alapján idén is kötelező az adategyeztetés szolgáltatójukkal – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hétfői, az MTI-nek elküldött közleményében. A tavalyi számok alapján idén körülbelül 3,5 millió SIM-kártya adategyeztetése várható.

Hozzátették: ha az ügyfelek figyelmen kívül hagyják a szolgáltatóktól idén érkező, adategyeztetésre vonatkozó SMS-eket – és így elmulasztják az adategyeztetést -, kártyáikra megszűnhet az előfizetés. Az idei adategyeztetés határideje minden kártyatulajdonos számára más és más. Az időpont attól függ, ki mikor kötötte meg szerződését. Az adategyeztetést a szerződéskötéstől számított fordulónapig kell elvégezni – közölte az NMHH.

A közleményben emlékeztetnek: a hírközlési törvény szerint 2017-ben június 30-ig, majd azután évente kell szolgáltatójukkal egyeztetniük adataikat a feltöltőkártyás előfizetéssel rendelkezőknek. Aki annak idején év elején kötött szerződést a szolgáltatójával, az idei egyeztetés már most aktuális lehet, hiszen 2018-tól az adminisztrációt a szerződéskötéstől számított fordulónapig kell intézni. Ez mindenkinél eltérő időpontot jelent annak függvényében, hogy ki mikor kötött szerződést, vagyis az adategyeztetések ez évtől folyamatosan zajlanak.

Az NMHH arra kéri az előrefizetős SIM-kártyás ügyfeleket, hogy ha a szolgáltatójuk SMS-ben értesíti őket az aktuális adategyeztetésről, tegyenek ennek eleget a törvényi előírásoknak megfelelően – annak ellenére, hogy a tavalyi adminisztráció óta még nem telt el egy év. Azokat az előrefizetős kártyákat, amelyekre nem történik meg határidőben az adategyeztetés, a szolgáltatóknak ki kell kapcsolniuk. Az adategyeztetés mindhárom nagy szolgáltatónál online is elvégezhető a cégek honlapján. Fontos, hogy csak a szolgáltató SMS-értesítése után kell elvégezni az adategyeztetést.

A hatóság és mindhárom szolgáltató saját honlapján egységesen /adategyeztetes fül alatt tette és teszi közzé a tudnivalókat az egyeztetésről.

MTI

Módosult a vasúti menetrend a Budapest–Hatvan vonalon

Illusztráció: www.pixabay.com

A Budapest–Hatvan vonal Isaszeg–Gödöllő és Aszód–Tura állomások közötti szakaszán elkezdődött a pályafelújítás, amelynek első üteme május végéig tart. A vasútvonalon, március 28-tól május 31-ig számos vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A gödöllői vonatok helyett Isaszeg–Gödöllő, több hatvani elővárosi vonat helyett pedig Aszód–Tura, illetve Aszód–Hatvan között vonatpótló buszok szállítják az utasokat.

A Keleti pályaudvarról Hatvanba 6:30-tól 18:30-ig, minden páros óra 30. percében induló vonatok

Aszódig közlekednek, onnan vonatpótló buszokkal lehet továbbutazni Turáig. A Hatvanból Budapestre induló járatok helyett Turától Aszódig 8:05-től 20:05-ig, minden páros óra 5. percében vonatpótló buszok indulnak, a vonatok Aszódtól közlekednek.

A gödöllői elővárosi vonatok csak Isaszegig közlekednek, illetve onnan indulnak. Isaszeg–Gödöllő szakaszon mindkét irányban pótló buszokkal lehet utazni.

A vágányzár ideje alatt a Keleti pályaudvarról Hatvanba 5:05-kor és 6:05-kor induló vonatok csak Gödöllő–Hatvan között közlekednek. A Hatvan–Budapest viszonylatú, a Keleti pályaudvarra 6:35-kor, 6:55-kor és 7:55-kor érkező vonatok csak Aszód és Budapest között szállítanak utasokat.

Április 3-tól 14-ig a Keleti pályaudvarról Hatvanba 23:50-kor induló személyvonat csak Isaszegig megy, április 4-től 6-ig és április 9-től 13-ig a Hatvanból Budapestre közlekedő, a Keleti pályaudvarra 4:20-kor érkező személyvonat pedig csak Isaszeg és Budapest között jár. Mindkét vonat utasait Isaszeg és Hatvan között vonatpótló autóbuszok szállítják.

A reggeli és esti órák kivételével, a vonatok Gödöllő-Állami telepek megállóhelyen nem állnak meg, az eljutást munkanapokon az Isaszeg–Gödöllő közötti vonatpótló buszokkal biztosítják.

A Budapest–Eger viszonylatban közlekedő gyorsvonatok Tura állomáson is megállnak. A Keleti pályaudvarról 19:05-kor Somoskőújfalura induló sebesvonat nem közlekedik, csak úgy, mint a Somoskőújfaluról Keleti pályaudvarra 18:40-kor érkező sebesvonat.

Március 28-tól május 31-ig Gödöllő-Állami telepek megállóhely hétvégén a kora délutáni órákban nem érhető el vonatokkal. Szombati és vasárnapi közlekedési rend szerint 13 és 15 óra között, Gödöllő-Állami telepekre, illetve onnan történő utazás esetén a vasúti bérleteket a párhuzamosan közlekedő Volánbusz járatokon elfogadják.

A vasúttársaság kéri utasait, hogy figyeljék az állomásokon kihelyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, valamint a hangos utas tájékoztatást. A módosított menetrend a MÁV-csoport (www.mavcsoport.hu) honlapján, a vágányzári hírek között érhető el (a 80a vonal menetrendje,  a 80-as vonal menetrendje  ). Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál is a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Személyes felkeresők a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási hátralékok begyűjtése érdekében

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. április 9. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.

A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére.

A konzorcium alvállalkozója Aszódon:

Megye: Pest
Alvállalkozó: Agenda Kontroll Kft.
Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 32.
Cégjegyzékszám: 13 09 115264
Kapcsolattartó: Dr. Barbalicsné Kósa Erzsébet- adminisztrációs igazgató
Telefonszám: +36-30-737-3011
E-mail cím: kosa.erzsebet@agendakontroll.hu

Amennyiben további kérdésük lenne a tájékoztatással kapcsolatban kérjük forduljanak bizalommal a következő elérhetőségünkhez: kintlevoseg@nhkv.hu

Abban az esetben, ha az Ügyfél szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, a következő elérhetőséget tudják megadni: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

NHKV Zrt.
1036 Budapest, Lajos utca 103.
Tel.: +36 70 399 0521
E-mail: support@nhkv.hu

Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések

Tisztelt Aszódiak!

Az utóbbi időben többen hozzám, a polgármesterhez fordultak a hulladékszállítással kapcsolatban felmerült panaszaikkal, kéréseikkel.

Bizalmuk megtisztelő, de a szemétszállításra vonatkozóan Önök nem velünk az önkormányzattal, hanem Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.-vel vannak szerződéses kapcsolatban.

Minden szemétszállítással kapcsolatos észrevétellel forduljanak tehát közvetlenül hozzájuk.

Ha szállítási kimaradás van azt is közvetlenül feléjük szükséges jelezniük, hiszen intézkedni is ők tudnak.

A kommunális hulladék elszállítása mellett a többlet és a zöld hulladékot is begyűjtik, de kizárólag az általuk forgalmazott zsákokban. A többlet és a zöld hulladék gyűjtéséhez a biológiailag lebomló zsákok megvásárolhatók az aszódi értékesítési pontokon.

( Samu Gazdabolt Aszód, Kossuth u. 16., Péter Lajosné Lakótelepi Hobby Bolt, Aszód, Falujárók u. 5. )

Nyomatékosan kérünk mindenkit tehát, hogy a többlet, a zöld hulladékot is a szabályozásnak megfelelően gyűjtse és váljon meg tőle!

Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan bármilyen probléma merülne fel, arra kérem tehát Önöket, hogy forduljanak a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-hez.

Elérhetőségeik:
Telefonszámuk: 06 (28) 561-200, E-mail címük: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Postacímük: 2101 Gödöllő, Pf.: 75;
Honlapjuk: www.zoldhid.hu
Facebook oldaluk: facebook.com/www.zoldhid.hu

Amennyiben fentieken kívül bármiféle panasszal kívánnak élni a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban, az alábbi elérhetőségek egyikén megtehetik:

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
e-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
telefon: (1)-269-0703
fax: (1)-269-0703
e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Sztán István
polgármester

Sajtóközlemény az afrikai sertéspestis elleni védekezést összefoglaló új főállatorvosi határozatról

Illusztráció: www.nebih.hu

Megjelent az afrikai sertéspestis elleni védekezést összefoglaló új főállatorvosi határozat

Egységes szerkezetben, új intézkedésekkel is kiegészítve foglalja össze az afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezési feladatokat az Országos Főállatorvos 2018. március 8-án megjelent 1/2018-as határozata. A határozat célja, hogy az érintettek még hatékonyabban végezhessék el a megelőzést és a korai felismerést szolgáló teendőket. Az új, átfogó dokumentumban meghatározták például a magas-, a közepes- és az alacsony kockázatú területeket és az azokon szükséges intézkedéseket. </p

Az állatorvosokból, vadászokokból és vadbiológusokból álló ASP Nemzeti Szakértői Bizottság – az elmúlt időszak európai járványhelyzetének változása miatt – javaslatot tett a magas kockázatú terület módosítására, valamint egy közepes és egy alacsony kockázatú terület létrehozására.

A magas kockázatú területen bevezetett intézkedéseket ezentúl már nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ukrajnához közeli területein kell alkalmazni, hanem a megye teljes területén, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részében és Hajdú-Bihar megye 5 vadásztársaságának területén is. Ezeken a területeken aktívan keresik például az elhullott vaddisznókat, valamint a hatóság mind az elhullottan talált, mind a kilőtt vaddisznóknál laboratóriumi vizsgálatot végez. További előírás, hogy vaddisznó társasvadászatot csak a megyei főállatorvos előzetes engedélyével lehet tartani, valamint, hogy minden vadfarmot, vadaskertet kettős kerítéssel kell körbevenni. Házi sertéseket csak úgy szabad tartani, ha azok vaddisznóval nem tudnak érintkezni, és az elhullott házi sertéseket is vizsgálni kell.

A közepes kockázatú területre – Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Hajdú-Bihar megye további területei, valamint Békés, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye meghatározott területein – ennél enyhébb intézkedések vonatkoznak. Ugyanakkor, hasonlóan a magas kockázatú területhez, ezeken a részeken is érvényes például, hogy fokozni kell a vaddisznó kocák és malacok kilövését a vaddisznók számának csökkentése érdekében.

Az ország további részein – alacsony kockázatú terület – a megtalált vaddisznó hullák laboratóriumi vizsgálatát és összegyűjtését, majd ártalmatlanítását írja elő a határozat. Emellett az élő vaddisznókat ezekről a területekről sem lehet kivinni, valamint az elhullott házi sertéseket is vizsgálni kell.

Az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor esetleges magyarországi megjelenése rendkívül komoly gazdasági kárt jelentene. A korai felismerése érdekében hozott intézkedések eredménye attól függ, hogy a sertéstartók és vadászok eleget tesznek-e a bejelentési kötelezettségüknek. Ugyanígy kiemelten fontos hogy a sertéstartók betartsák a moslékkal való etetés tilalmát.

A betegséget nem csak a fertőzött vaddisznók tudják az országba behozni. Az Ukrajnából, Oroszországból származó sertéshús, húskészítmény révén is megjelenhet az ASP Magyarországon, ezért kiemelten fontos, hogy még útipoggyászban se hozzanak be ezekből az országokból sertéshúst, húskészítményt a turisták és a vendégmunkások!

Az előírásokat részletesen tartalmazó teljes határozat elérhető a kormány.hu oldalon.

Forrás: FM sajtóiroda

Kapcsolódó dokumentum:
HASZNOS TANÁCSOK az afrikai sertéspestis MEGELŐZÉSÉHEZ

Hirdetmény a 2018. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Illusztráció: www.pixabay.com

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2018. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

1. A 2018/2019. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, helye Aszód Városban:

A BEÍRATÁS HELYE: ASZÓDI NAPSUGÁR ÓVODA 2170 ASZÓD, SZENT IMRE U. 1.
IDEJE: 2018. ÁPRILIS 23. (HÉTFŐ) 8.00 – 12.00 ÓRÁIG ÉS
2018. ÁPRILIS 24. (KEDD) 13.00 – 16.00 ÓRÁIG,

A BEÍRATÁS HELYE: SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA 2170 ASZÓD, FALUJÁRÓK ÚTJA 5.
IDEJE: 2018. ÁPRILIS 25. (SZERDA) 8.00 – 12.00 ÓRÁIG, ÉS
2018. ÁPRILIS 26. (CSÜTÖRTÖK) 13.00 – 16.00 ÓRÁIG.

2. Az óvoda felvételi körzete: Aszód Város közigazgatási területe.

3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a gyermek TAJ kártyája.

4. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.

5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 15-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Aszód Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

dr. Bóta Julianna
jegyző

Településképi eljárások

Illusztráció: www.pixabay.com

Tisztelt Lakosság, Építtetők, Tervezők!

A 2017. év számos változást hozott a településfejlesztés és –rendezés területén. 2017. január 1-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) módosítása, valamint az év folyamán többször módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). A jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a településképi arculati kézikönyv (TAK), valamint a településképi védelmi rendelet (TKR).

Aszód Város Képviselő-testülete 2017. decemberében elfogadta a város településképi arculati kézikönyvét, 2018. februárjában pedig megalkotta a településkép védelmi önkormányzati rendeletét, mely 2018. február 24-én hatályba is lépett.

A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg, tulajdonképpen a TKR szakmai munkaanyaga. A TAK-ban definiálásra került a város építészeti karakterét meghatározó településképi jellemzők, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek, azok arculati jellemzői és értékei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek. A kézikönyv tartalmazza a helyi épített örökség védendő elemeit, objektumait sok színes képpel bemutatva ezeket.

A TKR állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket, szabályozza a településképi bejelentési- és véleményezési eljárást. A rendelet mellékletében került felsorolásra a helyi értékek jegyzéke, a helyi területi védelmemmel érintett utcák lehatárolása, valamint a településképi szempontból meghatározó területek térképi meghatározása is.

A TKR és a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) mellérendelt viszonyban áll egymással, mindkét rendelet egyaránt alkalmazandó. Közérthetően megfogalmazva, a TKR a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, míg a HÉSZ a „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat.

Felhívom a tervezők és az építtetők figyelmét, hogy 2018. február 24-t követően valamennyi építési tevékenység során kötelező betartani a TKR rendeletben foglaltakat, így az építési engedély köteles, vagy a nem építési engedély köteles, valamint az egyszerű bejelentési eljárást követően végezhető építési tevékenységek esetén is.

A TKR újra szabályozza a város területén a településképi bejelentési és véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek körét is, valamint új elemként kötelező szakmai konzultációt ír elő az egyszerű bejelentési eljárást megelőzően is.

A településképi véleményezési és bejelentési eljárás, valamint a településkép védelmi konzultáció és tájékoztató formanyomtatványon kezdeményezhető.

Az új rendelet alkalmazásával kapcsolatosan és időpont egyezetetésért kérem forduljanak a városi főépítészhez a foepitesz@aszod.hu email címen.

Sztán István
polgármester